fredag 20. april 2012

Tåpelige diskusjoner !! Det er mange som begynner å klage med en gang evangeliet blir forkynt
og folk begynner å diskutere og motsi oss.

Skal vi kristne bare tie og løpe og gjemme oss, er det egentlig meningen ?

 NEI, vi skal ikke tie og ja det er feil å diskutere, men hva sier SKRIFTEN om dette ?

 La oss se i 2 Timoteus, kap. 2 vers 23-26 :

 Her står det at vi skal unngå tåpelige og barnslige diskusjoner, og JA det er greit. MEN, det står også skrevet at vi skal være istand til å undervise , TÅLMODIG, og i YDMYKHET irettesette dem som står imot OM Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhets erkjennelse !!

 Ja for det står videre, slik at de kan våkne opp fra djevelens snare, for de ble jo fanget av han og måtte gjøre hans vilje !!!

 Så hva er en tåpelig diskusjon ? Jo det er å krangle om egne meninger, unødvendige ting, kalle hverandre stygge ting osv osv.

 Derfor skal vi troende tålmodig forsvare skriften og stå fast i Ordet og svare med : Det står skrevet og det står atter skrevet ! ♥

 La oss mer enn noen gang forkynne det glade budskap, for vi er ALLE Hans vitner, vi har alle noe å dele eller en oppgave å gjøre.

 Og vi skal ikke klage på hverandre men bygge hverandre opp og heie hverandre framover !!!

 Gud er Hellig og Han sitter på troenen og våker over hvert ord som blir talt ♥

 Amen ♥

Hilde Heimdal 20 April 2012


søndag 15. april 2012

Forvirring om det enkle !

Jeg tenker på det....det er så sinnsykt mye forvirring ute å går om det enkle grunnleggende når det gjelder det å bli frelst ...

Noen sier at bare si ja til Jesus så er du frelst.....andre sier at når du sier ja til Jesus så er du født på ny.....

Men hvor har det blitt av omvendelsen ? Peter sa : OMVEND dere og dere skal få den Hellige Ånds gave !!

Jesus sa : Uten at dere blir født på ny av VANN og ÅND kan dere aldri se Guds rike !

Det står også skrevet at de som ikke har Kristi Ånd hører ham ikke til.

Det står INGEN plass i bibelen at du blir født på ny kun ved å si ja til Jesus. Du må omvende deg og du må la deg døpe. Noen har gjort dette så vanskelig.....akkkurat som det er en tvang av det onde å la seg døpe ????

Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå hvorfor det er så vanskelig, fordi når jeg ble frelst så lot jeg meg døpe av ren GLEDE og jeg fikk den Hellige Ånd med tunger som tegn og det var også en ren GLEDE :) !!!!

 Derfor kan jeg ikke forstå hvorfor noen lager det så vanskelig, for jeg mener at de som blir frelst de vil også gjøre det samme av ren GLEDE :)

Istedet for å diskutere dette oss kristne imellom så mange ganger, er det ikke bare å få mennesker frelst fortelle dem om dåpen og be om at de skal få Ånden ! ??? Sååååå enkelt :))))

Det er så enkelt, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og hver den som påkaller Herrens navn vil også ønske og døpe seg og omvende seg !!! :)

Røveren på korset var sammen med Jesus derfor kunne han bli med direkte til paradis, når Jesus reiste opp til Gud så fikk vi oppskriften, omvendelse, dåp i vann og dåp i Ånd :)

Evangeliet er enkelt, til og med JEG kunne oppleve det og det var både gøy og enkelt :)

AMEN ♥


torsdag 12. april 2012

La ikke NOEN hindre deg !


Ønsker du å tjene Gud i denne siste tiden før Jesus kommer, så la ikke ETT eneste menneske hindre deg !!

Når Jesus kommer er det DIN sjel det står på, DITT liv, hva DU har gjort med det ! Ikke ett menneske kan hjelpe deg til himmelen, kun deg ene og alene kan velge den vei du vil vandre på !

Jesus kommer snart, det er nærmere enn noen gang, verden vil rystes og vi lever i de siste tider før antikrist ( nwo) skal trede fram og overta styringa over dere allesammen !!!

Tror dere friheten ligger i å leve uten Gud , tror dere virkelig det er frihet ??????

Dere er ikke frie, for det er djevelen som er denne verdens gud, det er han som vil at dere skal gjøre hans vilje og ligge under for han.....kun i Jesus er der frihet !!!!!!

Kun i Jesus finner du EKTE evigvarende kjærlighet, nåde, sannhet, frelse, godhet, evig rettferdighet og lykke for din sjel ! ♥

I Jesus har du evig liv på en NY jord ! ♥

Vi ser at denne jorda kan ikke bestå, vi ser at våre liv er korte, det er sykdommer, ulykker nød og et liv i hardt arbeid. Finnes det virkelig en mening bak det hele ?

ja Gud er en ordens Gud, Han har bygget opp jorda etter nøyaktige mål. Det er et perfekt skaperverk, designet for OSS så vi skal ha det godt og nyte den flotte jorda Han har laget for oss. Men vi ødelegger den.......

Derfor skal Gud lage en NY jord og en NY himmel. !

Må dere få kjenne gledens olje som flyter fra himmelen, må dere få kjenne ekte glede som varer til evig tid, HÅP, FRAMTID og evig rettferdighet ♥ ALT på denne jorda skal forgå, men Guds ord skal aldri i evighet forgå.

Jesus har seiret over dødens makt, Han har seiret over ALT det onde og bare i Han har du evig liv og rettferdighet ♥

Jesus lever og Han vil sette deg fri fra alt som tynger deg, løfte deg opp og istandsette deg så du kan være med å vinne sjeler for himmelenonsdag 4. april 2012

Vil du ?

Jesus kom til denne verden for at du skal bli frelst ♥

Du kan få evig liv på en ny jord der rettferdighet bor !! Tenk på det, vi skal for alltid leve på en ny jord. Alt vi drømmer om her på jorda, å ha det godt i alle ting...det skal vi få på den nye jorda. Sånn Gud hadde tenkt det fra begynnelsen ! ♥

Alt vi kjemper for her på denne jorda, fred og glede og bare elske hverandre og bare ha det godt rett og slett. Ingen som dør mer og ingen som blir syke ! ♥

Men vi får også en forsmak på dette livet HER nede på jorda og det er så godt å få kjenne noe av det himmelske og få kjenne kjærligheten som varer til evig tid ♥

Vil du bli frelst ? skynd deg mens du ennå har sjangs ♥


mandag 2. april 2012

Misforståelser angående Ånden !Det er så mye misforståelser ute å går når det gjelder Den Hellige Ånd. Det er så mange som påstår å ha den Hellige Ånd, noen sier de fikk den fordi de fikk en varm følelse i kroppen eller noen andre følelser, andre sier de fikk den idet de sa ja til Jesus.

Mange blander den Hellige Ånds gave og nådegavene. dette er to forskjellige ting, men samme Ånd !

La oss se på hva skriften sier og ikke våre egne meninger !

Les efeserbrevet 1.13. :

I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,

han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet.

Om vi KUN ser ut fra dette verset så kan det se ut som om vi fikk Ånden idet vi kom til tro. MEN !!! :

Henvisningen under dette verset viser til apg. 2.38 hvor det står :

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Og om vi tar disse to versene alene kan det også se ut til at alle får Ånden når de har omvendt seg og ja alle har blitt LOVET Ånden når de omvender seg !!!

Men vi må også ta med de andre versene som viser oss hva den Hellige Ånds gave er !!! Det ser vi i dette verset !! :

De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger !!!!! og lovprise Gud. (ap.gj.10.45)

Så det er såååå viktig å lese skriften og se sammenhengen !!!! Granske skriftene selv og søk Guds meninger og åpenbaringer og ikke egne tolkninger og egne meninger !!!

Jesus kommer snart, bare DU kan bestemme om du vil søke sannheten ALENE , for det er så mange røster og vi kan faktisk ikke stole på ett eneste menneske, uansett hvor glad vi måtte være i de ....:)


La oss ALLESAMMEN søke mer av det der oppe og heie på hevrandre på veien og granske skriftene og fylle oss enda mer med Ånden så alt kjøtt kan bli brent opp !!!!!

God Bless you all <3