torsdag 7. november 2013

Ord som kom til meg 5 nov.2013


Hvorfor utsletter dere Mitt navn ?

 Jeg som av konger og herskere har blitt kalt en venn men nå hater de mitt navn !


Ve ve over denne jordens trengsler som skal skyve jordskorpene ut av balanse og rive himmelens elementer i biter . For dere kjenner ikke min dom , dere lukker deres øyne i nytelse og glede over dette livets goder.Så ser dere ikke at Jeg , jeg er Herren som gjør alt dette og som kan berge deres sjeler for evigheten !

Jeg bryr meg ikke om menneskeverk, dere arbeider på det som forgår !

Se opp til Meg og Jeg skal være deres hjelper og deres trygghet. Det er Jeg Herren som taler til dere nå i denne stund. 

Hvorfor snur dere ansiktet bort når jeg taler direkte til dere ? Er det av skam ? Har ikke jeg sendt min Sønn til soningg for deres synder så dere nettopp ikke skal føle skam !

Jeg Herren har talt og den som ser opp til Meg skal jeg trøste og beskytte i denne onde tid og Jeg skal vise min makt og sanke dere inn til mitt trygge hjem som.også er deres hjem til evig tid.

Hilde Heimdal


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar