lørdag 8. januar 2011

God showed me on the sky !


I would like to tell about something that God showed me on the sky this
summer:

14th of June 2007:

I was driving home from work, quite lost to the world ...

When I approached a small rural grocery store, about 5 minutes from my home,
I see on the sky above the store: Two huge clouds. There are no surrounding
clouds, just those two. They have a shape like two lions, as if carved in
stone, standing on two stone pillars. (Resembling those outside the
Norwegian Parliament in Oslo). The clouds did not just resemble two lions
nor was it a vision, they were there in quite a physical way. I saw all the
lines clearly, eyes and all.

This was certainly very odd, I remember flashing through my mind that I
ought to take a picture with my cell phone camera, but in my bewilderment I
just drove past.

I arrived home in wonder. I thought this must have something to do with
God!! So I asked God for a revelation about what on earth this was meant to
tell!!

A few weeks later the revelation came:

The lion is a picture of Jesus. It being two lions means the second coming
of Jesus. So God showed me this sign for me to tell people that Jesus is
coming back very soon!

When you experience something like this you can do nothing but tell it on.
This is a true story and God is my witness. The most important thing a man
can do on this earth is to take a choice for eternity.

Hilde Heimdal Jensen. Norway


mandag 3. januar 2011

Fylt av Gud


Nå kommer vi til et prinsipp som vi ikke ønsker å akseptere, men det er Guds ord :Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den " ( hebr.12.11)

Når Gud operer oss, kan det kjennes smertefullt ut, men den vise vil huske at i den som blir tuktet, "skapes rettferdighetens fredfulle frukt" La Ham derfor gjøre det som Han ønsker å gjøre med deg, for Han holder Sin hånd over deg og vil ikke fjerne den før Han har fullført det Han vet at du trenger. Så hvis Han kommer med en sikt, vær beredt på å bli siktet. Hvis Han kommer med tukt, vær beredt på å bli tuktet. Hvis Han kommer med korrigering, vær beredt på å bli korrigert. Hva Han enn vil gjøre, la Ham gjøre det, og Han vil føre deg inn i et land med overflod.

Dersom Han ikek tukter deg, dersom du seiler avgårde uten motstand, uten kors å bære, uten forfølgelser, uten prøvelser, så husk at " Hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner " ( heb. 12.8 ) Derfor, "ransak dere selv om dere er i troen" ( 2.kor.13.5). Og glem aldri at Jesus vil at du skal følge Ham og ha et tydelig vitnesbyrd.Å, det er verd alt å være under Den Hellige Ånds kraft !Smith Wigglesworth. "Bare tro"


søndag 2. januar 2011

Kraften i Hans navn

Himlenes rike er Jesu liv, det er den Høyestes kraft.
Himlenes rike er rent, det er Hellig. Der er ingen sykdom, ingen ufullkommenhet. Det er like hellig som Gud er hellig.  Og satan med sin onde makt "kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge " kroppen ( joh.10:10)

Jeg husker engang hvor jeg ble invitert hjem til en vakker nitten år gammel jente som var besatt av en ond ånd. Jeg tok med meg en kar som var mye større og sterkere enn meg. Der så vi denne jenta skrikende og rullende omkring på gulvet. Jeg tok tak i barnet for å trøste henne, men på et øyeblikk snodde hun seg ut av hendene mine som en slange. Snodig !

Den store mannen som var med meg sa: " Jeg skal ta meg av jenta. "
Han tok rundt henne, men hun kom seg ut av grepet hans og gikk noen trinn opp trappen og freste mot oss med en stønning som gikk gjennom marg og bein på oss. Herrens ånd kom over meg, jeg gikk oppover trappen, tok tak i barnet, så rett inn i øynene hennes og sa:

" Kom ut du onde ånd, i Jesu Navn ! "

Barnet sank hen på en sofa i nærheten og sovnet, og fra den dagen av var problemet ute av verden. 
Å for en Herre vi har ! Vidunderlige Jesus !

Takk Gud for Lammet !

*
Smith Wigglesworth, Bare Tro.


lørdag 1. januar 2011

Å bli et nytt menneske

Skriften forteller ikke eventyr.

Den forteller sannheten.

Jeg vil at du skal vite sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Hva er sannhet?
Jesus sa: " Jeg er veien, sannheten og livet" ( joh.14.6)

" Den som tror på Meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann" ( joh 7.38) Dette sa Han om Ånden som skulle bli gitt dem etter Han var herliggjort. Jeg finner ikke noe annet enn hellighet i Bibelen, og ikke noe annet enn verdslighet i verden.
Derfor vil jeg bli verdslig om jeg lever i verden. På den annen side, dersom jeg lever i Bibelen, vil jeg bli hellig. Dette er sannheten, og sannheten skal sette deg i frihet.

Guds kraft kan "ommøblere" deg. Han kan få deg til å hate synd og elske rettferdighet.
Han kan fjerne bitterhet og hat og urenhet og ondskap, og Han kan helliggjøre deg gjennom som kraft og sitt blod slik at du blir ren- hver eneste del av deg blir hellig. 

Ren i sinn, hjerte og handling - ren tvers igjennom. Gud har gitt meg livets vei, og jeg vil gi den videre til deg, som om dette var min siste dag her på jorden.

Jesus er det beste som finnes for deg, og du kan motta Ham idag dersom du ikke kjenner
Ham som din frelser og Herre.

Gud gav sin Sønn for dine synder, og for hele verdens synd.

*
Smith Wigglesworth, Bare Tro.