mandag 3. januar 2011

Fylt av Gud


Nå kommer vi til et prinsipp som vi ikke ønsker å akseptere, men det er Guds ord :Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den " ( hebr.12.11)

Når Gud operer oss, kan det kjennes smertefullt ut, men den vise vil huske at i den som blir tuktet, "skapes rettferdighetens fredfulle frukt" La Ham derfor gjøre det som Han ønsker å gjøre med deg, for Han holder Sin hånd over deg og vil ikke fjerne den før Han har fullført det Han vet at du trenger. Så hvis Han kommer med en sikt, vær beredt på å bli siktet. Hvis Han kommer med tukt, vær beredt på å bli tuktet. Hvis Han kommer med korrigering, vær beredt på å bli korrigert. Hva Han enn vil gjøre, la Ham gjøre det, og Han vil føre deg inn i et land med overflod.

Dersom Han ikek tukter deg, dersom du seiler avgårde uten motstand, uten kors å bære, uten forfølgelser, uten prøvelser, så husk at " Hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner " ( heb. 12.8 ) Derfor, "ransak dere selv om dere er i troen" ( 2.kor.13.5). Og glem aldri at Jesus vil at du skal følge Ham og ha et tydelig vitnesbyrd.Å, det er verd alt å være under Den Hellige Ånds kraft !Smith Wigglesworth. "Bare tro"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar