mandag 2. april 2012

Misforståelser angående Ånden !Det er så mye misforståelser ute å går når det gjelder Den Hellige Ånd. Det er så mange som påstår å ha den Hellige Ånd, noen sier de fikk den fordi de fikk en varm følelse i kroppen eller noen andre følelser, andre sier de fikk den idet de sa ja til Jesus.

Mange blander den Hellige Ånds gave og nådegavene. dette er to forskjellige ting, men samme Ånd !

La oss se på hva skriften sier og ikke våre egne meninger !

Les efeserbrevet 1.13. :

I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,

han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet.

Om vi KUN ser ut fra dette verset så kan det se ut som om vi fikk Ånden idet vi kom til tro. MEN !!! :

Henvisningen under dette verset viser til apg. 2.38 hvor det står :

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Og om vi tar disse to versene alene kan det også se ut til at alle får Ånden når de har omvendt seg og ja alle har blitt LOVET Ånden når de omvender seg !!!

Men vi må også ta med de andre versene som viser oss hva den Hellige Ånds gave er !!! Det ser vi i dette verset !! :

De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger !!!!! og lovprise Gud. (ap.gj.10.45)

Så det er såååå viktig å lese skriften og se sammenhengen !!!! Granske skriftene selv og søk Guds meninger og åpenbaringer og ikke egne tolkninger og egne meninger !!!

Jesus kommer snart, bare DU kan bestemme om du vil søke sannheten ALENE , for det er så mange røster og vi kan faktisk ikke stole på ett eneste menneske, uansett hvor glad vi måtte være i de ....:)


La oss ALLESAMMEN søke mer av det der oppe og heie på hevrandre på veien og granske skriftene og fylle oss enda mer med Ånden så alt kjøtt kan bli brent opp !!!!!

God Bless you all <3


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar