tirsdag 8. april 2014

Svak og ringe


Om du føler deg svak og ringe, Jesus deg vil bringe, en evig trygghet og styrke som aldri kan ødelegges, verken i dette livet eller evigheten 


Han har båret DIN synd på SEG. den straffen du skulle hatt fordi du brøt Guds bud, den straffen tok Jesus på SEG så du kan gå fri, om du bare vil ta det imot i TRO 


Jesus er her for å frelse, helbrede, døpe i Ånden og sette fri. Du kan ta del i ALT dette ved bare å ta det imot i TRO 


La deg døpe for din samvittighets skyld og for å stå opp til en ny og god pakt med Gud, fordi du lar ditt døde legeme begraves så REISES du opp med Kristus til et NYTT og LEVENDE liv. 

Alt som har formørket ditt sinn og din sjel skal vike for Jesus skal lyse for deg. I kraft av Lammets blod skal du bli satt i fullstendig frihet fra lenkene som binder din sjel og tankene som har formørket ditt sinn 


I HAN settes du fri, I Han finner du gleden og friheten i DETTE livet, ja nå er tiden nå og til evig tid. Jesus kommer snart, gjør deg rede 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar