søndag 25. mars 2012

Kun ved Ånden !

Rom 8:1-4: Så er det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden !!!!

Noen bibeloversettelser utelater det siste, for de som ikke vandrer etter kjødet men etter Ånden !

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra talestolen, at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, og så forteller de ikke mer enn det ! De utelater resten som er det aller aller viktigste !!! For ved Ånden døder vi kjødets gjerninger står det !!!

Derfor fyll dere med Ånden som aldri før, be i Ånden så mye dere kan for Gud vil gjøre noe i vårt land og Han forbereder sin menighet på den siste innhøstningen, det kommer i budskaper og profetisk tale og når jeg ser rundt forbi så merker jeg ting er på gang, er dere rede for den siste og avgjørende striden ?????

Nå har det vært et stort frafall på grunn av falske forkynnere og forførende ånder, og evangeliet har vært utvannet som aldri før.

Men Gud er den samme og jeg tror vi igjen skal se det fulle og hele evangeliet bli forkynt, og mennesker kommer i syndenød og blir døpt i vann og Ånd og mirakler som vi ikke trodde var mulig skal skje.

Og ingen mennesker skal få æren, kun Han alene som gjør det alt sammen

mandag 5. mars 2012

Budskap 5 mars.

Sannhetens røst !

Skulle vel ikke Jeg tale til folket idag som i fordums dager. Min røst kan høres som en hvisken eller en tordens tale. Min røst feier bort all menneskeskikk og og menneskeverk som ikke er bygget på klippen som er Meg !

Skulle vel Jeg være stille når ingen vil tale ? Har jeg ikke sakt at jeg kan reise opp vitner av steiner om dere tier ?

Men enn idag har jeg mine ildvitner som hører Min røst og taler ut det Ord Jeg har sendt dem. Drevet av Den Hellige Ånd sender jeg ut mine vitner enn idag og den som hører, ja sannelig sier jeg dere, den som hører skal få se Min herlighet !

Ta imot mine vtiner, for det er Jeg som har sendt dem. Ta imot Ordet for det e Jeg som har talt det.

Gå fram i visdom du djerve kjempe som kjenner i ditt hjerte at dette er ditt kall. Har du ikke lenge nok ligget i dvale og tenkt ut dine egne veien men de har ikke ført frem. Nå er det tid for at du skal gå ut og se opp på meg for Jeg skal stadfeste Mitt eget ord, bare gå du så skal Jeg være med deg.

Budskap som kom til meg mandag 5 mars. 2012.
Hilde Heimdal


torsdag 1. mars 2012

Budskap !

Jeg er deres lege og deres forløser !

Se opp til Meg og strål av glede for jeg kjenner deres tanker og deres sinn,
og Jeg vet alt om dere sier herren.

Jeg vet om ditt svik og din nød, ditt mot og ditt fall.
Jeg kjenner et hvert hjerte som søker Meg og Jeg vil svare den som søker Meg av hele sitt hjerte !

Jeg er den samme som fordum og Jeg har ingen skiftende skygge. 
Jeg elsker dem som tar sin tilflukt til Meg og jeg hudstryker 
hver den som åpner sitt hjerte for meg.

Budskap 1.Mai 2012,
Hilde Heimdal