onsdag 22. juni 2016

Det ekte !

Det gode gamle evangeliet !

Det finnes et EKTE evangelie, en EKTE Jesus, en ekte kraft som setter deg FRI !
Det er himmelens Jesus, Guds ekte Sønn som har all makt i himmel og på jord, og all makt til å sette deg fri og redde deg fra døden. Han redder deg fra sykdom og setter deg fri fra plager. 

Sykdommer er ikke fra Gud !

Jesus tok på seg ALLE slags sykdommer som finnes på korset, da Han døde for deg og meg!

Jesus har all makt, og djevelen har INGEN makt under kraften fra Jesus. INGEN demoner eller onde ånder kan vinne over Jesus. I Han har du frihet, frihet fra synden, fra ondskapen, fra plageånder og demoniske angrep. I Jesus har du løsningen på alt til evig tid !

Jesus døde for oss alle, det vil si at ALLE kan bli helbredet !

Hold deg til det rene og ekte evangeliet ! Hold deg til bibelens Jesus og til Han som har skapt alle ting, Han som er ALT !

Gi aldri opp ! Jesus HAR gjort det fullbragt det Han gjorde på korset. ALT annet som vil trykke deg ned, som vil ødelegge deg og ta livet ditt er IKKE fra Jesus ! Han vil ikke engang dømme deg, Han vil bare frelse deg !

Hvis vi lever borte fra Jesus så kan plager komme, men Jesus er snar til å tilgi om du bare vil omvende deg. Jesus dømmer deg ikke, men Han tilgir deg og Han er full av himmelens kjærlighet ! Ekte kjærlighet fra himmelen som varer til evig tid.

Jesus er FOR deg og ikke mot deg, Han vil sette deg fri !

Jesus er den samme NÅ som Han har vært hele tiden, full av barmhjertighet og legedom og kraft !

Han bryr seg om DEG!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar