torsdag 12. april 2012

La ikke NOEN hindre deg !


Ønsker du å tjene Gud i denne siste tiden før Jesus kommer, så la ikke ETT eneste menneske hindre deg !!

Når Jesus kommer er det DIN sjel det står på, DITT liv, hva DU har gjort med det ! Ikke ett menneske kan hjelpe deg til himmelen, kun deg ene og alene kan velge den vei du vil vandre på !

Jesus kommer snart, det er nærmere enn noen gang, verden vil rystes og vi lever i de siste tider før antikrist ( nwo) skal trede fram og overta styringa over dere allesammen !!!

Tror dere friheten ligger i å leve uten Gud , tror dere virkelig det er frihet ??????

Dere er ikke frie, for det er djevelen som er denne verdens gud, det er han som vil at dere skal gjøre hans vilje og ligge under for han.....kun i Jesus er der frihet !!!!!!

Kun i Jesus finner du EKTE evigvarende kjærlighet, nåde, sannhet, frelse, godhet, evig rettferdighet og lykke for din sjel ! ♥

I Jesus har du evig liv på en NY jord ! ♥

Vi ser at denne jorda kan ikke bestå, vi ser at våre liv er korte, det er sykdommer, ulykker nød og et liv i hardt arbeid. Finnes det virkelig en mening bak det hele ?

ja Gud er en ordens Gud, Han har bygget opp jorda etter nøyaktige mål. Det er et perfekt skaperverk, designet for OSS så vi skal ha det godt og nyte den flotte jorda Han har laget for oss. Men vi ødelegger den.......

Derfor skal Gud lage en NY jord og en NY himmel. !

Må dere få kjenne gledens olje som flyter fra himmelen, må dere få kjenne ekte glede som varer til evig tid, HÅP, FRAMTID og evig rettferdighet ♥ ALT på denne jorda skal forgå, men Guds ord skal aldri i evighet forgå.

Jesus har seiret over dødens makt, Han har seiret over ALT det onde og bare i Han har du evig liv og rettferdighet ♥

Jesus lever og Han vil sette deg fri fra alt som tynger deg, løfte deg opp og istandsette deg så du kan være med å vinne sjeler for himmelen2 kommentarer: