mandag 27. februar 2012

Budskap jeg fikk i Januar 2012.

Jeg satt ved kjøkkenbordet og så hørte jeg akkurat som en stemme sa :

Skriv for disse ord er sanne . Så gikk jeg å henta en penn og bare begynte å skrive ned:


Skriv for disse ord er sanne..Det er jeg Herren som kunngjør dere disse ord i disse siste dager.

Jeg skal kunngjøre for dere ting dere ikke kan tro i deres sinn for det må åpenbares fra det høye for at dere skal forstå og kjenne at det er jeg Herren som gjør disse ting.

Vit at i Meg så har dere alt dere trenger til forløsning for deres sjeler. Vit at i Meg finner dere fred til hjerte og sinn for at Jeg skal bli herliggjort gjennom dere.

Smak og kjenn at Jeg er god og den tørst jeg slukker ja den slukker jeg for evig.

Mine barn kom til Meg. Det som jeg gjorde på Golgata ja det står fast idag, igår og til evig tid.

Hilde Heimdal


tirsdag 21. februar 2012

Det er ikke lenger tid for å leke kristendom !!Jesus kan komme når som helst, og det er en kamp som foregår i hvert menneske på denne jord, en kamp om sinnet !!!

Vi blir påvirket overalt hvor vi går ! Gjennom tv, aviser, radio, skole, arbeidsplasser ja over alt er det en daglig kamp om vårt sinn.

Hvor retter du ditt sinn? Mot Jesus eller mot denne verden ?

Har du ett bein i verden og ett hos Jesus og blir du dradd mellom denne verdens gleder og de himmelske gleder ?

Fra himmelen strømmer det glede og fred og kjærlighet som varer til evig tid, er det ikke verd å søke dette enda mer ??

Tenk på hvor mye vi har muligheter for å oppleve om vi søker det der oppe, vi har skatter som vi ikke kjenner til som vi ikke skulle tro var mulig å få !

I himmelen er det opplevelser vi aldri visste fantes, det er så stort og underfullt at det til og med finnes ord der som ikek er tillatt for mennesker å tale !!!! Tenk på det ♥

Skal vi sammen søke Jesus og det himmelske enda mer ?????

Tenk på alt vi kan oppleve som vi ikke i vår villeste fantasi hadde tenkt, tenk at ALT er mulig for den som tror !!! ♥

Vil dere være med å søke Gud enda mer ???? Jeg vil i hvert fall!!!! ♥

fredag 17. februar 2012

Rettferdige !

Ved troen på Jesus Guds sønn er vi frikjøpt ♥
Vi er rettferdige i HAN, ved troen, der er vi rene og rettferdige, alt bare av ufortjent NÅDE ♥

Har du syndet gå til han med ditt angrende hjerte så renser Han deg likesom du er ren ♥

Salige er de
som har fått sine lovbrudd tilgitt
og sine synder skjult.

Salig er det mennesket
som Herren ikke tilregner synd.

Ved TROEN kan vi leve i renhet og rettferdighet. Når vi faller bort fra Jesus og går våre egne veien går vi inn i synden og fortsetter vi i den fører det til død.

Kom derfor tilbake til Jesus om du har kommet bort, søk inn til Jesus igjen og kom inn i troen på Han som er rettferdig ♥ !!

Må vi rette våre sinn oppover og ikke på det her nede, må vi søke Han som er rettferdig i alle ting og leve MED Han. For han elsker så høyt og har gitt sitt liv for oss og bare gjort mennesker godt. Han ønsker ikke å miste noen av sine, men går å leter etter de som har kommet bort ♥

Jesus kommer snart, la oss hjelpe hverandre på veien, bygge opp og oppmuntre, fremelske gavene hos hverandre og ikke klage på hverandre ♥ !!!!

(Rom.3.21)

*
Hilde Heimdal


fredag 10. februar 2012

Hvorfor er det så viktig å ha Ånden når man er frelst ?


I vårt eget kjøtt og blod finens ikke noe godt !! 

Om vårt kjøtt og blod har makten over oss kan vi ikke være til glede for Gud !! ( Rom.8.9)

Man kan vandre etter kjøttet og om man gjør det så blir man bare opptatt av det som hører mennesker til ! Men lever du etter Ånden er du opptatt av det som hører Ånden til !

Det som hører kjøttet vårt til er fiendskap mot Gud !

Alle som drives av Guds Ånd er Guds barn . Uten Åndens ild og kraft du aldri seire kan over onde makter på din vei ! Har du ikke fått Ånden så be om å få den så du kan vandre i den, for ved å vandre i Ånden døder du kjøttets gjerninger ♥ !!!

Den som ikke har kristi Ånd hører ikke Kristus til !

Lever du etter Ånden eller lever du etter kjøttet ? Har du kommet på avvveie så begynn å fylle deg med Ånden igjen, be i Ånden så skal du se forandringer i ditt liv !!! ♥

Det kjøttet vårt vil, lystene og alt kjøttet begjærer det fører til død, men det Ånden vil er liv og fred ! vandrer du i ånden kommer Åndens frukter som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. ♥

I kjøttet vårt bor det ikke noe godt, se hva som kommer fra kjøttet !!! :

Det er klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

Men som Paulus skriver i galaterne 5 16 :

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod !!!!

la oss vandre i Ånden, være ett i Ånden allesammen og elske hverandre av oppriktige hjerter og formane i kjærlighet, støtte hverandre og ikke legge snublesteiner for hverandre !!! ♥

Det som er umulig for vårt eget kjøtt er mulig i ÅNDEN !!!!

Ved Ånden døder vi kjøttets gjerninger, og har du kommet på avveie så snu om og fyll deg med Ånden atter en gang !!! :)

Gud velsigne og styrke dere alle ♥


torsdag 9. februar 2012

KOM !

Til alle syke, alle som sitter i vanskeligheter, alle som sliter og sitter bundet av forskjellige laster. Til alle som har det tungt, som er i sorg, som har tunge byrder, som har gitt opp, som er misforstått......og til alle som lever i mørke og som ikke ser noen utvei:

KOM til Jesus ! ♥

Kom med alle dine laster og byrder og si alt som ligger på ditt hjerte til HAN ! ♥ Han bryr seg om deg og vil fri deg ut ! Han har omsorg for deg og vil lege alle dine sår og tilgi deg alle dine synder ! ♥

Kom på møter hvor Jesus blir forkynt, be Jesus vise deg dine rette brødre og søstre etter Ånden, HAN vil vise deg !! ♥

KOM til bryllupet, Jesus kommer snart KOM før det er for sent !!!!


*

♥ ♥ ♥