fredag 29. april 2011

Jeg kom til troen på Jesus som min personlige frelser og Herre.


Jeg kom til troen på Jesus som min personlige frelser og Herre. 

Jeg hadde fest heime samme kvelden som jeg møtte Gud.
Det var en vinter for ca 4-5 år siden.

Jeg hadde invitert noen venner til meg, flere jenter enn gutter da.

Det endte bare med krangling og utkastelse. Jeg kastet ut dem fordi dem ikke klarte å oppføre seg.

Da jeg hadde fått kastet dem ut og noe senere på kvelden. Nærmere bestemt ca 24. på kvelden. Gikk jeg ut med min radio og hørte på musikk mens jeg satt å drakk. Jeg så utover stjernene, månen, jeg husker at den natta så var det et veldig fint og klar himmel, slik at man så stjernen og månen veldig klart. Og det var et vakkert syn.

Mens jeg satte der og tenke på mitt liv, hva jeg skulle finne på å gjøre senere i mitt liv, og planla onde planer med narkotika, vinne frykt og penger. Da kom det en tanke til meg.

Denne tanken var som en stemme som snakket til meg, personlig og direkte.


Gå til postkassen og åpne den opp. Jeg svarte med å unnskylde meg:

Hva skal jeg gjøre der, mitt på svarte natta??

En gang til kom denne snakkende tanken til meg. Gå til postkassa og åpne den opp. Igjen svarte jeg med å unnskylde meg: hvorfor skal jeg det, jeg vil ikke det, hva skal jeg gjøre der? Her sitter jeg å drikker øl og gidd ikke det. Desutten kommer det nesten aldri noe gratis Rana blad (Lokal avis).


Siste gangen kom denne snakkende tanken til meg. Gå til postkassa og åpne den opp. Jeg svarte denne gangen med å bare gi etter for denne snakkende stemmen: og tenkte jaja, kanskje det har kommet sånn gratis Ranablad som jeg kan lese.

Jeg åpnet opp postkassa og det første jeg særskilt la merke til var et bilde av Jesus på et kors.

Og det sto Ta tilflukt. I denne informasjonsbrosyren sto det hvordan himmel og helvete og fortapelse og hvem av disse som ville bli som en konsekvens av de avgjørelsene jeg i dette jordiske liv ville få av det de valgene og veiene jeg bestemte meg for å gå.


Jeg leste litt inni denne traktaten og det sto mye om hvem Gud var, hva Gud ønsket av oss, og skjebnen for de som går fortapt og de som blir frelst.


Jeg gikk inn etter å ha lest noe av dette her. Og tenkte: Tenk om det finnes en Gud og det som står om Han er sant. Da er det ille ute med meg fordi jeg har jo gjort alt som ikke er bra og mere til.


Jeg har jo drevet på med kriminalitet, ran, vold, stjeling, dop. Jeg har jo vøre den egoisten og det dårlige menneske slik som jeg har levd og gjort!

Da viste Gud meg heile mitt liv, jeg fikk se levende framfor meg alt det gale jeg hadde gjort .. og jeg sa til meg selv: om det er noen som fortjener å havne i helvete er det meg, jeg blir antaglivis den første ned ditt.
Jeg foldet mine hender av et oppriktig og sorgtungt hjerte fordi jeg forsto det gale jeg hadde gjort mot andre, meg selv og Herren ... Jeg ba derfor direkte til Jesus Kristus som er Guds Sønn om tilgivelse for alt det gale jeg hadde gjort i ord, gjerninger og tanker. Jeg ba Ham komme inn i mitt hjerte å ta bolig i meg (født på ny). Jeg ba Han rense meg for alle krenkelser jeg har begått i heile mitt liv mot alle , Jeg sa til Ham og mente det: "Herre Jesus Kristus jeg tilgir alle som har krenket meg i ord, gjerninger og tanker i Jesu Kristi Navn. Jeg ba Ham bli min personlige Frelser og Herre. Så sa jeg: "Gud du elsker meg forde om jeg ikke elsker meg selv" Herre takk for at du på korset døde for mine synder og misgjerninger. Takk Herre for at Du bor nå i meg og jeg har fått tilgivelse for alle mine synder som jeg har begått. Takk Herre for at Du er med meg hver dag og at jeg får komme til himmelen en dag. Takk Herre for at Du hjelper meg dit. Takk Herre for at Du er Min personlige Frelser og Herre. (alle disse ordene kom ikke den samme kvelden men etterhvert kom dem, etterhvert som jeg viste hvordan jeg skulle be og forholde meg til Jesus på.) 


Senere i ettertid har jeg forstått at Gud gjorde dette for å vise meg at jeg trengte tilgivelse og forsoning for det gale jeg har gjort, for uten den ville jeg havnet i helvete og gå fortapt. Det står skrevet: Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg, (Joh 16,8)


Jeg leste iherdig i bibelen i nytestamente der. For å finne mere ut hvordan jeg skulle få komme meg til himmelen å ikke gå fortapt.


Etterhvert som tiden gikk ble løftene mer og mer oppfylt. Det står skrevet: Be, så skal dere få, let så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Matt 7,7)

Jeg søkte Ham og Han lot meg finne Ham. Jeg fant ut hvordan få frelse, tilgivelse, utfrielse fra trengsler og vansklige problemer, hvordan få et nært og intimt forhold til en levende Gud.


Det står skrevet Salmenes bok kapitel 34 Vers 5- 7-8. Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig. Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.


Jeg fant også ut at Jesus ville bevise sin eksistens, makt og herlighet til meg men også til alle de andre som søkte Ham helhjertet!


Jeg fikk oppleve å kjenne Hans nærvær sterkt, jeg kjente varme strømmer som berørte meg, jeg kjente fornyende energi strømme inn i meg, jeg fikk følte Han nær meg, fargene på himmelen, trærne, lysene, og rundt meg ble mye skarpere og klarere, Jeg fikk en enorm lykkefølelse og rus av å holde meg tett inntil Jesus. Når jeg hadde det vansklige, da jeg så på fortiden min og så at jeg alltid hadde mislyktes i det jeg foretokk meg, ble jeg redd. Men Jesus lovte meg noe ganske så snart jeg tokk imot Ham : vest du følger meg helhjerte vil du få daglige oppmuntringer og et beriket liv.

Helt til denne dag har Han holdt sitt løfte og jeg har til de grader fått oppleve velsignelse på velsignelse.

Dager jeg har vøre helt utmattet av stresse, presse fra alle kanter og følt meg helt tom: der var Jesus og iløpe av bare få sekunder løftet Han meg fra utmattelsen til glede og salighet. Dette er ikke noe tull men sannheten og jeg er vitne på at det jeg forteller her er sant.


Idag har jeg lappen, bil, den daglige omsorgen for min unge, vg2 ambulansefag. Jeg har et beriket liv. Han førte meg fra graven til Livet. Før var jeg helt tom og knust, jeg hatet alle og verden, ja siden barnehagen har mitt hjerte bruset over med hat og sinne, nederlag og tap. Jeg hadde fra barnehagen dårlig selvbilde og vansklig med å finne venner og bli akseptert.Fra dagen Jesus kom inn i mitt liv har det skjedd en enorm forandring. I dag har fått en sånn enorm styrke i mitt liv. Han er min personlige venn som jeg daglig samtaler med. Han påvirker mine tanker, ord og gjerninger fordi Han bor inni meg, og det er det som er å være født på ny, nemlig å få Jesu Ånd inni hjerte sitt. Du skjønner Han gav meg ikke bare ting, men noe så mye mere. Han fortalte meg at Han elsket meg og hadde en stor plan for mitt liv. Han ville se mennersker bli berørt av Gud på grunn av min lydighet og Hans Ånd, Han ville se mennesker bli friske på grunn av Hans salvelse og Ånd. Han ønsket at jeg skulle vie mitt liv til Ham og på den måten være en velsignelse for mine medmennesker og fiender.Før drakk jeg, ruste meg på hasj, amfetamin, speed, og alt av tabeletter jeg kalrte å hive i meg, vet ikke ka dem henta men vet at dem fungerte, Jeg brukte kjemikaler, og alkohol. Jeg var konstant ruset og levde på natta og sov på dagen.Jeg var veldig ødelagt, jeg slåsta heile tiden, og stjal og rana folk. Jeg var en vandrende katastrofe. Ingen unnslapp min vrede, heller ikke mine kompisa, jeg slo dem også. Mine foreldre var redd meg, Jeg trakkaserte dem og behandlet dem veldig galt, Jeg ødela nesten alt av invetar i deres hus, jeg ble kasta ut og levde ilag med narkomaner og kompiser, og fortsatte mitt liv ... tiden gikk noen år på kollektiv og i fengsel. Og jeg roet meg noe mere ned, men noen tabeletter i ny og ne ilag med alkohol sa jeg ikke nei til. Men jeg var svært plaget med noia og var konstant redd, jeg gikk med kniv og slagvåpen rundt omkring, jeg hadde kniv på rommet mitt itilfelle noen skulle komme. Jeg var svært redd, og plaget. Jeg fikk utbrudd og slo iveggene bare jeg så noe på tven som forstyrret meg og fikk meg til å tenke på de jeg hatet og som hadde plaget meg.


Jeg begynte å repe engelsk å lage musikk: denne setningen repet jeg noe før jeg ble kristen, litt rart synes jeg da. Fordi jeg hadde ikke noe begrep eller forståelse for hva jeg egentlig repte om og mente fordi jeg kjente og tenkte overhode ikke på Jesus. Viste knapt kem Han egentlig var.

I pray to God for salavation out of this situasjon ... ikke lenge etter det møtte jeg Gud.Jeg hadde alvorlige adferdsproblemer og jeg mere og mere isolert fordi jeg isolerte meg fra omverden dette kom av utmatelse som jeg flere ganger har hatt i mitt liv, i en alder på rundt 8-10 år hadde jeg mitt første nervesammenbrud, og gikk dagelig flere ganger i uken til psykolog. Jeg var en svært plaget sjel, alle tankene snakket og plaget meg heile tiden. Fortalte meg mange stygge løgner og falskhet. Og minnte meg konstant på mitt sinne og hat og nederlag.Alle disse problemene ble løst for meg fordi Gud viste meg en annen vei å gå og lærte meg hvordan jeg skulle håndtere og takle disse plagene. Han viste meg også at jeg kunne bli ruset uten rus. Jeg kunne føle en så innderlig killing over heile meg og varme og herlige følelser komme utenifra og inn i meg. Jeg ble beruset over Hans nærvær og jeg vitnet for mennesker og jeg fikk styrke til å ordne opp i mitt liv og rundt meg.

Jo nærmere jeg kom Gud jo mere salighet og bønnesvar fikk jeg.
Jeg kan forstå at det vanskelig for mange å tro på en usynnelig og evig Gud. Og at Gud er personlig og levende. Det står skrevet:


+Når dere søker meg skal dere finne meg. Ja søker dere meg av et helt hjerte lar jeg dere finne meg, sier Herren.(Jer. 29.13-14)


Dette innebærer blant annet: mest av alt handler det om å få visshet om Guds eksistens. Å tro på Gud er ikke en prestasjon eller et resultat av å gjette riktig, nei troen blir gitt oss ved å søke Ham, som en gave. Gud kan- og vil bevise sin eksistens til alle som søker Ham helhjertet. Gud ønsker å hjelpe oss gjennom- og utav vårt jordeliv, til et evig liv i frihet.

Med andre ord det handler ikke om det inntilektuelle og fornuften men heller det å tro/stole på og man får den som en gave når man tar imot Ham og søker Ham helhjertet. Å tro betyr å stole på, ha en visshet.

Altså å stole på at Gud er den Han sier Han er og har gjort både for deg og andre personlig og utadvendt.

Navne Jesus betyr Gud er frelse.

For meg vil det ikke handle om å prøve å få andre mennesker til å tro på en evig Gud og Hans frelse. For meg handler det mere om å informere, veilede, lede og fortelle hvem Gud er og hva Gud har gjort og hva Gud gjør.
Det står skrevet i Johannes Åpenbaring kap 1 vers 8 utalt av Jesus selv. Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.

Gud er altså Alfa og Omega, Den Allmektige.

Jeg vil lese fra et sitat fra en mann som heter Pål Bryn:

Alfa og Omega betegnes som et symbol på det som er altomsluttende. Jesus når alt og alle. Hans kjærlighet og granskende blikk når helt fram til oss. Vi trenger bare å åpne litt på oss selv, for å slippe Ham til.fredag 22. april 2011

Deres våpen lyser som ild!


Misjonær van Asselt fra Det Rhinske Misjonsselskap var fra 1856 til 1876 på Sumatra hos det ville batta-folket. To amerikanske misjonærcr var kommet dit 20 år tidligere, men var blitt drept og spist opp av battaene. Nå kom van Asselt til dette folket uten å kunne språket.

Misjonæren forteller at han siden med gru tenkte tilbake på de to første årene han var der først alene, så sammen med sin kone. Ofte var det som om de ikke bare var omgitt av fiendflige mennesker, men også av mørkets makter. Mange ganger kom en slik uforklarlig, navniøs angst over dem at de stod opp om natten, knelte ned og bare bad om at Gud måtte bevare dem.

En tid senere drog de noen timers reise lenger inn i landet, til en stamme som tok vennlig imot dem. Der kunne de bygge seg et lite hus. En dag mens van Asselt satt på en benk foran huset sitt, kom en mann fra den stammen de først hadde bodd iblant. Mannen bad «tuan» (læreren) om å vise ham de soldatene som holdt vakt omkring huset hans om natten. Forgjeves forsikret misjonæren at han ikke hadde noen vakter. Battaen ville ikke tro det og bad om å få lov til å undersøke hele huset. Han gjennomstøvet alle senger og kroker nten å finne noe.

Så fortalte han følgende: -Da du korn til oss første gang, tuan, besluttet vi å drepe deg og din kone. Men når vi kom til huset ditt om natten, stod der en dobbelt rekke vaktmenn med blinkende våpen. Vi gikk da til en snikmorder (blant battaene var det den gang et eget lang av snikmordere, som mot betaling tok livet av hvem som helst). Han skjelte oss ut for å være feige, og sa: -Jeg er ikke redd for noen gud eller noen djevel. Jeg skal trenge gjennom ringen av voktere. Så kom vi sammen om kvelden. Vi holdt oss tilbake, og lot ham gå alene.

Men etter kort tid kom han løpende tflbake. -Nei, jeg våger det ikke, sa han, - to rekker av menn står der, og deres våpen lyser som ild. Da gav vi opp planen om å drepe deg. Men si nå, tuan, hvor er vokterne, har du sett dem? - Nei, jeg har ikke sett dem, og ikke min kone heller, sa misjonæren. - Men alle vi andre har jo sett dem. Hva kommer det av? -Da, fortalte misjonæren, - gikk eg inn i huset vårt og hentet Bibelen. Jeg holdt den opp-slått foran ham og sa: «Se, denne bok er vår Guds ord. I den lover han at han vil bevare oss. Dette ord tror vi på; derfor beb~ver vi ikke å se vokterne. Men dere tror ikke; derfor må den store Gud vise dere vokterne, for at dere også skal lære å tro. ”Engler er tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse” (Hebr. 1,4.)


Richard Schmitz
englenes tjeneste,
utgitt på Nomi Forlag 1963