tirsdag 31. mai 2011

Å holde kontakten


Den som er døpt i Den Hellige Ånd, vil alltid holde kontakten med sin mester, samme hvor han måtte befinne seg. Han har ikke rom for noe som ligger lavere en den salvelsen som var over hans Mester, eller til noe som vil hindre ham fra å gjøre hans Mesters gjerning. Dersom du er døpt i Den Hellige Ånd, har du ingen annen mat enn Guds Ord. Du har ingen ressurser utenom de himmelske. Du har blitt "plantet" inn i Kristus og har blitt "oppreist med Ham". Du har blitt "satt med Ham i den himmelske verden";, ditt språk er et himmelsk språk og din kilde til inspirasjoner kommer fra en himmelsk berøring. Gud troner på alle områder i livet ditt, og du ser ting "ovenifra," og ikke nedenifra.

Jeg har sett folk som har vært helt hjelpeløse inntil de ble fylt av Den Hellige Ånd. Når Guds kraft tok over kroppene deres, ble de isteden forå være gamle og skrøpelige, som unge igjen. Men nå skal jeg vise deg årsaken til det. Guds Ord er mektig og gjør levende. Paulus sa, " også dere gjorde Han levende " (Ef 2:1) Han gjør oss levende og det er mektig: "For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk" ( 2 Kor 10:4)Smith Wigglesworth, bare tro


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar