søndag 13. mars 2011

Er Norge et kristent land idag ?

Vi har fra barnsben av hørt at Norge er et kristent land og at det er kristendomsfrihet for alle, men en større løgn er vel neppe podet inn i det norske folk.

Det norske folk er ganske uvitende når det gjelder begrepet kristiendom, for for de fleste er kristendom og religion ett og samme begrep.

Vi har jo en mengde religiøse fraksjoner - med statskirken på toppen - som går under navnet kristne. Grunnlovens § 2 fra 1814 skulle mere enn noe annet belrefte at det er full religionsfrihet. Det står nemlig - at det er den lutherske lære som er den lovlige og akseptable lære. Når vi vet hva den lutherske lære går ut på, nemlig barnedåpen som grunnlag for frelse, og hvordan Luther selv praktiserte sin barnedåpslære, nemlig  forfølge og drepe tusener av "gjendøpere" som de ble kalt den gang, er det lett å forstå at det er den lutherske lære som dominerer og hindrer kristendomsfriheten i Norge.

Aldri har vel dette blitt mer manifistert enn i de årene jeg har virket som predikant. Den hensynsløse og brutale lutherske ånd har gjennomsyret hele det norske folk, fra Storting og Regjering til de alminnelige mennesker på grasrota. Uttallige er bevisene for at den lutherske lære har en fryktelig makt over det norske folk. Men merkelig nok, i de siste årene ser det ut til at den lutherske lære mer og mer har avslørt seg i landet, og folket får stadig større mistillit til den som eksponent for kristendommen. Så hva jeg for 25 år siden advarte det norske folk mot, har nu i den senere tid vist seg å slå til. Det er bare å håpe at folket får øynene opp for den store avstand som er mellom den ltherske religion og den bibelske lære !!


Aage Samulensen, fra boka " Herrens glade trubadur
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar