lørdag 15. oktober 2011

Sannhetens Ånd, Tale av Hilde Heimdal 19.01.2010

Blandt de kristne idag er det så mye forvirring ute å går når det gjelder det grunleggende i Guds Ord.Bibelvers blir blandet sammen og forkynt som en sannhet så nærme selve sanneheten at det vanskelig blir oppdaget. Jeg VET at Gud har lagt på mitt hjerte dette å forkynne om Ånden med tungene som tegn.Jeg klandrer ingen og dømmer ingen fordi jeg vet at Gud vil ha fram sannheten så dette kan bli klart for oss. Jeg er helt overbevist på at det er bare EN bitteliten feil som hindrer Ånden i å komme til.Jeg har fått mange anklager når jeg forkynner dette , fra " kristne ". Er anklagene fra Gud ? Eller fra kjøttet, bedøm selv.Det er 3 viktige ting når det gjelder frelsen, det er Omvendelse, dåp i vann og dåp i Ånd. Det er her satan har kommer inn å ødelegger for kan han få ødelagt her kan han få hindret Ånden. I alle de store vekkelser vi har hørt om så er det Ånden som har fått sluppet til, det er mennesker som har blitt fylt av Ånden og tegnene følger med.Man kan IKKE ha Den Hellige Ånd som pant i hjertet uten å ha fått tungene. For å kunne be I Ånden, så må man be i tunger." For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." ( 1.kor.14.14)Her sier Paulus RETT ut at at når han BER og TALER i TUNGER så er det ånden som ber. Tungene er ånden." Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen DISIPLER og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd DA dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. (Apostlenes gjerninger 19.1) "Her ser vi at de ALLEREDE var kommet til tro. Ja de hadde sagt ja til Jesus og trodde. MEN de hadde IKKE fått Den Hellige Ånd, det står rett ut her i dette verset.Men heldigvis FIKK de Ånden :)!!" Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. " (Apostlenes gjerninger 19.1)Mange sier : Kommer du her å sier at jeg ikke har ånden !! Så blir de gjerne litt sinna. Sier du at jeg ikke er frelst ???Da svarer jeg igjen og igjen....når du sier ja til Jesus så er du på VEIEN ! Det er en vei å gå !Man har ikke døpt seg i vann idet man sier ja til Jesus det tror jeg alle er enige i. Man må GÅ ned i vannet og BLI døpt i vannet for å være døpt ikke sant! Da ser vi at det er en vei å vandre.Man er ikke automatisk frelst idet man sier ja til Jesus og så kan man bare gi blaffen i resten ! Det er et liv å leve !! Og derfor gav Gud oss Den Hellige Ånd, FORDI at når vi vandrer etter ånden så få vi seier over de ting vi ikke klarer selv i vårt eget kjøtt... :) !!Den Hellige Ånd er en GAVE :)Du som har sagt ja til Jesus, ta imot Guds gave, 
Den Hellige Ånd og du vil få oppleve kraften i ditt kristenliv :) !!


7 kommentarer:

 1. Tusen takk for at du delte dette med oss Hilde!!
  Hilser deg med 3 vers jeg ble så minna på når jeg leste innlegget ditt.

  JESAJA 42 VERS 6-7
  Jeg, HERREN, har kalt deg i rettferd
  og grepet din hånd.
  Jeg har formet deg
  og gjort deg til en pakt for folket,
  til et lys for folkeslagene

  for å åpne blindes øyne
  og føre fanger ut av fengselet,
  dem som sitter i mørke,
  ut fra fangehullet.

  JEREMIA 33 VERS 3
  Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.

  Fint hvis du husker min familie og meg i bønn.

  Gud velsigne deg og dine!!!
  Hilsen Jan Samuel.

  SvarSlett
 2. Hilde, har du aldri et vettig ord og si om noe som helst? Hele denne bloggen din inneholder utelukkende det mest kvalmende vrøvl og overtroisk sludder jeg har sett på lenge. Finnes det ikke en eneste fornuftig tanke i hodet på deg?

  SvarSlett
 3. Her må jeg få lov til å korrigere deg litt. Du er kanskje ikke klar over det, eller kanskje det er meg som leser feil, men det virker ut som du avsporer fra pinsebevegelsen (som jeg trodde du var med i) hvis du forkynner at frelste ikke har DHÅ i seg.

  Jesus sa: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 1-8). Å bli født på ny eller å bli frelst er en forvandling som skjer i ditt indre.

  Av vann kom vi ut av mors liv. Av ånd blir vi født på ny. Din tro blir levende. Det er den Hellige Ånd som kommer inn ditt liv.

  Han er talsmannen som åpenbarer (Joh 14, 26) og tar bort sløret (2 Kor 3, 16-18). Han vitner om at du er Gud barn (Rom 8,16) og Han går til forbønn for oss (Rom 8, 26). Han viser deg hva som er synd.

  Herren sier: «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» (Hebr 8, 10; 10, 16).

  Uten DHÅ er vår tro død. Det blir døde gjerninger som ikke fører fram.

  Å bli frelst og å bli døpt i den DHÅ med tunger som tegn, er to vidt forskjellige ting. Selv om man er åndsdøpt, har man fremdeles en vei å vandre som alle andre.

  Du henviser til Apg 19. I vers 2 leser vi: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»

  Vers 2 henviser også til Joh 7, 39: 39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

  Så klart hadde de ikke hørt om DHÅ da de kom til troen. Den hadde ikke kommet ennå. I dåpen som fulgte, som var en samvittighetspakt mellom dem og Gud, fikk de også åndsdåpen.

  Det finnes mennesker som har fått åndsdåpen uten å vært døpt i vann. Det er likeså DHÅ som kommer over dem når de blir åndsdøpt. De blir utrustet til tjeneste for Gud med tungetale og nådegaver.

  Hvis du nå skulle mene jeg tar feil, har du rådført deg med eldstebrødrene dine i menigheten du tilhører?

  SvarSlett
 4. Hm. Jeg har den Hellige Ånd, men ikke tungemålsgaven. Så jeg er ikke helt enig der :-) Men man kan vel ikke ha motsatt, altså tungemålsgaven uten DHÅ, og det er vel naturlig at man ønsker tungemålsgaven når man vandrer i ånden. Paulus (tror jeg) sier at å tale profetisk er størst av alle gaver man kan få fra Gud, større enn evne til å helbrede og alt annet!! :-)

  SvarSlett
 5. I Rom 8, 9, står det: « Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.»

  Uten DHÅ hører vi ham ikke til, står det.

  Men se så hva det er skrevet i Ef 1, 13-14: «I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, 14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.»

  DHÅ er seglet på frelsen for alle som tror.

  Å bli frelst og å bli åndsdøpt to vidt forskjellige ting. Begge har DHÅ (Se Rom 8,9), men på forskjellige måter.

  I åndsdåpen har DHÅ fått anledning til å fylle dem som en levende personlighet og gjennomstrømme hele deres vesen og liv.

  Trist at du forkynner en annen lære, Hilde, hvis du forkynner at frelste (som ikke er åndsdøpt) ikke har DHÅ.

  SvarSlett
 6. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 7. Hilde hvorfor tar du ikke med joh 3:16 ? For så høyt Har Gud Elsket Verden At Han Gav Sin Sønn Den Enborne For at Hver Den Som Tror På Han Skal ikke Gå Fortapt Men Ha Evig Liv.

  Mener du at en som ligger ved døds leie og sier ja til Jesus får beskjed av Gud at deg kjenner jeg ikke og så blir han sendt videre til Helvete pga han ikke rakk å bli døpt med åndsdåp?

  Når gav Gud deg denne makt?

  Gud sendte ikke sin sønn til jorda for å dømme men for å frelse verden.

  Hvordan ta i mot frelsen? Jo ved å si Ja til Herren. Og når vi er i Kristus er Kristus i oss.

  Virker som du har gjort om Bibelen for at den skal passe deg. Revet ut sider og gjort den slik det passer best for ditt liv.

  Frelsen bygger jo ikke på Gjerninger. Frelsen er noe vi får ufortjent.

  SvarSlett