onsdag 15. mai 2013

Hvordan kan du se på mennesker at de er ekte kristne ?

Ved å se på livsførselen deres, om de endrer livsstilen sin om de bærer fruktene som bibelen sier !!

Og hva er disse fruktene ?


Jo det er :

kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse 

Dette er fruktene en kristen bærer om den personen virkelig føler Jesus av hjertet og er drevet av den gode Hellige Ånd

 
Om vi kristne kommer bort ifra dette så vandrer vi ikke helt der vi skal...og alle kan snuble litt og komme litt på avveie, men da kan vi omvende oss igjen og komme inn på den rette veien atter en gang !! 

Jesus kom for å FRELSE og hjelpe oss på vandringen med han og derfor gav han oss Ånden sånn at vi ved den skal klare å leve et rent og hellig liv innafor Gud 

Om du føler du har rotet det til alt sammen etter du ble en kristen, at du kanskje har mistet frelsen og ser på deg selv som fortapt, så vit at Jesus leger ditt frafalne hjerte og Han vil atter en gang ta deg imot med sin nåde og sannhet i kjærlighet 

Jesus forlater deg aldri, Han ser hva du sliter med, hva du bærer på av sorger og byrder, han ser hva du lengter etter å oppleve og han ser at du har nærmest har gitt opp, men han kommer atter en gang til deg å tar fram sin hånd for å hjelpe deg opp og istandsette deg for en ny, ren og hellig tjeneste for Han 

Spørsmålet er bare :

Vil du ?
Størst er kjærligheten !

Størst av ALT er kjærligheten Om kjærligheten driver oss 
så gjør vi ikke noe ondt mot vår neste 
og skulle vi komme til å gjøre det så driver kjærligheten oss 
til både omvendelse og tilgivelse  Derfor er det like viktig å tilgi som å elske !


Synlig men usynlig !

Gud er usynlig men synlig i Jesu bilde Vi kan ikke se Gud men vi kan se Hans skaperverk, hans mirakler og undre, vi kan se hans storhet over alt , vi kan kjenne hans kraft vi kan merke hans nærvær gjennom Jesus hans Sønn Jesus har alltid vært, han var med på skapelsen, han kom til jorda for å forsone menneskene med Gud og Han kommer igjen for å føre oss hjem til Gud til evig tidHan er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.

For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.

~ Kol.1,15 ~