fredag 1. mars 2013

Verden blir forført !

Det finnes mange mennesker i denne verden som kommuniserer via symboler og hemmelige organisasjoner. Det er mye skjult, det foregår så mye hemmelig i denne verden at vi bare kan konspirere om hva som er sant og ikke sant av mange av tingene , selv om vi ser tydelig hva som er i ferd med å skje . 

På samme måte som antikrists herredømme går framover og i hemmelighet klargjøres uten at det blir avslørt eller trodd, på samme måte jobber Guds Ånd. For denne verden kan ikke se eller høre Guds Ånd, men den er kraftigere og mer virksom enn alle hemmelige organisasjoner i hele verden. Den åpenbarer og avslører det skjulte for de enfoldige i troen, de som følger Jesus av hele sitt hjerte og har mottatt den Hellige Ånd som pant i sine hjerter, for dem blir den fulle og hele sannheten åpenbart.

Resten av verden vil bli forført av maktmennesker i denne verden som forbereder antikrists kommende rike. De som ikke kjenner sannhetens Ånd, fordi det kun er ved sannheten man kan se hva som egentlig skjer. Selv om noen begynner å fatte at det er noe som ikke stemmer så vil de likevel ikke helt fatte og forstå uten å kjenne sannheten og meningen bak alt.

Nå i denne avslutningen av denne viktigste delen av vår historie, fram mot Jesu gjenkomst er det viktigere enn noen gang å ha den Hellige Ånd for å skjelne mellom det som er av det gode og det som er av det onde.

Djevelen har vært en løgner fra begynnelsen og vil fullføre sitt eget verk, og hans mål er ene og alene : Føre med seg flest mulig mennesker til fortapelsen.-

Antikrist kommer og han skal bli tilbedt av ALLE mennesker på hele jorda, utenom vi som er frelst i troen på Jesus.

Om mennesker hadde visst at det var satan de tilba så ville ikke hele verden tilbedt han, men det er på grunn av forførelsen i denne verden, all hjernevaskingen via media at de vil tro løgnen og fordi at de ikke hadde kjærlighet til sannheten så vil de tilbe selveste satan.

Om du ikke forstår dette så be Jesus åpne øynene dine så du kan se og forstå for tiden er nær ♥

*
Hilde Heimdal 1.mars 2013