lørdag 15. oktober 2011

Sannhetens Ånd, Tale av Hilde Heimdal 19.01.2010

Blandt de kristne idag er det så mye forvirring ute å går når det gjelder det grunleggende i Guds Ord.Bibelvers blir blandet sammen og forkynt som en sannhet så nærme selve sanneheten at det vanskelig blir oppdaget. Jeg VET at Gud har lagt på mitt hjerte dette å forkynne om Ånden med tungene som tegn.Jeg klandrer ingen og dømmer ingen fordi jeg vet at Gud vil ha fram sannheten så dette kan bli klart for oss. Jeg er helt overbevist på at det er bare EN bitteliten feil som hindrer Ånden i å komme til.Jeg har fått mange anklager når jeg forkynner dette , fra " kristne ". Er anklagene fra Gud ? Eller fra kjøttet, bedøm selv.Det er 3 viktige ting når det gjelder frelsen, det er Omvendelse, dåp i vann og dåp i Ånd. Det er her satan har kommer inn å ødelegger for kan han få ødelagt her kan han få hindret Ånden. I alle de store vekkelser vi har hørt om så er det Ånden som har fått sluppet til, det er mennesker som har blitt fylt av Ånden og tegnene følger med.Man kan IKKE ha Den Hellige Ånd som pant i hjertet uten å ha fått tungene. For å kunne be I Ånden, så må man be i tunger." For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." ( 1.kor.14.14)Her sier Paulus RETT ut at at når han BER og TALER i TUNGER så er det ånden som ber. Tungene er ånden." Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen DISIPLER og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd DA dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. (Apostlenes gjerninger 19.1) "Her ser vi at de ALLEREDE var kommet til tro. Ja de hadde sagt ja til Jesus og trodde. MEN de hadde IKKE fått Den Hellige Ånd, det står rett ut her i dette verset.Men heldigvis FIKK de Ånden :)!!" Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. " (Apostlenes gjerninger 19.1)Mange sier : Kommer du her å sier at jeg ikke har ånden !! Så blir de gjerne litt sinna. Sier du at jeg ikke er frelst ???Da svarer jeg igjen og igjen....når du sier ja til Jesus så er du på VEIEN ! Det er en vei å gå !Man har ikke døpt seg i vann idet man sier ja til Jesus det tror jeg alle er enige i. Man må GÅ ned i vannet og BLI døpt i vannet for å være døpt ikke sant! Da ser vi at det er en vei å vandre.Man er ikke automatisk frelst idet man sier ja til Jesus og så kan man bare gi blaffen i resten ! Det er et liv å leve !! Og derfor gav Gud oss Den Hellige Ånd, FORDI at når vi vandrer etter ånden så få vi seier over de ting vi ikke klarer selv i vårt eget kjøtt... :) !!Den Hellige Ånd er en GAVE :)Du som har sagt ja til Jesus, ta imot Guds gave, 
Den Hellige Ånd og du vil få oppleve kraften i ditt kristenliv :) !!


Det grunnleggende og enkle :)

Det er så mange meninger om ting idag når det gjelder frelsen.....

Når det gjelder de grunnleggende tingene....

Jeg mener, hva i alle dager er vitsen med å lage stridigheter om noe som er bra, oppbyggende, gøy og Hellig ??? :)))

Man blir frelst, noen på den måten , andre på den måten. Så kommer noen i syndenød da og andre da.....

Så lar noen seg døpe med en gang, andre venter litt. Så blir noen åndsdøpt med en gang, noen idet de døper seg og noen senere .


Var dette vanskelig ?

Hilde Heimdal 3.03.2010 


Har du mottatt Den Hellige Ånd ?

Det spiller ingen rolle hvilket kontinent jeg preker på, ei heller hva som ellers måtte skje, det finnes en ting jeg først og fremst vektlegger:

Har du mottatt Den Hellige Ånd etter at du ble en troende ?

Er du blitt fylt med guddommelig kraft?

Å bli fylt med kraft er menighetens arv, slik at Gud kan legge sin hånd på hvilket som helst lem, når Han måtte ønsske det, og det vil utføre Hans perfekte vilje.

Det finnes ingen begrensinger for et liv i Ånden: vi begynner ved korset, stedet fylt av vanære, skam og død, og det er denne døden som bringer kraften i oppstandelseslivet.

Derfra kan vi, fylt av Den Hellige Ånd, gå videre "fra herlighet til herlighet". La oss ikke glemme at det å bli døpt i Den Hellige Ånd innebærer at det må finne sted en stadig økende helligegjørelse.

Kraften ! Kraften !
Gir seier over synden,
og renhet på innsiden;
Kraften ! Kraften !
Kraften de hadde på Pinsedag.
Charles F. Weigle

Hvor sårt menigheten trenger guddommelig salvelse- Guds nærvær og kraft i så stort mål at verden vil merke den.

Smith Wigglesworth
Bare Tro


Onde krefter, svake øyeblikk og tilgivelse !!

For en ufattelig ondskapsfull verden vi lever i......På den ene siden skal alt være så fint og flott, vi skal "late som" at alt er bra. Ingen må vise noen svake øyeblikk....På den andre siden er sannheten....sannheten at hele verden ligger i det onde.Idag har jeg virklig fått erfare hvordan et svakt øyeblikk, litt selvmedlidenhet og håpløshet kan føre til et rent " helvete". Om noen viser sin svakhet så er onde mennesker der med en gang for å stikke kniven dypere inn i såret. Og så kommer en haug med "velmenende" ord om hvilken tappe du gjorde......Jeg har idag fått masse "pass kjeften din" meldinger og hold ting for deg selv bekymringer. Nå er ikke jeg den som bretter ut privatlivet mest her inne, men jeg ble et øyeblikk svak og sa litt om hvordan det lå an med ekteskapet, og selv om noen tok det som helt grusomt så var det ikke vondt ment overhodet. Og noen benyttet også dette til å ødelegge mye mer.....Er det sånn verden skal være ? Om noen viser sin svakhet så er det en anledning til å fortelle at det er en grusom ting å vise ? Er det sånn verden skal være, en haug "falske" velstående mennesker som kun skal vise et flott ytre for ikke å lage bråk ? Så vi kan holde på med ondskapen i det skjulte ?Hvorfor tror noen at kristne mennesker ikke kan ha det vondt ? Hvorfor tror noen at kristne mennesker ikke kan havne i konflikter ? Er det derfor så få tør å fortelle det som ikke klør i øret ? fordi man er redde....redde for å miste fasade ? redde for å havne i "krangel" så man holder heller tilbake sannheten....så ikke sannheten skal lage noe bråk.....Jeg har sett så mange ganger når jeg gjør en feil, noe jeg ikke ville gjøre....så har mange vanskelig for å tilgi....Det er så mye hat og bitterhet, sinne og harde hjerter i denne verden. Det er ikke rart ondskapen får herje så lenge mennesker ikke vil tilgi hverandre !!!Tilgivelse er en av fredens viktigste våpen !!!!!!!Uten tilgivelse blir verden enda mer ondskapsfull. For mennesker vil ALLTID gjøre feil og gjøre tabber.....Sånn er bare vi mennesker, vi er ikke perfekte noen av oss.Når et menneske gjør en feil burde de få tilgivelse og støtte ! Når et menneske begår en ond handling og angrer etterpå så ødelegger man det menensket ved å ikke tilgi !Det er ikke mennesker som begår feil og gjør dumme ting og som angrer som er onde, det er dem som ikke vil tilgi som er den som ødelegger.Hevntanker og sinne fører aldri aldri til noe godt.....derfor overlater jeg hevnen til vår Herre, selv om jeg i et svakt øyeblikk kan prøve selv å ordne opp noen ganger. Alle de gode rådene er ikek alltid så gode, for i mange av dem ligger fordømmelse....og det er ikke alltid fordømmelse fører til bedre tilstander, men tilgivelse er det kanskje den personen virkelig trenger og som løser opp onde krefter.Uansett om man får alle imot seg så kan en i hvert fall stå innfor vår Herre med frimodighet når man vet at man ikke har gjort handlingene med vilje for å være onde.De som ønsker andre vondt, de vil alltid ha det vondt selv, men Gud er den som tilgir og kan rette opp det som er ødelagtVær gode mot hverandre og støtt og trøst de som har det vondt, ikke ødelegge mer for dem !!!!Hilde Heimdal


Å lytte etter stemmer !

Å lytte etter Guds stemme kan mange ganger forveksles med å lytte etter onde makters stemmer. I kristen sammenheng vil så mange av oss så inderlig gjerne høre Guds stemme. Vi vil så gjerne få en beskjed, en hilsen fra Gud inn i våre liv. Dette er bra og det bør vi søke enda mer etter, MEN det må være ledet av den gode Hellige Ånd og samsvare med Guds Ord. !Vi må huske på at djevelen kjenner Gud meget meget godt, han var tross alt hans nærmeste allierte den gang han var sammen med ham i himmelen. Djevelen kjenner Gud og han er misunnelig på Gud, så derfor prøver han å etterligne Guds godhet, han prøver etterligne Guds makt og han ønsker å bli tilbedt og sett opp til som OM han er Gud.Å lytte etter stemmer kan føre oss inn i trelldom. Ja mange ganger kan disse stemmene samsvare med det vi opplever og vi kan undrende si : Oi så du det, hørte du det og så stemte det den stemmen sa og det skjedde som den stemmen sa ! MEN, her må vi skille. Det som skjedde kan ha vært både overnaturlig, spennende og undringsfult....men var det fra Gud ? Var det den Gode Hellige Ånd som sa det, for han vil nemmelig ALLTID herliggjøre Gud og Jesus ! Ble det til Guds ære ? Fikk det frukter og skjedde det et under som førte menneskers lepper til å ære Gud i dette ?Gang på gang har kristne mennesker stått å profetert, gitt "kunnskapsord" og masse ord har blitt delt ut. Men har vi sett frukten av ordet, har det skjedd resultater som samsvarer med det ordet som kom ? Skjedde det etter det kunnskapsordet som kom ? Var det hele menneskelig eller var det en annen åndsmakt som talte ?Av alle nådegaver så er det i denne tid meget meget viktig at vi har mennesker i menigheten som kan skille ånder. Vi lever i en tid hvor ondskapens åndehær er virksom som aldri før. Det er forførende ånder og veltalende ånder som i sin godhets kappe kommer å smigrer mennesker for å få dradd de til seg i en falsk kjærlighets ånd.Kjære brødre og søstre, vær våkne som aldri før. Vi lever i den siste tid og djevelen er arbeidende som aldri før. Han arbeider på en måte så han ikke skal bli lagt merke til. Han lurer seg inn i sinnet og forfører mennesker som ikke har hjertet helt med Jesus, som har kommet på avveie, som har blitt sløvt og lunkent.Våkne opp igjen!! Atter en gang skal Gud vise sin herlighet på jorda ved SIN Ånd så vi skal se hva som er ekte og hva som er falskt. I lang tid har det falske evangelium forført mennesker og de falske tegn og under har gitt en kortvarig glede. Men vi har ikke sett det ekte som forvandler mennesker innenfra, som skaper en nød til andre mennesker, som gråter over en syndig verden som drar mennesker rett ned til fortapelsen. Vi har ikke sett Ånden i virksomhet, for den har blitt erstattet av veltalende Ord som jo er Guds ord fra bibelen, men det mangler kraft, fordi mennesker ikke oppbygger seg i Ånden alene i sitt lønnkammer, slik at menigheten kan bli oppbygget.Men midt oppi dette har ikevel mennesker fått oppelve Guds kraft i sine liv, og mange har opplevd store og forunderlige ting med Herren. Må Guds folk være frimodige og stå fram å vitne om det de har opplevd, det er en verden på vei til evig fortaplese, er det ikek verd å fortelle om det Jesus har gjort i ditt liv så du kan være med å hjelpe andre ?Vi lengter vel alle etter den store vekkelsen. Og tusener av predikanter har fortalt oss veien til vekkelse, men alt for lite har vi hørt om den enkelste og den eneste veien og det er bønn i lønnkammeret. Mennesker som ber med fortsanden, men mest i Ånden og oppbygger seg selv slik at man har noe å dele med andre så menigheten kan bli oppbygget.Gud har ikke skjult seg, Han er tilstede, det er mer å hente fra himmelen for at vi skal bli velsignet, ikke velsignet for vår egen skyld, men for vår nestes skyld.Amen.Hilde Heimdal 11.august 2011.


I Skövde

I Skövde skal jeg aldri glemme synet av folk som med lukkede øyne og hjertene løftet opp til Gud, satt i bønnesalen og ventet på dåpen i den Hellige Ånd. Falt så den Hellige Ånd på dem ? Selvfølgelig gjorde den det !Her var det også mange som ble helbredet. Et annet sted var det en ung mann som hadde fått kroppen ødelagt på grunn av synd, men Herren er nådig med syndere. Han ble salvet, og da hendene ble lagt på ham, falt Guds kraft mektig over ham.Han ropte : "Jeg er helbredet !" Men i sin sønderknuste tilstand gråt han som et lite barn og bekjente sin synd. I samme øyeblikk frelste Herren ham. Lovet være Gud ! Han gikk inn i den store salen og vitnet om frelse og helbredelse .(Smith Wigglesworth, alltid voksende tro )


Ild eller regn ?

Dette er hentet fra et stykke om Jack Coe da han ble frelst :En kvinne som satt bak meg sa hele tiden :

"Send ild, Herre, send ild, Herre."En annen fyr foran meg sa :

" Herre, send regn, send regn, Herre "Til slutt vendte jeg meg rundt og sa :

" Søster, hva ønsker du, ild eller regn ? "Hun hoppet opp og ropte : " Begge deler, begge deler "!Til å begynne med var dette så merkelig for meg, men jeg fant så ut at de hadde visst fått både ild og regn. Noen ropte med høy røst og andre talte språk jeg ikke forstod. Etterpå var det noen som oversatte hva den første hadde sagt.Noen vitnet om hvordan Gud hadde utfridd dem fra drikkelasten, andre fortalte hvordan Gud hadde fjernet trangen til tobakk, andre igjen erklærte at Gud hadde utfridd dem fra å stjele og lyve.


mandag 3. oktober 2011

Frisk uten å ha brukt troen?

I Tyler var der en kvinne fra baptistmenigheten som var en krøpling. Hun hadde leddgikt og satt i rullestolen og lyttet til budskapet over radioen hjemme.To uker forut hadde hun blitt kjørt til et av mine møter og blitt bedt for. Som hun lyttet til radioprogrammet talte Gud til henne og sa :- Broder Coe ba for deg for to uker siden. Jeg helbredet deg da. Alt du trenger å gjøre er å gå ut av rullestolen i tro.

- Hun svarte : - Gud, er det mulig at jeg har vært helbredet hele denne tiden uten å ha brukt den troen du har gitt meg ?Jeg vil gå ut av denne rullestolen på ditt ords autoritet. - Hun akte seg frem til kanten på stolen da djevelen sa:

- Du vil falle rett ned på gulvet og slå deg. - Hun svarte : - Det bryr jeg meg ikke om, - og skubbet seg selv ut av stolen. Da hennes føtter berørte gulvet, kom Guds kraft over henne og hun ble helt rettet ut.Nå går hun på møter i Tyler og er en sunn. frisk kvinne. All leddgikten er forsvunnet, hennes ben er rette og hun priser og opphøyer Gud.


11.Januar 1907, T.B.Barrat

" I dag hadde vi et møte i Citypassasjen for kristielige arbeidere i de forskjellige samfunn. Ganske mange var møtt fram- ledende menn i Indremisjonen, dissentersamfunnene, de frie misjoner og Frelsesarmeen. Flere uttalte seg. Pastor Olsen var likevel den som meget bestemt presisterte sitt standpunkt at tungene ikke var for alle.Vår redegjørelse stemte med de tidligere framstillinger i Byposten og ellers, at tungene ikke var det vesentligste, men kjærligheten. Men at det synes å framgå av beretningen i Ap.gj. at tungene fulgte den fulle pinsedåp.Pastor Ågren fra Uppsala, metodistkirkens mest kjente predikant i Sverige, sammen med herr fabrikkeier Söderberg og datter var også tilstede. De er kommet hit for å få korrekte meddeleleser om vekkelsen, da bladene i Sverige har opptatt mange av de forvrengte fremstillinger som har stått i en del Kristianiablad. Mange anmodninger er imidlertid kommet inn fra flere menigheter der som et besøk."" Tilslutningen til møtene er nå så stor at vi tør neppe avertere dem. Mange sjeler søker Gud. Og det er skarer av Guds barn som søker et renset hjerte og Åndens dåp. Trengselen utenfor de mindre lokaler om kvelden ble så stor at møtene i et av dem måtte innstilles inntil videre.Utenbys fra kom det meddelelser om at ilden faller - priset være Herren. Vi må ligge ham riktig nær i bønn, da er vi sikker på seier. Vi vil ikke oppta noen kamp med motstanderne med hensyn til møtenes gang. Vi krever bare ærlig behandling, men får vi ikke det, så takker vi Herren like fullt ! Alt tjener til den til gode som elsker ham !Fra boken Erindinger

T.B.Barrat