tirsdag 31. mai 2011

Hvor står du når Jesus kommer?


Av Elin S. Eriksen.

Det er noe som har talt slik til meg i det siste, fordi at jeg har møtt mennesker som er helt overgitt over den tilstanden menigheten er i som de går i, men gjør de noe med det, nei, de går der likevel. Jeg vil si til deg som ser dette, hva gjør du med det? Du ser at Jesus har ikke fått være der på masse år, det er kommet kunst og kultur med kultiverte sangere og kultivert orgelmusikk, de sangene man sang før er borte, de det var ånd med er erstattet med kunstneriske kor uten ånd og innhold, og det er bare de som er av de øverste som kan delta, for de er nok kultiverte.

Det arrangeres allslags aktiviteter, slik som, julemesse, loppemarked, kakelotteri og ungdomskvelder med visning av akkurat det samme som verden har osv, for der menigheten er død må man ha aktiviteter slik at det skal sees utad at man er ei slik aktiv menighet, men jeg kan si deg at alt dette er avskyelig for Gud. Jesus tok svepa si og rev ned alle bordene da de gjorde slikt på hans tid, og han avskyr det i dag å. De eier ikke åndelig bedømmelse for Guds ånd er veket fra de, de er blitt en helt vanlig verdslig kose klubb, kraften er borte.

En eller to ganger i året har de jo fellesmøter hvor de horer med hverandre og de er så kjærlig, vi må jo elske hverandre, uansett læren, vi må jo ikke nevne dåpen, det er jo ett stridsspørsmål, jeg bare sier at det Gud har sagt i sitt ord, det er sannhet. Da møtes pinsevenner, luteranere, metodister, katolikkere, adventister, osv, ja det er en herlig lapskaus, jeg blir kvalm av dette, men det er det store frafallet Jesus sa skulle vøre før han kommer igjen.

Du som ser dette hykleriet, og ser at noe må jo være riv ruskende galt og du rister på hodet av dette, hva gjør du? Tør du og gå ut av disse ugudelige menigheter eller sitter du der fremdeles. Du sier det til andre at noe er jo galt, men tør du og si det til noen i menigheten eller til de høye pastorer eller ledere, nei, du går der fortsatt, du deltar fortsatt i det som foregår, for du er så redd for ditt gode navn og rykte.

Kanskje noen får høre det og begynner og snakke stygt om deg, kanskje pastoren tar deg til side og gir deg en korreks og ber deg tie stille, kanskje mister jeg vennene jeg har og blir utestengt, kanskje de ikke vil vite av meg mer og jeg blir så alene, kanskje det blir splid midt inni min familie, og jeg blir annerledes enn alle de andre, men jeg spør hva sa Jesus i Matteus, 19, vers 29. “Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv”.

Jeg sier til deg, kom deg ut av disse menigheter med sine fangevoktere og la Jesus få være din hyrde og mester, for når du går ut derfra står Jesus der og venter på deg med sine åpne armer og sier, hva vil du at jeg skal gjøre for deg, da får du himmelske åpenbaringer, da får du se inni de rike skattkammer han har på lønnlige steder. Da kjenner du at du lever og at hans ånd bor i deg til å tjene ham med hele ditt liv, for han sier at når vi holder oss nær til ham, skal han holde seg nær til oss.

Det er en ensom vei og gå med Jesus, du blir ikke særlig populær av de andre såkalte kristne, for du ser så uendelig mye som de ikke ser. Det er også hån og spott, de sier, du tror du er så mye bedre enn oss, hva tror du at du er, men hva bryr jeg meg om det, når jeg kjenner at det guddommelige livet pulserer inni meg, og Gud fyller meg med en himmelsk glede som overgår all forstand.

Jesus sa i , Lukas 6, vers 22 og 23 “Salige er dere når menneskene hater dere, og når de ikke vil vite av dere, og spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt, for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dag og spring av fryd, se deres lønn er stor i himmelen, for på samme vis gjorde deres fedre med profetene“.

Hva slags forfølgelse har de religiøse, ingenting, for de gjør jo alt så riktig og pyntelig i sine egne øyne, de støter ingen og de taler hverandre etter munnen. Ja, vi må jo være enig, det er jo helt motsatt av det Jesus sa, men de er blinde veiledere for blinde og da faller de begge i grøften.

Jeg har også opplevd og få se hva andre har sagt om meg og fått advarsler i drømmer og syner om ting som skal skje, og det er vondt mange ganger, men så er jeg så glad fordi det er Jesus som forteller meg det, så da er jeg forberedt når det skjer, og da nytter det ikke for mennesker og komme og hykle med meg, da vet jeg hvor de står. Jeg vil heller stå alene enn og være i dette religiøse sirkuset, og de tror jo at alle er frelst uansett hva de holder på med eller kaller seg.

Jeg er glad at Jesus har vist meg alt dette, det er nåde alt sammen, jeg har ingenting og rose meg av, jeg er avhengig av Jesus hele døgnet, men jeg er så takknemlig til Jesus at jeg er helt annerledes enn alle de andre. De sier Norge er ett kristen land, det har det aldri vært, det er ett religiøst land, men jeg vil stå utafor leiren og bære hans vanære, det står at Israels folk var ett folk som bodde for seg selv, og der vil jeg også være.

Så jeg spør deg som ser dette hykleriet, skal du fortsatt være der uansett hva du ser, jeg sier; pass deg, plutselig ser du ingen ting, det er kommet ett dekke over dine øyne, slik som alle de andre har, og du blir og sove en religiøs tornerosesøvn, så når Jesus kommer sover du sammen med dem og merker ikke engang når Jesus henter sine.

Valget er ditt, hvor skal du være i evigheten.

Jesus kommer meget snart. AMEN

http://www.basunensrost.com/side18.html

Latt tilbake.


Hvilken forferdelig stilling det må være å bli latt tilbake når Jesus kommer ! Det må være tungt for mennesker som gang på gang har hørt Guds ord forkynt, og som allikevel har latt kallet gå forbi seg. Hvor grufullt må det ikke bli for de barn som har vokst opp i et kristent hjem, men som ikke selv har villet ta imot frelsen. Aller verst blir det kanskje for de frafalne, de som en gang kjente frelsens visshet og frelsens fryd i sitt hjerte, men som er glidd tilbake. Som aldri før vil de se verdens bedrag og tomhet.Et grufullt mørke vil senke seg ned over verden etter at Herren har hentet sitt folk. Verdens lys er tatt bort, det blir som når lyset slås av i et belgmørkt rom. Profeten ser denne tid, og han sier : " Mørke dekker jorden, mulm folkene. " " De fromme er blitt borte fra jorden, " sier Mika. " det finnes ikke en ærlig mann blant meneskene. Alle sammen lurer de etter blod, hver mann vil fange sin bror i sitt garn." Så forderdelig vil tilstanden bli blant menneskene. Det blir jordens mørkeste tid.Antikrist vil tre fram og forføre folkene. De som ikke vil ta dyrets merke og tilbe dyrets bilde, mister sitt liv.Før trengselen bryter løs over jorden, vil Herren hente sine hjem til seg. Lammets vrede skal ikke ramme Lammets brud !

Vi venter ikke på forføreren Antikrist, vi venter på vår forløser Jesus Kristus !A.C Gabrielsen.

" Adgang kun for troende "


Tale av Aage Samuelsen fra et lydbåndopptak fra 1965


Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.
Hva er evangeliet? Det er som Gud har sagt. Det er et
eneste vers fra Paulus brev til Romerne, et meget velkjent vers. 1, kap. 16.-17. vers, i Jesu navn. For jeg skammer meg ikke ved evangelist, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker, for i det åpenbares Gulls rettferdighet av tro til tro som skrevet er: Den rettferdige, ved tro, skal hen leve.Det er kanskje mange som undrer seg over hva evangelist er. Først og fremst så er det det som Gud har sagt, og for det andre så er det en Gulls kraft til frelse. Alt det som er rundt evangelist, det er ikke selve evangelist, men selve evangelist er det som Gud har sagt. Og hvis du leser 1. Mosebok, I. kap, så står det der at Gud sa: Og det er det som Gud har sagt som er evangelist, det er ikke det som følger evangelist, men det er det som Gud har sagt. Og det er det som Gud har sagt som er en Guds kraft til frelse.Men satan hen har et mottrekk imot det som Gud har sagt, og det er det som står i 2. kap.1. Mosebok, da hen sier til Eva. Har Gud virkelig sagt? det er mottrekket som satan kommer med, idet hen søker å så tvil inn i hjertene, og så sier hen: Har Gud virkelig sagt? Han gikk rett imot det som Gud hadde sagt, og sådde tvil i Evas hjerte, idet hen sa : Har Gud virkelig sagt? Og ved dette så falt Adam og Eva idet de åpnet sitt hjerte for det som satan sa istedenfor at de holdt fast på det som Gud hadde

sagt.Og det er den veien som satan alltid går, for å skape forviklinger og ødeleggelse over alt, for ve dat hen får sådd tvil inn i hjertene, så er de maktstjålet, og gjør ikke det som Gud har sagt, men de gjør det som satan har sagt. Men evangelist om det gir gjenklang i hjertene og de tror fullt og fast på det som Gud har sagt, så skal det være en Gulls kraft til frelse både for jøde først -og så for greker. Men legge merke til også at evangelist har to sider. I første korinterbrev, det første kap., så kan du lese der. 18. vers. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Gulls kraft.Altså evangelist virker en dårskap for den som ikke vil bli frelst, og det har alltid virket den vei for den som ikke vil bli frelst, det er en dårskap, så en kan ikke undre seg over at folk synes at vi i blant er underlige, at vi ter oss underlige, og det var så sent som brodehen her sa at når de prøvde på å anklage Jesus selv, så er det ikke: underlig at de prøver på å anklage Gulls vidner. For det er bare en som var god, det var bare en som var ren og uten synd belt igjennom, og det var Jesus.Men det er bedrøvelig ,at folk kommer til møtene for å prøve å få anklage Guds vidner, og til og med i forbindelse med helbredelse som fariseerne og de skriftlærde, de kom til møte for å lure på om Han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage Ham for. De var ikke fornøyd når en syk en ble helbredet, når en med en vissen arm ble fullstendig frisk, så skulle de være fornøyd, men i steden så ble de rasende. Men du kan være rasende så mye du vil, du får ikke en bit, men det er bare dem som får kjenne at det er en Guds kraft til frelse både for ånd, sjel og legeme.Takk og lov og det er herlig. Det er ikke å undre: seg over at satan raser når folkemassene samles på en St. Hansaften istedenfor å gå ut å feste og more seg, så kommer de i skarer til møtene, for å lytte til evangeliet som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er ikke underlig at djevelen begynner å lee på seg. Han har hatt ferie lenge nok. Han har tatt det med ro fordi Guds folk har tatt det med ro.Men når Guds folk begynner å tro at evangeliet virkelig er en Guds kraft, så forkynner de evangeliet ikke i teori, men i praksis. Det finnes teoretiske Gudsbekjennere det vet vi, hvis du forstår hva jeg sa det finnes teoretiske Gudsbekjennere, men så finnes det praktiske Gudsfornektere. Men jeg skulle ønske det kunne bli omvendt. At det kunne bli praktiske Gudsbekjennere, som kunne praktisere evangeliet.For da Jesus sendte disiplene ut, så står det i den engelske bibelen: Og de gikk ut og demonstrerte ordet, det er fint, skjønner du. De gikk ut og demonstrerte ordet, og Herren var med og stadfestet ordet, med de medfølgende tegn idet Han lot helbredelser, tegn og under skje.Det er mange som henger seg opp i metoder nå for tiden. De synes vi bruker så underlige metoder på møtene våre. Jeg fikk også høre det så sent som i dag. Dette er noe helt nytt for oss. Ja, det var da fint. Jeg preket om de nye ting i formiddag. Så det er jo flott det at folk kan si det er noe nytt. Men dog i grunnen så er det gammelt. Det er eldgammelt, men det er bare ligget bortgjemt. Vi har preket evangeliet i teori, men nå går vi ut og demonstrerer ordet, og Herren er med og stadfester ordet med de medfølgende tegn.Halleluja. Nå kan det godt hende at de kommer til å .skrive i avisene nå denne uke her ganske sikkert kommer de til å gjøre det, men da ber jeg deg undersøke, ikke sluke alt sammen. Det skal du ikke gjøre. Nå må du virkelig vise at du er sindig og at du har vettet i behold, 'så du kan lese avisen med omtanke, og du har iallfall hvis det skulle komme noe som ikke stemmer overens med det som har vært på møte, at du tar med forbehold og undersøker først.For det er alltid noen ute for å lage sensasjoner og forsøke å kaste smuss over hver tjeneste for Gud, for å legge en demper på det hele. Men når -Guds ord begynner å bli praktisert så blir det aldri demping, det skal jeg si deg. Det blir mange underlige metoder som blir praktisert, men så ber jeg deg ikke heng deg opp i metodene. Bry deg ikke om det, for det er ikke metodene du skal ha tak i, det er det som Gud har sagt. Og Gud har alltid vært en metodens Gud, det har Han vært. Han har alltid brukt metoder så dette her er ikke nytt av dato dette her, skjønner du. Det er gammelt dette her. Ja, det er gammelt.Når for eksempel Israel skulle gut fra trelldommen fra Egypten, så brukte Gud en underlig metode, som ikke ville smake så godt for det fornuftige og intelligente menneske. For det er noen vet du som har en sånn ypperlig intelligens her oppe (i hodet). De vet mer enn alle andre, og da når det ikke passer for deres fornuft, så kan de ikke godta det om det er aldri så underlige metoder.Men du skal legge merke til det som Gud gjorde når Han førte Israel ut i fra trelldommen, så var det ikke det som Gud gjorde, som frelste Israel fra trelldommen, men det var nemlig det som Gud hadde sagt. Når israelittene sto foran Det Røde hav, de hadde fienden bak seg som bare hadde en hensikt, og det var å drepe og ødelegge Israels folk, og så hadde de Det Røde hav foran seg, så det var stenkt både foran og bak. Så menneskelig sett så var det umulig å komme noen vel. Men Gud baner veien hvor vei ikke er. Han stiller stormenes vær. Takk og lov.Og så kom Gud med en underlig metode. Og vet du hva Han sa? Du Moses! - - Ja . . . . Du ser egypterne bak deg. Ja, det er visst ikke vanskelig å se. Jeg både ser og hører. Så sa Gud til Moses: Som du ser dem i dag' skal du aldri i evighet se dem mere. Hva er det du sier, sa Moses, det høres nokså underlig ut. Hva er det Gud finner på nå?Så sa Han: Hva er det du har i hånden din? Ja, jeg har en stav. Nå skal du to den staven Moses, og så skal du løfte ut over havet og i samme øyeblikk som du løfter staven så skal havet skille seg og stå som en mur på begge sider, så skal dere gå over på det tørre, dere skal ikke bli våt på benene engang.Ja, hvis Moses hadde stolt på den veldige visdommen som han hadde fått mens han var hos kongen i Egypten, han var nemlig oppvokst der, men det måtte en radikal forandring til for Moses. Han måtte flytte det han hadde her oppe, ned i hjertet, og så .stolte han på Gud i et og i alt sev om det var aldri så underlige metoder. Ja så godtok Moses det som Gud sa. Og så sto Moses der, og i samme øyeblikk som han løftet staven, så delte havet seg, og sto som en mur på begge sider, og så gikk de over Det Røde hav og over på den andre siden. Halleluja.Men da egypterne prøvde det, så druknet de. Det var for det de hørte ikke hva Gud sa og de trodde heller ikke på det som Gud sa, men både Moses og Israels folk hørte det som Gud sa og de gjorde det som Gud sa og det blir herlig forløsning!Det var ikke metoder som reddet dem, men det var det som Gud sa. Og Gud han står bakom sitt ord fordi evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror! Halleuja. Engang som Israel på sin vandring kom til et vann som de kalte for Maravann. Så var hele Israel menighet tørstige, og de kastet seg ned for å drikke av vannet, men da de hadde drukket lite grann så kunne de ikke drikke det, fordi det var bittert å også begynte de å knurre imot Moses.Og så sa de det er fine greier, her omkommer vi av mangel på vann. Hva skal du nå gjøre? Si det nå! Nå er vi ferdig nå! Vi har mange ganger kommet til den stillingen vi, som Guds folk, at vi kjenner oss nesten ferdig på grunn av press fra åndeverdenen, på grunn av sladder og baktalelser, på grunn av kanskje noe annet, men vi vet at vi lar en Gud som holder øye med sitt folk. Halleluja og Han lar aldri sitt folk omkomme så sant vi vil to imot det som Han sier. Men da henvendte Moses seg til Gud, og Gud sa det er fint, skjønner du.Du Moses! Ja . . . . Ser du det treet der? I den danske bibel står det: Og Gud pekte på et bestemt slags tre, og så sa han : Ser du det treet der, Moses? Ja, det ser jeg. Du er veldig enfoldig? Ja, ja . .. . det kan hende det. Gud (svarer Moses). Ja, d-u tror på hvert ord av det som jeg sier. Ja det gjør jeg Gud. Vil du hugge ned det treet der og kaste det ut i vannet, så skal vannet bli søtt. Hva - tror det han sa? Skulle det treet der gjøre vannet søtt? Det er det rareste jeg har hørt. Ja . . . .Og så befalte Moses, treet skal hugges ned og kastes ut i vannet, så skal vannet bli søtt. Da var det mange fornuftige mennesker i menigheten som sto der begynte å kritisere. Ja det der må da være svermeri det der. Det må ganske sikkert være svermeri. Vi går ikke så lett på pinnen. En må da aldri tro det at det treet der kan gjør a vannet søtt? Nei takk, den metoden der godtar vi ikke.Men så var det noen som hugg ned treet, og de gjorde som Moses sa. Idet Moses befalte det som Gud hadde sagt, og så tok de treet og hev uti. Og så sa Moses : Værsågod, nå kan dere drikke. A langt ifra . . . . å, nei, Moses, det går nok ikke så lett. Kom ikke her og narr oss ut i elendigheten, det vil vi si deg. Jeg har merket det mange ganger i møtene, når jeg har innbydd. Kom fram så skal du bli helbredet.

- hva var det du sa for noe? Jeg synes han sa vi skulle bli helbredet? ”Åssen” kan han vite det da? Han har vel ikke greie på om vi kommer fram her og han legger hendene på oss, så skal vi bli helbredet?Kom fram så skal du bli åndsdøpt? Hva var det han sa for noe? Trur du det går så lett du da. Det skal mange måneder til det her, det skal jeg fortelle deg. Det skal en veldig helliggjørelse til for å bli åndsdøpt, når du har gått igjennom den prosessen, så er det enda litt til og når du er ferdig med det som er litt til så blir det enda noe, og så holder du på helt til du ligger i graven, og så har du ikke fått en eneste dråpe.Men den som godtar Guds metoder, han gjør akkurat slik som det blir sagt. Og så var det en sånn enfoldig en da vet du, som trodde på alt mulig. Han tar den første rennet. og så sa han: Jeg tror på det Moses sier jeg. Jeg går bort jeg, sier han. Og så gikk han bort, og så la han seg på magen.Og det skal noe til det for et fornuftig menneske å legge seg rett ut og begynne å drikke av vannet. Og der sto alle de andre fornuftmenneskene og smilte og hånte den stakkaren som lå der, og plutselig så sa de: Du verden så lenge han ligger da? Jeg tror nesten det må være noe i det jeg Gud? Og så var det en til som gikk bort. Jeg tror jeg får kjenne jeg også. Han kan da umulig ligge så lenge uten det må ha skjedd en forandring.Og så la han seg rett ut han også, og tenk så kom enda en, og enda en, og enda en, og til slutt så lå hele menigheten på magen. Og det er herlig det ja - Halleluja . . . Glory .... Men jeg spør deg: Var det treet som forandret vannet? Nei, langtifra, men det var det som Gud sa. Dette var bare metoder, og vi godtar metodene om de går aldri så mye på tverke av vår fornuft. Priskje Gud.www.nordenvinden.no

Å holde kontakten


Den som er døpt i Den Hellige Ånd, vil alltid holde kontakten med sin mester, samme hvor han måtte befinne seg. Han har ikke rom for noe som ligger lavere en den salvelsen som var over hans Mester, eller til noe som vil hindre ham fra å gjøre hans Mesters gjerning. Dersom du er døpt i Den Hellige Ånd, har du ingen annen mat enn Guds Ord. Du har ingen ressurser utenom de himmelske. Du har blitt "plantet" inn i Kristus og har blitt "oppreist med Ham". Du har blitt "satt med Ham i den himmelske verden";, ditt språk er et himmelsk språk og din kilde til inspirasjoner kommer fra en himmelsk berøring. Gud troner på alle områder i livet ditt, og du ser ting "ovenifra," og ikke nedenifra.

Jeg har sett folk som har vært helt hjelpeløse inntil de ble fylt av Den Hellige Ånd. Når Guds kraft tok over kroppene deres, ble de isteden forå være gamle og skrøpelige, som unge igjen. Men nå skal jeg vise deg årsaken til det. Guds Ord er mektig og gjør levende. Paulus sa, " også dere gjorde Han levende " (Ef 2:1) Han gjør oss levende og det er mektig: "For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk" ( 2 Kor 10:4)Smith Wigglesworth, bare tro


mandag 30. mai 2011

Baktalelse av Broder Aage !!


Jeg skulle til et møte i Tabernaklet i Skien en gang, da en stemme plutselig talte til meg, og sa : " Det vil komme en broder til deg og si ` Goddag, Broder Aage, det var gildt å se deg. Før han gikk til møtet, så samtalte han med en annen broder og baktalte deg, og sa nedsettende ting om deg. "Da jeg kom inn, kom denne broderen bort til meg og sa presis det som stemmen hadde sagt til meg: " Goddag, det var gildt å se deg Broder Aage ! "Da sa jeg til ham : " Du lyver, broder, før du gikk på møtet, baktalte du meg overfor en annen broder. "

" Nei det gjorde jeg ikke" sa han. " Jo, du gjorde det" , sa jeg og gikk fra ham. Etter møtet kom den andre broderen bort til meg og sa: " Jeg så du snakket med broder x. Hva sa han ? " Jeg fortalte alt sammen." Sa han virkelig at han ikke hadde baktalt deg ? - men det gjorde han nemmelig ovenfor meg" sa han. " Jeg vet det " sa jeg, " en stemme talte til meg før jeg kom inn på møtet, så jeg visste hva han hadde sagt på forhånd."Dette vare ingen engangsforeteelse, men det var flere ganger Gud advarte meg på denne måte.Aage Samuelsen, fra boken : Herrens glade trubadur.søndag 29. mai 2011

Steinar Drages møte i Bergen i Mars.


Møtene i Bergen denne gang var særlig godt besøkt. Guds Ånd arbeidet kraftig og man merket en sammensmeltet Ånd som dro hjertene til hverandre.En kvinne som hadde vært ufør i 13 år ble oppreist i Jesu navn. Det var en mektig stund i hennes hjem da hun kjente varmen i føttene og kunne begynne å gå fra sin plass. Der hun har vært ute av stand fra å gå. Herrens kraft løste henne ut. Dette var den 21. mars - 57. Den 22 mars var hun på lokalet hvor vi hadde møte. Der vitnet hun om sin helbredelse. Hun brukte et uttrykk som lød så :" Det har føltes som jeg har sittet i en åpen grav i 13 år, men Jesus fridde meg ut igår. "hennes mann avla også sitt vitnesbryd. Det var et mektig inngrep, da også balansenerven var ute av funksjon.Jesus er den store helbreder, amen !Ha tro til Gud, Steinar Drage.


fredag 27. mai 2011

Vil du ?Vi leser ifra Johannes evangelium, det femte kapittel og det sjette vers. Jesus spør der en mann som lå ved Betesda-dammen, som var håpløst syk: ”Vil du bli frisk?”Jesus kommer også i dag med et tilbud til håpløse mennesker. Han henvender seg direkte, slik at du forstår at det er deg han mener. Han sier nemlig: ”Vil du?” Si ikke at Jesus ikke vil frelse deg, døpe deg i Den Hellige Ånd og ild eller helbrede deg. Hele frelsesverket på Golgata er et eneste tilbud til deg, både for ånd, sjel og for legeme. Vil du?Du sier: ”Jeg vil så gjerne, men jeg får det ikke til”. Du behøver ikke å få det til. Men si som Paulus i 2. Korinterbrev 9, 15: ”Gud være takk for sin usigelige gave”. En søster sa en gang i et møte: ”Da jeg ikke fikk det til, så fikk jeg det til”. Halleluja!Du sier også: ”Å, jeg er så dårlig”. Men du skal vite at Jesus henvendte seg aldri til gode mennesker, men syndere og tollere pleide å holde seg nær til ham. Jesus kommer ikke personlig i dag, som mange tror. Men han taler ved sitt ord og igjennom sine vitner, og spør håpløse mennesker: ”Vil du?”Jeg har sett skarer bli herlig møtt som har tatt imot disse to enkle ord: ”Vil du?”, med takk. I Johannes 1,12 står det: ”Alle de som tok imot ham” – altså tok imot ham – ”dem gav han rett”, ikke andre. Ta imot, med takk. Vil du bli frelst, så si: ”Takk, Jesus”. Si ”takk, Jesus for Den Hellige Ånds dåp med tunger som tegn”. Det finnes nemlig ingen annen åndsdåp, hva enn andre skriver eller sier.Tilbudet kommer fra Jesus nu, avgjørelsen ligger hos deg. Vil du? Dersom du vil, så si takk. Hele Bibelen er full av beretninger om mennesker som tok imot tilbudet. Slipp troen din løs nu, enten du er blind, lam, kreftsyk eller hva det enn feiler deg. Pris Jesus, den oppstandne Frelser. Han er hos deg nu. Si takk uten å føle, det er levende tro. Abraham hadde aldri fått se Isak om han hadde gått etter følelser, men han trodde Gud uten å regne med seg selv. Pris Jesus nu, ved å gi ham æren for det du enda ikke ser. Og dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Halleluja! Amen.

Aage Samuelsen

Talen er hentet fra Cd`n ”I går, i dag, til evig tid,
2.kapittel. Utgitt av Master music.Innsendt av: Kenneth Kiplesund
www.nordenvinden.no 

Jeg må bare si Jesus TAKK !


Alt hadde blitt så håpløst for meg at jeg ikke øynet noen utvei. "Ta bare livet ditt ! " - lød den onde stemmen.

Og jeg åpnet meg for den tanken, og ble fanget av den...

Jeg bodde da hjemme hos en kamerat ogg hans mor - en kvinne som viste seg å være meget "religiøs". Min kamerat og jeg sov på samme rom, men moren hadde sitt soverom i andre enden av huset. En kveld vi gikk til ro, hadde jeg min "dose" tilgjengelig og klar. Jeg lå og vred meg i uutholdige kvaler, og da jeg ved 2-tiden var sikker på at de andre hadde sovnet, listet jeg meg lydløst opp i den mørke stuen og gikk bort til skapet hvor den dødelige dosen sto.

Med flasken i hånden, ble jeg stående noen øyeblikk. Prøvde å tenke klart.....

Jeg prøvde å besinne meg. Men all motstand i meg var brudt.

Jeg orket ikke mer.

Jeg løsnet korken på flasken og løftet den mot munnen.....I samme øyeblikk var det en eller annen som grep hånden min bakfra-og holdt den fast. Jeg snudde meg brått.

Der oppdager jeg en liten skikkelse; moren i huset !

_ Herren har sendt meg ! sier hun.- Jeg lå og sov da Jesus sa:

Anna, gå inn i stuen ! For gutten vil ta sitt liv. Si ham at jeg har en annen vei for ham !

Kan jeg da annet, kjære venn, enn bare å si TAKK JESUS !

B. Forsmo
Tlf: 042-20906
(1993)
Tro og fakta.


torsdag 26. mai 2011

Fiender av Guds tjenere


Ettersom du vandrer i dette Åndsfylte livet, vil du oppdage at djevelen blir rastløs, og det vil bli oppstand i synagogen.

Slik var det med Stefanus. Du kan finne mange mennesker i "synagogen", som er svært anstendige i en verdslig betydning - alltid veldig korrekt antrukket og høyt respekterte, men som ønsker alt annet enn Guds kraft velkommen inn i menigheten.

Dette sier Gud om dem:

"Da stod det fram noen fra den synagogen som blir kalt De frigittes synagoge - noen kyreneere, alexandrinere....og de diskuterte med Stefanus. Og de var ikke istand til å stå imot den visdom og den Ånd som han talte ved ( apg.6:9,10)

De frigitte tålte ikke å høre sannheten fra Gud. De ble fulle av vrede der hvor de skulle ha blitt fulle av Guds kraft, fulle av guddommelig kjærlighet og ærefrykt for Den Hellige Ånd. De reiste seg opp mot Stefanus, mannen som var "full av Den Hellige Ånd".

Mine kjære, dersom det finnes noe i deres liv som på noen som helst måte, står imot Den Hellige Ånds kraft, og som forhindrer Hans Ord fra å trenge inn i deres hjerte og inn i deres liv; synk ned på kne og rop høyt om nåde !

Når Den Hellige Ånd banker på ditt hjertes dør, stå Ham ikke imot, men åpne ditt hjerte slik at Han kan røre ved deg.

Han vil svare og fylle ditt hjerte .

Smith Wigglesworth ( bare tro)


onsdag 25. mai 2011

Hvordan får man så Helligånden? Torben Søndergaard


Man kan selv bede om det, eller man kan få en person som har Helligånden i sig til at bede for sig. Det er ikke så lang tid siden, at 4 personer blev døbt med Helligånden i vores stue og begyndte at tale i tunger. Det skete ved, at vi bad sammen. Vi som havde Helligånden lagde hænderne på dem, og Helligånden kom over dem og fyldte dem. De begyndte så selv at tale i tunger, ligesom vi læser om i Bibelen. (Tungetale er et guddommeligt sprog, som dem, der kender Gud, kan få. Det er et sprog, som man ikke selv forstår, hvor ens ånd beder til Gud og derigennem går i forbøn/opbygger én, tilbeder Gud m.m.)Apostlenes Gerninger kapitel 19 vers 3-6: "Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes' dåb." Så sagde Paulus: "Johannes døbte med omvendelsesdåb (dåb i vand) og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus." Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede."Her læser vi om nogle, der var kristne, men som aldrig havde hørt om Helligånden. Sådan er det også i dag, men det er ikke for sent, du kan blive døbt med Helligånden i dag.http://www.oplevjesus.dk/index.php?page=bedraget

Torben Søndergaard


Om Ånden, av Aage Samuelsen


Kjære Aage Samuelsen.Nå er jeg veldig i tvil. Jeg har alltid trodd at man kan være Åndsdøpt uten å tale i tunger, men jeg var på et møte i Turnhallen hvor du sa at det ikke er tilfelle. Jeg har aldri talt i tunger, og nå vil jeg gjerne vite sannheten. Er dette rett? Det er så mange meninger om dette. Hilsen M.AAp.Gj. 1,5: I skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dagene herefter.Dersom en skal tro det som blir forkynt i de ulike forsamlinger i dag, er det helt overflødig med den spesielle Åndsdåpsopplevelse etter Guds ord som Jesus her sier til sine disipler. Du kan spørre hvilken biskop, prest eller predikant - uansett hvilket samfunn de tilhører- om de har fått Den Hellige Ånd etter at de kom til troen og de svarer JA ! Presten sier han har fått den i barnedåpen, som aldeles ikke er noen dåp og derfor heller ikke blir sanksjonert av Den Hellige Ånd.Indremisjonen forkynner akkurat det samme, ja endog i Pinsebevegelsen finnes det predikanter som forkynner at de kan ha Den Hellige ånd uten å tale i tunger.Jeg var sammen med en forstander på et møte i Eydehavn engang, som hadde denne læren. Han hadde aldri talt i tunger, men Den Hellige Ånd hadde han. Men den ånd som er i denne læren er en stum ånd.Jeg sa til ham: " I kveld skal du få se hvordan Den Hellige Ånd virker. "I ettermøtet ble 11 sjeler døpt i Den Hellige Ånd og ild, uten at jeg la mine hender på dem. Pinseforstanderen bare satt å måte. Og det gjør denne lære når Den Hellige Ånd virker.


Sannhetens Ånd, Tale av Hilde Heimdal 19.01.2010


Blandt de kristne idag er det så mye forvirring ute å går når det gjelder det grunleggende i Guds Ord.Bibelvers blir blandet sammen og forkynt som en sannhet så nærme selve sanneheten at det vanskelig blir oppdaget. Jeg VET at Gud har lagt på mitt hjerte dette å forkynne om Ånden med tungene som tegn.Jeg klandrer ingen og dømmer ingen fordi jeg vet at Gud vil ha fram sannheten så dette kan bli klart for oss. Jeg er helt overbevist på at det er bare EN bitteliten feil som hindrer Ånden i å komme til.Jeg har fått mange anklager når jeg forkynner dette , fra " kristne ". Er anklagene fra Gud ? Eller fra kjøttet, bedøm selv.Det er 3 viktige ting når det gjelder frelsen, det er Omvendelse, dåp i vann og dåp i Ånd. Det er her satan har kommer inn å ødelegger for kan han få ødelagt her kan han få hindret Ånden. I alle de store vekkelser vi har hørt om så er det Ånden som har fått sluppet til, det er mennesker som har blitt fylt av Ånden og tegnene følger med.Man kan IKKE ha Den Hellige Ånd som pant i hjertet uten å ha fått tungene. For å kunne be I Ånden, så må man be i tunger." For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." ( 1.kor.14.14)Her sier Paulus RETT ut at at når han BER og TALER i TUNGER så er det ånden som ber. Tungene er ånden." Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen DISIPLER og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd DA dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. (Apostlenes gjerninger 19.1) "Her ser vi at de ALLEREDE var kommet til tro. Ja de hadde sagt ja til Jesus og trodde. MEN de hadde IKKE fått Den Hellige Ånd, det står rett ut her i dette verset.Men heldigvis FIKK de Ånden :)!!" Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. " (Apostlenes gjerninger 19.1)Mange sier : Kommer du her å sier at jeg ikke har ånden !! Så blir de gjerne litt sinna. Sier du at jeg ikke er frelst ???Da svarer jeg igjen og igjen....når du sier ja til Jesus så er du på VEIEN ! Det er en vei å gå !Man har ikke døpt seg i vann idet man sier ja til Jesus det tror jeg alle er enige i. Man må GÅ ned i vannet og BLI døpt i vannet for å være døpt ikke sant! Da ser vi at det er en vei å vandre.Man er ikke automatisk frelst idet man sier ja til Jesus og så kan man bare gi blaffen i resten ! Det er et liv å leve !!

Og derfor gav Gud oss Den Hellige Ånd, FORDI at når vi vandrer etter ånden så få vi seier over de ting vi ikke klarer selv i vårt eget kjøtt... :) !!Den Hellige Ånd er en GAVE :)Du som har sagt ja til Jesus, ta imot Guds gave,
Den Hellige Ånd og du vil få oppleve kraften i ditt kristenliv :) !!

*


mandag 23. mai 2011

Sterk historie et under å bli bevart !

Her kommmer litt historie om meg Nina :Jeg er 46 år gammel og kommer fra Sarpsborg.Jeg er oppvokst i et godt kristent hjem helt til 1980.Da skulle mamma og pappa skilles.Pappan min ringte en fredag hjem til mamma og ville jeg skulle komme nedom jobben hans,hvorvidt gjorde.Vi hadde en samtale og pappa lutre så ille på om eg ville ha nye bukser,nei pappa det er ikke lenge siden jeg fikk,da jeg skulle sykkle hjem ropte pappa:Ta vare på deg selv og gå aldri fra din søster.Pappa bodde da i en liten leilighet i byen,denne helgen skulle min syv år yngre søster være hos pappa,han dukket ikke opp.Mamma ble urolig og reiste ned,der fant hun sin tidligere mann ligge med knepte hender i dem lå brev og bilder av oss.Pappa hadde tatt overdose med 100 blodtrykksmedisin.Her startet helvete for to barn.Mamma begynte kort tid etter å nyte alkohol,piller og masse annet.

Der stod jeg med min lillesøster alene,jeg valgte å rømme.Jeg fikk lov å bo i en kjeller av noen bekjente,det var så kaldt at vi nesten ikke holdt ut.Hver dag gikk jeg 5 km til skolen,hadde ikke penger så jeg skaffet jobb på et varemagasin og pakket varer,så tok jeg to jobber til,ja jeg var en jentunge.Ingen av mine slektninger,skole barnevern grep inn,er det sant ja det er det.Jeg gikk gatelangs og lette etter mamma nesten hverdag og fant henne på de verste steder både voldtatt og forslått.Etter som jeg vokste til ble jeg jo 18 år og da gikk jeg til barnevernet og tok min søster til meg og ble godkjent fostermor.Jeg sviktet aldri mamma,jeg la henne inn forskjellige steder,men det så håpløst ut.da jegsom 20 år kjøpte meg hus tok jeg mamma hjem til meg.

Det tok 25 år for å få henne rusfri.Jeg fikk mitt første barn 20 år gammel,da ble jeg utsatt for en legetabbe hvor min blære ble lammet og måtte legge ut urin på magen.Har hatt tror det nå er 17 inngrep i buken.Mamma ble rusfri og hun fikk jo lidelser etter et hardt liv,jeg fikk omsorgsbolig til henne og hun fikk det godt.Men etter å vært rusfri i 10 år,ville ikke kroppen lenger.Hun døde 10 november for 2 år siden,da hun var mest lykkelig.Hun blødde i hjel,det gikk hull på spiserøret,grunnet en medisin hun tok.Alle trodde nå kan Nina få fred når hennes mor er død,å nei til dags dato savner jeg ansvaret for min elskede mor.

Jeg kan si jeg hadde en unik mor i kjærlighet,jeg er svaret på det.Alle disse år med lidelse,smerte mobbing osv skjønner ingen hvordan jeg har klart dette.Jeg svarer i dag jeg har bare vært utrustet med en rygg som heter jesus kristus.I dag 46 år gammel vil det Norske Storting betale erstatning til to barn som var helt alene,de ble kalt overlevelsesbarna.Begge har vi god utdanning og klarer oss bra.Jeg har to døtre og to barnebarn.Jeg er separert,det var visst ei som var bedre enn meg,men,men

.Det er mange detaljer men da kunnne jeg skrevet til i morgen.Min historie er sørgelig,men kan snus til noe positivt"Det nytter med Jesus som ryggrad".Jeg er utstyrt med evner og bruker dem der det trengs.Jeg takker Jesus hverdag for jeg er den jeg er og han har aldri forlatt meg.