onsdag 25. mai 2011

Om Ånden, av Aage Samuelsen


Kjære Aage Samuelsen.Nå er jeg veldig i tvil. Jeg har alltid trodd at man kan være Åndsdøpt uten å tale i tunger, men jeg var på et møte i Turnhallen hvor du sa at det ikke er tilfelle. Jeg har aldri talt i tunger, og nå vil jeg gjerne vite sannheten. Er dette rett? Det er så mange meninger om dette. Hilsen M.AAp.Gj. 1,5: I skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dagene herefter.Dersom en skal tro det som blir forkynt i de ulike forsamlinger i dag, er det helt overflødig med den spesielle Åndsdåpsopplevelse etter Guds ord som Jesus her sier til sine disipler. Du kan spørre hvilken biskop, prest eller predikant - uansett hvilket samfunn de tilhører- om de har fått Den Hellige Ånd etter at de kom til troen og de svarer JA ! Presten sier han har fått den i barnedåpen, som aldeles ikke er noen dåp og derfor heller ikke blir sanksjonert av Den Hellige Ånd.Indremisjonen forkynner akkurat det samme, ja endog i Pinsebevegelsen finnes det predikanter som forkynner at de kan ha Den Hellige ånd uten å tale i tunger.Jeg var sammen med en forstander på et møte i Eydehavn engang, som hadde denne læren. Han hadde aldri talt i tunger, men Den Hellige Ånd hadde han. Men den ånd som er i denne læren er en stum ånd.Jeg sa til ham: " I kveld skal du få se hvordan Den Hellige Ånd virker. "I ettermøtet ble 11 sjeler døpt i Den Hellige Ånd og ild, uten at jeg la mine hender på dem. Pinseforstanderen bare satt å måte. Og det gjør denne lære når Den Hellige Ånd virker.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar