mandag 21. mars 2011

Hjelp under prøvelser

Skriften forteller oss at ventetiden på løftets oppfyllelse og Abrahams prøvelse var såkornet til framtidige generasjoner av troende: " Og han var helt overbevist om at det Han hadde lovt, det var Han også i stand til å gjøre " ( Rom 4.21)

Derfor ble det tilregnet ham som rettferdighet, og ikke bare til ham, men også til deg og alle andre som tror.
Har du noen gang gått igjennom prøvelser ? Det er det beste som kan skje deg, å bli prøvet. Du vet aldri hva som bor i deg før du er blitt prøvet. Noen mennesker sier : " Å, jeg skjønner ikke hvorfor mitt lodd skal være så tungt å bære, " og dermed lar Gud dem gå gjennom ilden igjen. Han vet hvordan Han skal gjøre det, vær trygg - Han er en fantastisk Gud. Det lyder ingen stønn når Gud tar tak i deg. 

Når du virkelig kommer inn i Guds vilje, kan Han gjøre det slik at til og med dine fiender holder fred med deg. Det er vidunderlig.

Lytt til disse ordene og bevar dem i ditt hjerte, for de vil bevare deg gjennom tider av prøvelse: " Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; Han skal ikek la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være istand til å bære det " ( 1.kor.10.13)

*
Smith Wigglesworth 


søndag 20. mars 2011

Åndelig krigføring !


Mennesker kommer ofte til meg og sier : " Jeg har blitt bedt for, men alt er som før "Du får lyst til å sparke dem, bare for det lille de sier der. Nei, jeg ville ikke sparket dem. Jeg er den siste til å sparke noen som helst. Måtte Gud forby det !" For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningesverk " ( 2.kor 10.4)Hvis jeg kan få deg rasende mot mørkets krefter, og mot sykdommens makter, hvis jeg kan få vekket deg på det området, da vil du ikke gå til sengs i kveld uten å få bevist at det bor en Mester i deg som er større en den kraften som henger rundt deg for å prøve å ødelegge deg.Mange ganger har jeg gått inn i hus hvor jeg har blitt angrepet av sinnsyke mennesker. Jeg har gått inn, bestemt på at de skal bli befridd. Ofte midt på natten, men noen ganger ved høylys dag, har demoniske makter rast mot meg og kommet og bitt meg og forsøkt å denge meg skikkelig. Jeg gav aldri etter for dem. Jeg ville ha brutt med et høyere prinsipp dersom jeg skulle gi etter for dem.Det er en stor sky av sataniske krefter fra helvete her på jorden. Vi er imidlertid her for å knuse fienden, ødelegge mørkets rike, for å bevege oss midt iblandt sataniske krefter, og for å få dem til å bøye seg for Navnet Jesus. Måtte Guds nåde og miskunnhet styrke oss.Smith Wigglesworth


søndag 13. mars 2011

Er Norge et kristent land idag ?

Vi har fra barnsben av hørt at Norge er et kristent land og at det er kristendomsfrihet for alle, men en større løgn er vel neppe podet inn i det norske folk.

Det norske folk er ganske uvitende når det gjelder begrepet kristiendom, for for de fleste er kristendom og religion ett og samme begrep.

Vi har jo en mengde religiøse fraksjoner - med statskirken på toppen - som går under navnet kristne. Grunnlovens § 2 fra 1814 skulle mere enn noe annet belrefte at det er full religionsfrihet. Det står nemlig - at det er den lutherske lære som er den lovlige og akseptable lære. Når vi vet hva den lutherske lære går ut på, nemlig barnedåpen som grunnlag for frelse, og hvordan Luther selv praktiserte sin barnedåpslære, nemlig  forfølge og drepe tusener av "gjendøpere" som de ble kalt den gang, er det lett å forstå at det er den lutherske lære som dominerer og hindrer kristendomsfriheten i Norge.

Aldri har vel dette blitt mer manifistert enn i de årene jeg har virket som predikant. Den hensynsløse og brutale lutherske ånd har gjennomsyret hele det norske folk, fra Storting og Regjering til de alminnelige mennesker på grasrota. Uttallige er bevisene for at den lutherske lære har en fryktelig makt over det norske folk. Men merkelig nok, i de siste årene ser det ut til at den lutherske lære mer og mer har avslørt seg i landet, og folket får stadig større mistillit til den som eksponent for kristendommen. Så hva jeg for 25 år siden advarte det norske folk mot, har nu i den senere tid vist seg å slå til. Det er bare å håpe at folket får øynene opp for den store avstand som er mellom den ltherske religion og den bibelske lære !!


Aage Samulensen, fra boka " Herrens glade trubadur
torsdag 3. mars 2011

Nei, jeg hatet Gud tilslutt jeg...


Min mor og far ble kristne (pinsevenner) når jeg gikk på barneskolen en gang.
Å hjemmet ble heller til ett mareritt. Fattet bare ikke at folket orket å ha noe med Gud gjøre, for det måtte da være umulig å ikke komme til helvete uansett hva dem gjorde.
Tv ble kasta, alt var synd og vi ble stadig tuktet i Jesus navn. Hva vi hadde på oss var synd, hva vi gjorde var synd, dans var synd, glede var synd.
Nei, jeg hatet Gud tilslutt jeg...

Vi alle barna begynte å ruse oss etter vært, men mine 3 søsken sluttet i tide, jeg gikk videre den veien, men har alltid vært søkene etter meningen med livet, fant en mening med livet og trodde på reinkarnasjon. Men følte att livet mitt hadde en fryktelig tomhet like vell. Tilslutt ble jeg så deprimert att eneste tanken jeg hade var å dø ! Men da jeg hadde 2 barn, var det viktig at det ble en "ulykke" prøvde flere overdoser, flere bil vrak, men det endte aldri med døden.
Jeg ble lagt inn i psykehuset, ble der 6 mnd. Det ble bedre, hadde ikke den intense tanken med å dø lenger. Forsatte å ruse meg, var stadig til pumping og fikk akutt magesår, men så lett på det, uansett hva legen sa..

Men så ville ønsket jeg å bli fri fra rusen og hjelpe andre med dette problemet. Min fetter som hadde tatt i mot Jesus drev en cafe i Oslo, ble der 1 uke sammen med han og hans virksomhet.
Kom hjem og tankene begynte å ta en annen form.
Vi satt en gjeng i min hage rusa alle sammen. Inni meg sa jeg Ja til Jesus. Det kom en sånn herlig kraft inni meg og helt ut. Mine venner så spørrende på meg og lurte på hva som skjer...Jeg ville ikke ha mer rus...dyttet alt vi hadde over til ei de andre. Reiste meg opp og danset rund i hagen. Viste ikke helt hva som skjedde. Men ble der og da frelst rett og slett. Løst fra narkotika i samme øyeblikk og tomheten jeg hadde følt hele livet ble fylt med en uendelig glede !!
Så når jeg kan bli frelst kan alle det...jeg som hatet Gud !

Mange kristne glemmer Jesus, nåden, frelseren, kjærligheten !!!!

Jeg bor fortsatt på samme plass, narko gård. Gud har en plan her. Har ofte veldig lyst til å flytte. Men den døra er fortsatt steng en stund til. Det er en kamp mellom kjød og ånd..
Stadig noen som lengter etter Jesus som kommer dettende inn i gården...

Lillian Evensen


onsdag 2. mars 2011

Bibelens bevis på dåpen i den Hellige Ånd


Det er idag stor uenighet om ektheten av Pinsens under. Men ingen ting er så overbevisende som det faktum at den Hellige Ånds vekkelse, som begynte for femten år siden ( 1907 ), fremdeles varer ved. Du vil oppdage at Gud har utøst sin Ånd på en bemerkelsesverdig måte over hele verden i dag, nøyaktig slik Han gjorde det under den herlige vekkelse som Gud sendte i Menighetens første århundre.Vår Herre Jesus sa til disiplene sine: " Jeg sender over dere det som min Far har lovet, men dere skal bli i byen inntil dere blir ikledt kraft fra det høye " ( Luk.24.49) Ved profeten Joel lovte Gud : " Jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød....over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd "Da det er en utbredt misforståelse når det gjelder det å motta den Hellige Ånd, tror jeg Herren vil at vi skal undersøke skriften nærmere på dette området.Jeg var hundre prosent sikker på at jeg hadde mottatt den Hellige Ånd, og denne overbevisningen sto jeg steilt på. Da Gud begynte å utgyte Ånden i England, dro jeg til Sunderland og traff der de som var samlet for å motta den Hellige Ånd. Stadig var jeg på disse møtene og laget uro slik at folk til slutt ønsket jeg ikke var kommet. De sa at mine forstyrrelser gjorde det umulig for Ånden å komme. Men jeg lengtet etter Gud og var kommet til Sunderland fordi jeg hadde hørt at Gud gjestet sitt folk, at Han åpenbarte sin kraft, og at folk talte i tunger som på Pinsedag.Da jeg kom til dette stedet, sa jeg: " Jeg forstår ikke noe av dette møtet. I Bradford kom jeg fra et møte der Guds ild brant. Ilden falt igår kveld og vi falt alle til marken under Guds kraft. Jeg er kommet hit for tungenes skyld. Men jeg hører ingen tunger, jeg hører ingen ting i det hele tatt. "" Når du blir døpt med den Hellige Ånd, " sa de, " så kommer du til å tale i tunger."" Jaså," sa jeg " da Guds kraft kom over meg, løsnet min tunge, og da jeg gikk for må tale på friluftsmøte, var det som om jeg hadde fått ny tunge. "" Nei" sa de, " Det er ikke slik du blir døpt med den Hellige Ånd "" Jeg er Åndsdøpt," avbrøt jeg, "og det er ingen her som kan overbevise meg om at jeg ikke er det."Jeg sa imot dem og de sa imot meg.Jeg husker en mann som reiste seg og sa: " Kjære brødre og søtre, jeg har som dere vet vært her i tre uker nå, og Herren har døpt meg i den Hellige Ånd, og jeg begynte å tale med andre tunger." " Jeg sa: " La oss få høre det. Det er derfor jeg er her." Men han ville ikke tale i tunger. Jeg gjorde det samme som andre gjør i dag, jeg blander sammen 1.kor.12 og ap.gj.2. Disse to kapitlene behandler to forskjellige ting. Den ene taler om om Åndens gaver, og det andre om åndsdåpen og det medfølegende tegn. Jeg forstod ikke dette, og sa til mannen:" La oss få høre at du snakker i tunger." Men han kunne ikke. Han hadde ikke mottatt "tungegaven, men Åndsdåpen.Etter som dagene gikk, ble jeg mer og mer lengtende. Jeg hadde vært et uromoment i møtene, men Herren var nådig, og jeg kommer aldri til å glemme den siste dagen, dagen jeg måtte reise. Gud var mektig nær meg siste kvelden. Det skullel være møte, så jeg gikk, men klarte ikke komme til ro. jeg gikk til Vicarage, og på biblioteket der jeg sa til fru Boddy:" Jeg holder ikke ut lenger. Jeg må ha disse tungene." Hun svarte : " Broder Wigglesworth, det er ikke tungene du trenger, men åndsdåpen. Dersom du vil la Gud få døpe deg i sin Ånd, så vil det komme av seg selv." Jeg sa: " Du vet at jeg må reise klokka fire. Vær snill å legge hendene på meg så jeg kan få tungene."Hun reiste seg, la hendene på meg, og ilden falt. Jeg sa :Ilden faller ! " Da var det noen som banket inntrengende på døren, og hun måtte gå ut. Det var det beste som kunne skje, og jeg ble alene med Gud. Da ga Han meg en åpenbaring. Det var vidunderlig ! Han viste meg et tomt kors og den herliggjorte Jesus. Jeg priser Gud at korset er tomt, at Kristus ikke lenger er på korset. Det var der han bar vår forbannelse, for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre."Han ble gjort til synd for oss forat vi skulle kunne bli gjort rettferdige for Gud i Ham. Jeg så at Gud hadde renset meg. Så var det som om jeg fikk et nytt syn, og jeg så et fullkomment vesen stå med munnen åpen og si : " Ren ! Ren ! Ren !"Da jeg begynte å si det etter, oppdaget jeg at jeg talte i andre tunger alt etter som Ånden gav meg å tale.Det var like vakkert og fredfullt som da Jesus sa: " Ti og vær stille. " Dette øyeblikkets stillhet, og gleden jeg følte overgikk alt jeg tidligere hadde opplevd. Men, Halleluja, etter hvert har den guddommelige åpenbaring og kraft bare blitt større, mekrigere og mer vidunderlig. Dette var bare begynnelsen, og det finnes ingen avslutning. Dine opplevelser i den Hellige Ånd vil ikke opphøre før du er i himmelen, før du for alltid befinner deg i Guds nærhet.Fra boken " Alltid voksende tro)

Smith Wigglesworth


Pinseilden ennu faller

Pinseilden ennu faller som på pinsefestens dag. 
Og den brenner herlig over hele jord. Fra sin trone Herren kaller syndere av alle slag.
Renser syke, frelser hver og en som tror.

Ilden brenner like herlig nu som før. Underfulle tegn og under Herren gjør. 
Troens budskap seier får, menigheten fremad går. Ilden brenner like herlig nu som føt.

Tornebusken atter brenner og Guds herlighet er der. Det gir bud om frihet, legedom og trøst. 
Åndens kraft han mektig sender, reiser opp en veldig hær. 
Som fra syndens slaveri er fri og løst

Teorier bryter sammen, verdslig visdom likeså, lege og ulærde Gud bruker igjen. Menigheten roper: Amen, troens vei vi vandre må. 
Der stadfester Gud med ild fra himmelen.

Aage Samuelsen


tirsdag 1. mars 2011

Mitt vitnesbyrd.


Eg vaks opp på ein fjellgard i lag med mor, far, dreng og 4 søstre.Me gjekk aldri i kyrje eller bedehus i oppveksten, for me var innesteng av snø om vinteren, og ellers av året hadde me ikkje bil.Ingen andre framkomstmiddel enn hest.Mine foreldre var ikkje kristne, men hadde stor respekt for Jesus.Mi søster var med i eit popband, og då eg var 13 år var eg med og bar instrument då dei spelte til dans på hotell og uteplasser. Eg begynte tidleg å festa. Mi mor var i Sarons Dal då eg var 14 år, og då ho kom heim, så forstod me søsken at noko hadde skjedd med henne. Ho var så forandra, og leste Bibelen så mykje.

Etterkvart kjende eg at Gud kalla på meg, men eg tenkte at eg ville ikkje bli kristen nå...ville "leva livet fyrst!"
Året etter fortalde mor at ein gjengledar frå Amerika, som hadde møtt Jesus, skulle tale i Sarons Dal, og ville at mi søster og eg skulle reise dit.

Det rare var at eg VISSTE at eg kom til å bli ein kristen der borte. Fantastisk å høyre Nicky Cruze tale, og Guds Ånd var sterkt til stede.
Me rakte opp hendene våre og gjekk fram til forbønn.
Har sidan fått vere ein kristen og vitna om han. Eg hadde eit sterkt behov for å vitne til andre om det me hadde opplevd, og tok med oss kvar vår gitar på torget i Stavanger ein iskald lørdagskveld i oktober. Der song me for dei som gjekk og sjangla av for mykje alkohol, og me opplevde at det samla seg ein stor ring av ungdommer som sa: "Syng meir om Jesus!"

Politiet kom og spurde om me hadde tillatelse til dette, og me sa at me bare song litt...Me vart nekta, for me MÅTTE spør fyrst. Dagen etter var me der igjen og song(hadde nå fått tillatelse:) Det har vore spennande å få vandre med Jesus, og vil anbefale dei som ikkje har møtt Vår Herre til å finne fram ein Bibel, og begynne å lese i Johannesevangeliet, om Ordet (Jesus) som var hjå Gud, og Ordet var Gud. Joh.1,1-5 Romerne 3,28 Mennesket vert rettferdiggjort ved trua, utan lovgjerningar.

Er takknemlig for at eg fortsatt er grepet av Det Glade Budskap (Evangeliet) og vil fortsatt synge og vitne om det som Jesus Kristus har gjort for menneskeheten på Golgata. Salme 36,10...For hos deg (Jesus) er livets kilde,i ditt lys ser vi lys.

Synnøve Grøtteland Helland