lørdag 15. oktober 2011

Å lytte etter stemmer !

Å lytte etter Guds stemme kan mange ganger forveksles med å lytte etter onde makters stemmer. I kristen sammenheng vil så mange av oss så inderlig gjerne høre Guds stemme. Vi vil så gjerne få en beskjed, en hilsen fra Gud inn i våre liv. Dette er bra og det bør vi søke enda mer etter, MEN det må være ledet av den gode Hellige Ånd og samsvare med Guds Ord. !Vi må huske på at djevelen kjenner Gud meget meget godt, han var tross alt hans nærmeste allierte den gang han var sammen med ham i himmelen. Djevelen kjenner Gud og han er misunnelig på Gud, så derfor prøver han å etterligne Guds godhet, han prøver etterligne Guds makt og han ønsker å bli tilbedt og sett opp til som OM han er Gud.Å lytte etter stemmer kan føre oss inn i trelldom. Ja mange ganger kan disse stemmene samsvare med det vi opplever og vi kan undrende si : Oi så du det, hørte du det og så stemte det den stemmen sa og det skjedde som den stemmen sa ! MEN, her må vi skille. Det som skjedde kan ha vært både overnaturlig, spennende og undringsfult....men var det fra Gud ? Var det den Gode Hellige Ånd som sa det, for han vil nemmelig ALLTID herliggjøre Gud og Jesus ! Ble det til Guds ære ? Fikk det frukter og skjedde det et under som førte menneskers lepper til å ære Gud i dette ?Gang på gang har kristne mennesker stått å profetert, gitt "kunnskapsord" og masse ord har blitt delt ut. Men har vi sett frukten av ordet, har det skjedd resultater som samsvarer med det ordet som kom ? Skjedde det etter det kunnskapsordet som kom ? Var det hele menneskelig eller var det en annen åndsmakt som talte ?Av alle nådegaver så er det i denne tid meget meget viktig at vi har mennesker i menigheten som kan skille ånder. Vi lever i en tid hvor ondskapens åndehær er virksom som aldri før. Det er forførende ånder og veltalende ånder som i sin godhets kappe kommer å smigrer mennesker for å få dradd de til seg i en falsk kjærlighets ånd.Kjære brødre og søstre, vær våkne som aldri før. Vi lever i den siste tid og djevelen er arbeidende som aldri før. Han arbeider på en måte så han ikke skal bli lagt merke til. Han lurer seg inn i sinnet og forfører mennesker som ikke har hjertet helt med Jesus, som har kommet på avveie, som har blitt sløvt og lunkent.Våkne opp igjen!! Atter en gang skal Gud vise sin herlighet på jorda ved SIN Ånd så vi skal se hva som er ekte og hva som er falskt. I lang tid har det falske evangelium forført mennesker og de falske tegn og under har gitt en kortvarig glede. Men vi har ikke sett det ekte som forvandler mennesker innenfra, som skaper en nød til andre mennesker, som gråter over en syndig verden som drar mennesker rett ned til fortapelsen. Vi har ikke sett Ånden i virksomhet, for den har blitt erstattet av veltalende Ord som jo er Guds ord fra bibelen, men det mangler kraft, fordi mennesker ikke oppbygger seg i Ånden alene i sitt lønnkammer, slik at menigheten kan bli oppbygget.Men midt oppi dette har ikevel mennesker fått oppelve Guds kraft i sine liv, og mange har opplevd store og forunderlige ting med Herren. Må Guds folk være frimodige og stå fram å vitne om det de har opplevd, det er en verden på vei til evig fortaplese, er det ikek verd å fortelle om det Jesus har gjort i ditt liv så du kan være med å hjelpe andre ?Vi lengter vel alle etter den store vekkelsen. Og tusener av predikanter har fortalt oss veien til vekkelse, men alt for lite har vi hørt om den enkelste og den eneste veien og det er bønn i lønnkammeret. Mennesker som ber med fortsanden, men mest i Ånden og oppbygger seg selv slik at man har noe å dele med andre så menigheten kan bli oppbygget.Gud har ikke skjult seg, Han er tilstede, det er mer å hente fra himmelen for at vi skal bli velsignet, ikke velsignet for vår egen skyld, men for vår nestes skyld.Amen.Hilde Heimdal 11.august 2011.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar