søndag 11. januar 2015

Demonene på jorda

Demonene hersker på jorda, de inntar menneskers sinn og kropper, de plager og de piner, de slår og de river mennesker i filler. De jobber fra innsiden, tar bort hver en bit av glede og fred i hjertet.
De spiser deg opp, de er grådige og har ikke noe godt i seg. De er onde, som de har vært fra begynnelsen. De vil plage deg til de får deg inn i døden, til de får deg med seg i fortapelsen. For de vet så alt for godt, det er der de skal straffes, dommen for dem er satt. De har ingen ting å tape. Målet for deres øyne er kun en ting. Dra mennesker ned i helvete.
Få vil høre om demoner, men mange forstår. De opplever dette og vet ikke hvor de skal få hjelp. Demonene plager dem, dag og natt, hvem kan utfri deres sjel ?
Jesus kan, bare Jesus. Han som setter din sjel i fullkommen frihet, som gir fred i ditt sinn og glede i ditt hjerte.
Det er bare en, det er bare Guds enbårne Sønn som kan sette deg fri


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar