lørdag 15. oktober 2011

Ild eller regn ?

Dette er hentet fra et stykke om Jack Coe da han ble frelst :En kvinne som satt bak meg sa hele tiden :

"Send ild, Herre, send ild, Herre."En annen fyr foran meg sa :

" Herre, send regn, send regn, Herre "Til slutt vendte jeg meg rundt og sa :

" Søster, hva ønsker du, ild eller regn ? "Hun hoppet opp og ropte : " Begge deler, begge deler "!Til å begynne med var dette så merkelig for meg, men jeg fant så ut at de hadde visst fått både ild og regn. Noen ropte med høy røst og andre talte språk jeg ikke forstod. Etterpå var det noen som oversatte hva den første hadde sagt.Noen vitnet om hvordan Gud hadde utfridd dem fra drikkelasten, andre fortalte hvordan Gud hadde fjernet trangen til tobakk, andre igjen erklærte at Gud hadde utfridd dem fra å stjele og lyve.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar