lørdag 9. november 2013

Positiv eller negativ ?Er du en positiv person eller er du en negativ person ? Negative personer henter fram det negative i sine hjerter og de positive henter fram positive ting fra sitt hjerte. dette er menneskelige egenskaper og vi kan styre det en god del selv .

Sånn er det ikke med troen ! Når du blir født på nye og får den Hellige Ånd og fyller deg med den så skaper det automatisk positivitet !

Da kommer det opp fra hjertet ting som er av den himmelske karakter og når man er koblet på den himmelske linje så KAN det ikke komme noe negativt fra DEN kilden !

Vi er likevel mennesker av kjøtt og blod selv om vi er kristne og født på ny. Men derfor står Ånden imot kjøttet og når vi fyller oss med Ånden så fyller vi vårt indre menneske med positivitet !!!

Jo mer vi rettet blikket oppover, ber i den Hellige Ånd og søker de ting som er der oppe, jo mer himmelsk karakter får vi, jo mer positivitet taler vår munn og jo mer glede, og kjærlighet får vi som vi igjen kan gi til andre 
  
Derfor er det viktig å vite forskjell på menneskelig godhet og kjærlighet og himmelsk barmhjertighet. For det himmelske går dypere til verks og reparerer indre sår og skader som mennesket ikke kan klare i seg selv 

Liker ·  · 

1 kommentar: