mandag 3. oktober 2011

11.Januar 1907, T.B.Barrat

" I dag hadde vi et møte i Citypassasjen for kristielige arbeidere i de forskjellige samfunn. Ganske mange var møtt fram- ledende menn i Indremisjonen, dissentersamfunnene, de frie misjoner og Frelsesarmeen. Flere uttalte seg. Pastor Olsen var likevel den som meget bestemt presisterte sitt standpunkt at tungene ikke var for alle.Vår redegjørelse stemte med de tidligere framstillinger i Byposten og ellers, at tungene ikke var det vesentligste, men kjærligheten. Men at det synes å framgå av beretningen i Ap.gj. at tungene fulgte den fulle pinsedåp.Pastor Ågren fra Uppsala, metodistkirkens mest kjente predikant i Sverige, sammen med herr fabrikkeier Söderberg og datter var også tilstede. De er kommet hit for å få korrekte meddeleleser om vekkelsen, da bladene i Sverige har opptatt mange av de forvrengte fremstillinger som har stått i en del Kristianiablad. Mange anmodninger er imidlertid kommet inn fra flere menigheter der som et besøk."" Tilslutningen til møtene er nå så stor at vi tør neppe avertere dem. Mange sjeler søker Gud. Og det er skarer av Guds barn som søker et renset hjerte og Åndens dåp. Trengselen utenfor de mindre lokaler om kvelden ble så stor at møtene i et av dem måtte innstilles inntil videre.Utenbys fra kom det meddelelser om at ilden faller - priset være Herren. Vi må ligge ham riktig nær i bønn, da er vi sikker på seier. Vi vil ikke oppta noen kamp med motstanderne med hensyn til møtenes gang. Vi krever bare ærlig behandling, men får vi ikke det, så takker vi Herren like fullt ! Alt tjener til den til gode som elsker ham !Fra boken Erindinger

T.B.Barrat


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar