lørdag 9. november 2013

Positiv eller negativ ?Er du en positiv person eller er du en negativ person ? Negative personer henter fram det negative i sine hjerter og de positive henter fram positive ting fra sitt hjerte. dette er menneskelige egenskaper og vi kan styre det en god del selv .

Sånn er det ikke med troen ! Når du blir født på nye og får den Hellige Ånd og fyller deg med den så skaper det automatisk positivitet !

Da kommer det opp fra hjertet ting som er av den himmelske karakter og når man er koblet på den himmelske linje så KAN det ikke komme noe negativt fra DEN kilden !

Vi er likevel mennesker av kjøtt og blod selv om vi er kristne og født på ny. Men derfor står Ånden imot kjøttet og når vi fyller oss med Ånden så fyller vi vårt indre menneske med positivitet !!!

Jo mer vi rettet blikket oppover, ber i den Hellige Ånd og søker de ting som er der oppe, jo mer himmelsk karakter får vi, jo mer positivitet taler vår munn og jo mer glede, og kjærlighet får vi som vi igjen kan gi til andre 
  
Derfor er det viktig å vite forskjell på menneskelig godhet og kjærlighet og himmelsk barmhjertighet. For det himmelske går dypere til verks og reparerer indre sår og skader som mennesket ikke kan klare i seg selv 

Liker ·  · 

torsdag 7. november 2013

Er du frafallen?

Er du frafallen ? Har du gått bort fra Jesus og surrer litt i verden igjen ? 

Da kan du komme til han NÅ og bare si du vil tilbake, ikke tenk på alle syndene som henger så fast, men gi bare HJERTET ditt til Jesus igjen.  

Se på HAN, se på korset og du vil igjen få kjenne frelses gleden, kjærligheten, lengselen etter det himmelske og freden som du en gang kjente 

 Den vonde klumpen om ikke går bort, den er der fordi du har forlatt din frelser, men han fordømmer deg ikke for han ønsker å gi deg alt tilbake som du en gang hadde og mer til . Stol på Han og overgi deg fullstendig til han og du vil aldri i evighet angre og han vil aldri forlate deg 
Guds ord får makt i vårt liv !

Rart hvordan Guds ord kan få makt i ens liv...på en GOD måte !! 

Noen ganger kan man føler sinne og irritasjon over hvordan mennesker kan oppføre seg mot en, en kan tenke at en har lyst å ta igjen, følelsene tar overhånd....men SÅ kommer Guds ord inn i hodet gjennom tankene og sier : Ta ikke hevn selv, men overlat hevnen til meg, så hører en på Guds ord og så overlater en hevnen til han og man kan gå videre på veien :)))

Dette gjelder også andre sider av Guds, ord , var bare et eksempel  Men der ser en åssen Guds ord kan virke til å gjøre det gode selv om følelsene våre har lyst å gjøre eller ikke har kontroll på å reagere med hevn 

Den Hellige Ånd minner oss om Guds ord og kjøttet vårt, vårt eget ego har mange ganger lyst å gjøre ting som Ånden ikke vil vi skal gjøre 

Derfor står det at vi skal døde kjødets gjerninger med Ånden !!! 

Det er den beste veien vi kan gå og så er det godt å vite at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i herren dersom vi vandrer etter Ånden !!! Og ikke etter kjøttet !!


Disse ordene kom til meg 4. nov.2013

Jeg satte meg ned og ba Gud om noen ord, da disse kom så var det akkurat som en sang, jeg sang noen av ordene mens jeg skrev:

Nu hastig nærmer seg reisedagen hvor brudeskaren løftes opp i sky, ja jordens ve og akk og trusler skal aldri være med oss dit, til det herlige land  For Jesus selv er der hvor vi skal juble, Han selv skal tørke bort hver en tåre og husvale våre kinn  

En herlighet som jorden selv bortviste, skal være med dem som har han kjær. Vår skjønneste frelser vår Herre og vår forløser, vi skal prise han for hver en dag  Aldri mer skal mørke på oss falle, det skal lyse klart for Gud skal være der 

Se oppad du skjønne brudeskare, se opp til Meg som har deg kjær, vil du vite hva jeg vil deg være en fredens hjelper for mitt lille barn  

frykt aldri for det store mørke, som vil trenge inn på din sjel, nei frykt ei for det vonde for det har ei lenger makt over deg 

Ja jordens kvaler og onde gjerninger de er aldri mer å se, for Jesus har jo seiret over alt som ødelegger her  Han vil oss bare det gode for alltid, til evig tid skal han vær oss nær Ord som kom til meg 5 nov.2013


Hvorfor utsletter dere Mitt navn ?

 Jeg som av konger og herskere har blitt kalt en venn men nå hater de mitt navn !


Ve ve over denne jordens trengsler som skal skyve jordskorpene ut av balanse og rive himmelens elementer i biter . For dere kjenner ikke min dom , dere lukker deres øyne i nytelse og glede over dette livets goder.Så ser dere ikke at Jeg , jeg er Herren som gjør alt dette og som kan berge deres sjeler for evigheten !

Jeg bryr meg ikke om menneskeverk, dere arbeider på det som forgår !

Se opp til Meg og Jeg skal være deres hjelper og deres trygghet. Det er Jeg Herren som taler til dere nå i denne stund. 

Hvorfor snur dere ansiktet bort når jeg taler direkte til dere ? Er det av skam ? Har ikke jeg sendt min Sønn til soningg for deres synder så dere nettopp ikke skal føle skam !

Jeg Herren har talt og den som ser opp til Meg skal jeg trøste og beskytte i denne onde tid og Jeg skal vise min makt og sanke dere inn til mitt trygge hjem som.også er deres hjem til evig tid.

Hilde Heimdal


Tenker du at Gud ikke kan bruke deg ?Det kan Han, han kan bruke deg uansett hva du føler og tenker om deg selv !! 

Om du føler du ikke kan noe, at du aldri hadde kunnet gjøre som de andre kristne, aldri hadde klart å fortelle noen om Jesus eller kanskje ikke klarer gjøre noe som helst !!!

Vet du hva , Gud kan bruke deg til ting du aldri hadde trodd var mulig !! Det er hjertet ditt først og fremst det kommer an på, om du VIL at Gud skal bruke deg 

Gud bruker dem som ikke er noe i seg selv !!! Så føler du deg HELT på bunn så kan Han bruke nettopp DEG 

Gi ditt hjerte til Jesus, omvend deg og si bare at du vil gjøre det HAN vil  LA deg bruke :))) Ikke tenk på hva du kan og ikke kan, for det vil han GI deg GRATIS  !!!

Be om å få den Hellige Ånd, for i DEN kan du bygge deg opp og du kan bli brukt til de mest spennende ting !!! 

Dette er et spennende liv, og føler du at du ikke har noe liv så er det alt å vinne !!! 

Ta en bestemmelse i hjertet ditt IDAG og bare be Gud bruke deg :))) 


onsdag 6. november 2013

Hva er det med korset som så mange ikke liker ?Det var jo der Jesus seiret over ALT det onde, over alle onde ånder , satan selv og hans åndehær  Hvem er det da som ikke liker korset når alt det onde ble gjort maktesløse der ? 

Mange forstår ikke at dette handler om onde krefter gjennom mennesker.....hvorfor skulle noen ha noe imot et smykke ? Uten at det betydde noe ?

Satan var en gang Guds flotteste engel som satt oppe i himmelen med han, men han ville gjøre seg lik Gud og ble derfor kastet til jorden sammen med en tredjedel av himmelens engler ( demoner/onde ånder)

Når Jesus døde på korset fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Og det som står skrevet som djevelen nok er sjalu på :

Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.

Derfor hater nok djevelen korset for han vet hva det betyr , for det var der han tapte kampen .

La oss aldri la noen ta fra oss korset !! det er symbolet på at Jesus døde for alle mennesker så vi kan få evig liv og evig rettferdighet  !!!!


Hilde Heimdal