lørdag 31. januar 2015

Dom og tilgivelse i menighetene !

Dom og tilgivelse i menighetene !
En mann blir tatt i menigheten for å leve sammen med sin fars hustru ! Paulus skriver om dette i bibelen, og han er streng når han skriver ! Paulus kaster dom over denne mannen, og sier at de skal kaste han ut til satan ( ut i verden) sånn at kroppen hans kan bli ødelagt, men at Ånden kan bli frelst på herrens dag !
Dette høres forferdelig ut og om dette skjedde idag i en menighet ville nok mange si at de dømmer, de er så onde osv.
Men dette står i første brevet Paulus skriver til menigheten i korint. For det står nemlig i andre brevet han skriver, at det har vært mye sorg pga denne mannen men at de nå skal tilgi han så han ikke blir helt knust av sorg !!! Og da regner jeg med at denne mannen heeelt sikkert har omvendt seg fra sin synd.
Paulus skriver at de nå skal tilgi og trøste han og møte han med kjærlighet !
Så skriver han :
Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.
Der ser vi, hva satan har i sinne.....så derfor er det viktig å tilgi ! Men jeg tror ikke vi skal tillate slike ting i menighetene, men at det på en måte må renses opp ! kaste ut surdeigen, men ikke kaste ut menneskene hvis de omvender seg tror jeg i hvert fall !!søndag 11. januar 2015

Demonene på jorda

Demonene hersker på jorda, de inntar menneskers sinn og kropper, de plager og de piner, de slår og de river mennesker i filler. De jobber fra innsiden, tar bort hver en bit av glede og fred i hjertet.
De spiser deg opp, de er grådige og har ikke noe godt i seg. De er onde, som de har vært fra begynnelsen. De vil plage deg til de får deg inn i døden, til de får deg med seg i fortapelsen. For de vet så alt for godt, det er der de skal straffes, dommen for dem er satt. De har ingen ting å tape. Målet for deres øyne er kun en ting. Dra mennesker ned i helvete.
Få vil høre om demoner, men mange forstår. De opplever dette og vet ikke hvor de skal få hjelp. Demonene plager dem, dag og natt, hvem kan utfri deres sjel ?
Jesus kan, bare Jesus. Han som setter din sjel i fullkommen frihet, som gir fred i ditt sinn og glede i ditt hjerte.
Det er bare en, det er bare Guds enbårne Sønn som kan sette deg fri