onsdag 22. juni 2016

Det ekte !

Det gode gamle evangeliet !

Det finnes et EKTE evangelie, en EKTE Jesus, en ekte kraft som setter deg FRI !
Det er himmelens Jesus, Guds ekte Sønn som har all makt i himmel og på jord, og all makt til å sette deg fri og redde deg fra døden. Han redder deg fra sykdom og setter deg fri fra plager. 

Sykdommer er ikke fra Gud !

Jesus tok på seg ALLE slags sykdommer som finnes på korset, da Han døde for deg og meg!

Jesus har all makt, og djevelen har INGEN makt under kraften fra Jesus. INGEN demoner eller onde ånder kan vinne over Jesus. I Han har du frihet, frihet fra synden, fra ondskapen, fra plageånder og demoniske angrep. I Jesus har du løsningen på alt til evig tid !

Jesus døde for oss alle, det vil si at ALLE kan bli helbredet !

Hold deg til det rene og ekte evangeliet ! Hold deg til bibelens Jesus og til Han som har skapt alle ting, Han som er ALT !

Gi aldri opp ! Jesus HAR gjort det fullbragt det Han gjorde på korset. ALT annet som vil trykke deg ned, som vil ødelegge deg og ta livet ditt er IKKE fra Jesus ! Han vil ikke engang dømme deg, Han vil bare frelse deg !

Hvis vi lever borte fra Jesus så kan plager komme, men Jesus er snar til å tilgi om du bare vil omvende deg. Jesus dømmer deg ikke, men Han tilgir deg og Han er full av himmelens kjærlighet ! Ekte kjærlighet fra himmelen som varer til evig tid.

Jesus er FOR deg og ikke mot deg, Han vil sette deg fri !

Jesus er den samme NÅ som Han har vært hele tiden, full av barmhjertighet og legedom og kraft !

Han bryr seg om DEG!


lørdag 31. januar 2015

Dom og tilgivelse i menighetene !

Dom og tilgivelse i menighetene !
En mann blir tatt i menigheten for å leve sammen med sin fars hustru ! Paulus skriver om dette i bibelen, og han er streng når han skriver ! Paulus kaster dom over denne mannen, og sier at de skal kaste han ut til satan ( ut i verden) sånn at kroppen hans kan bli ødelagt, men at Ånden kan bli frelst på herrens dag !
Dette høres forferdelig ut og om dette skjedde idag i en menighet ville nok mange si at de dømmer, de er så onde osv.
Men dette står i første brevet Paulus skriver til menigheten i korint. For det står nemlig i andre brevet han skriver, at det har vært mye sorg pga denne mannen men at de nå skal tilgi han så han ikke blir helt knust av sorg !!! Og da regner jeg med at denne mannen heeelt sikkert har omvendt seg fra sin synd.
Paulus skriver at de nå skal tilgi og trøste han og møte han med kjærlighet !
Så skriver han :
Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.
Der ser vi, hva satan har i sinne.....så derfor er det viktig å tilgi ! Men jeg tror ikke vi skal tillate slike ting i menighetene, men at det på en måte må renses opp ! kaste ut surdeigen, men ikke kaste ut menneskene hvis de omvender seg tror jeg i hvert fall !!søndag 11. januar 2015

Demonene på jorda

Demonene hersker på jorda, de inntar menneskers sinn og kropper, de plager og de piner, de slår og de river mennesker i filler. De jobber fra innsiden, tar bort hver en bit av glede og fred i hjertet.
De spiser deg opp, de er grådige og har ikke noe godt i seg. De er onde, som de har vært fra begynnelsen. De vil plage deg til de får deg inn i døden, til de får deg med seg i fortapelsen. For de vet så alt for godt, det er der de skal straffes, dommen for dem er satt. De har ingen ting å tape. Målet for deres øyne er kun en ting. Dra mennesker ned i helvete.
Få vil høre om demoner, men mange forstår. De opplever dette og vet ikke hvor de skal få hjelp. Demonene plager dem, dag og natt, hvem kan utfri deres sjel ?
Jesus kan, bare Jesus. Han som setter din sjel i fullkommen frihet, som gir fred i ditt sinn og glede i ditt hjerte.
Det er bare en, det er bare Guds enbårne Sønn som kan sette deg fri


lørdag 27. desember 2014

Visdommens Ord.


Visdom blir gitt de enfoldige, de fattige, de ødelagte, de nedbrutte, for de har alle kjent på nederlag og denne verdens frykt.
De sønderknuste har fått se. De har alle fått se ondskapens hærskare i aktivitet.
De har blitt slått ned, de har blitt tråkket på, spyttet på, hånet, blitt latterliggjort.
Denne visdommen har de fått kjenne på sin egen kropp, i sitt indre. Derfor er de, når de blir gjenopprettet i Kristus, istand gjort til å forstå sin neste som har gått gjennom den samme smerte.
De er opplært til å hjelpe andre i det samme mørke, fordi de selv har vært der og de selv har blitt løst ut.
Tiden er nå og ikke siden, for at DITT liv kan bli gjenopprettet og du kan bli dyktig gjort og klargjort for å hjelpe andre slik du får hjelp selv ifra Gud den Allmektige i Jesu Kristi navn ved den gode Hellige Ånd.
Amentirsdag 29. april 2014

Religiøs Ånd !!


Tenker på det, at så ufattelig mange jeg har pratet med opp igjennom, og som jeg selv har erfart så er det mange ganger en kan bli skuffa over mennesker som kaller seg kristne. Jeg har selv blitt utrolig skuffa, for når jeg ble en kristen så trodde jeg alle kristne bare var glade og elska hverandre og alltid var gode og snille, ja det trodde jeg faktisk ;)))

EN ting som er viktig, det er å skille mellom menneskelige FEIL, og de som ikke lever helt med Jesus og de som er av en religiøs ånd !! Sistnevnte er det verste....for man fatter ikke hva galt man har gjort og uansett hva man gjør så kjenner man bare det at man ALDRI blir god nok for disse menneskene. !!

EKTE kristendom er å TILGI og forsone seg med de man kanskje kommer i krangel med , noe som er urettferdig osv osv....Men da kjenner man dem på hjertene, for man kjenner at de VIL ikke eller har ikke noe ønske om å gjøre andre vondt....!!! Men de religiøse, den religiøse demon, de religiøse ånder, de er HARDE, de vil så gjerne følge loven, alt skal se så fint og flott ut på utsiden og ingen er bra nok for de ? Jo kanskje de med høy status, de nærmeste, de som går i samme menighet kanskje osv...men andre vanlige kristne, nei de får en kald skulder, et overlegent blikk og de viser virkelig at du ikke er bra nok !

Har du følt deg mindre velkommen, får du harde blikk, føler du de viser deg ryggen og overser deg hånlig, ja da kan det være du har møtt mennesker med en religiøs holdning, akkurat som fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid !!

De ville så gjerne vise at de kunne skriftene, de var så hellige utenpå, men Jesus var ærlig og sa de var som ormeyngel, som hvitkalkede graver, vakre å se på men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet !!!!!!

Jeg tror den religiøse ånden HATER brennende kristne ! Du kan kjenne det brenner i ditt hjerte, du vil så gjerne gjøre ALT som står i din makt for at andre mennesker skal få se hvem Jesus er, men så kommer den religiøse ånden å legger en demper på det hele, tar fra deg hele gleden og viser deg hvor feil du gjør det, hvor ubrukelig kristen du er, de støter deg ut !!!! De vil ikke ha noe med deg å gjøre, og du bare kjenner i din ånd at det hviskes og tiskes bak din rygg og dette smitter over på andre mennesker !!

Dette er erfart og det skjer med mange brennende kristne !

Jeg VET, det er lett å la seg knekke av disse, men ikke gjør det. Du er så mye mer verdt og er Jesus med deg hvem kan da hindre deg ? KJÆRLIGHETEN er det viktigste, sannheten, et rent ekte evangelium, sunn forkynnelse. Be Den Hellige Ånd lede deg til den fulle og hele sannheten og jag alltid etter ekte kjærlighet, aldri gi opp  ALDRI !!  Du vil få din lønn vær du sikker, som du sår så høster du 
tirsdag 8. april 2014

Svak og ringe


Om du føler deg svak og ringe, Jesus deg vil bringe, en evig trygghet og styrke som aldri kan ødelegges, verken i dette livet eller evigheten 


Han har båret DIN synd på SEG. den straffen du skulle hatt fordi du brøt Guds bud, den straffen tok Jesus på SEG så du kan gå fri, om du bare vil ta det imot i TRO 


Jesus er her for å frelse, helbrede, døpe i Ånden og sette fri. Du kan ta del i ALT dette ved bare å ta det imot i TRO 


La deg døpe for din samvittighets skyld og for å stå opp til en ny og god pakt med Gud, fordi du lar ditt døde legeme begraves så REISES du opp med Kristus til et NYTT og LEVENDE liv. 

Alt som har formørket ditt sinn og din sjel skal vike for Jesus skal lyse for deg. I kraft av Lammets blod skal du bli satt i fullstendig frihet fra lenkene som binder din sjel og tankene som har formørket ditt sinn 


I HAN settes du fri, I Han finner du gleden og friheten i DETTE livet, ja nå er tiden nå og til evig tid. Jesus kommer snart, gjør deg rede 
søndag 9. mars 2014

Hvorfor vente med å bli frelst ?


Hvorfor vente med å bli frelst ? Det er ikke sikkert du rekker rope på Jesus om du plutselig skulle dø i sykdom eller ulykke. det er ikke sikkert du får ropt i siste sekund, dessuten så så står det ikke i bibelen at dersom du roper i siste sekund skal du bli frelst.

Nei det står, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og det står den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og omvend dere så
 skal dere få Den Hellige Ånds gave .


Når dere har lest dette her nå så finnes det ingen unnskyldning om å rope i siste sekund, OM du skulle rekke det, for sannheten fra bibelen har blitt servert deg her å da er det opp til deg hva du vil gjøre med det.

Men hva er galt med å omvende seg, døpe seg og få den Hellige Ånd med tunger som tegn ? Det er ikke noe galt, det er bare GLEDE, gøy, godt og trygt !!

Finnes ikke ondt i det, bare godt for din sjel og en ufattelig glede og god samvittighet :)))

Så hvorfor vente ? :)))