fredag 27. mai 2011

Vil du ?Vi leser ifra Johannes evangelium, det femte kapittel og det sjette vers. Jesus spør der en mann som lå ved Betesda-dammen, som var håpløst syk: ”Vil du bli frisk?”Jesus kommer også i dag med et tilbud til håpløse mennesker. Han henvender seg direkte, slik at du forstår at det er deg han mener. Han sier nemlig: ”Vil du?” Si ikke at Jesus ikke vil frelse deg, døpe deg i Den Hellige Ånd og ild eller helbrede deg. Hele frelsesverket på Golgata er et eneste tilbud til deg, både for ånd, sjel og for legeme. Vil du?Du sier: ”Jeg vil så gjerne, men jeg får det ikke til”. Du behøver ikke å få det til. Men si som Paulus i 2. Korinterbrev 9, 15: ”Gud være takk for sin usigelige gave”. En søster sa en gang i et møte: ”Da jeg ikke fikk det til, så fikk jeg det til”. Halleluja!Du sier også: ”Å, jeg er så dårlig”. Men du skal vite at Jesus henvendte seg aldri til gode mennesker, men syndere og tollere pleide å holde seg nær til ham. Jesus kommer ikke personlig i dag, som mange tror. Men han taler ved sitt ord og igjennom sine vitner, og spør håpløse mennesker: ”Vil du?”Jeg har sett skarer bli herlig møtt som har tatt imot disse to enkle ord: ”Vil du?”, med takk. I Johannes 1,12 står det: ”Alle de som tok imot ham” – altså tok imot ham – ”dem gav han rett”, ikke andre. Ta imot, med takk. Vil du bli frelst, så si: ”Takk, Jesus”. Si ”takk, Jesus for Den Hellige Ånds dåp med tunger som tegn”. Det finnes nemlig ingen annen åndsdåp, hva enn andre skriver eller sier.Tilbudet kommer fra Jesus nu, avgjørelsen ligger hos deg. Vil du? Dersom du vil, så si takk. Hele Bibelen er full av beretninger om mennesker som tok imot tilbudet. Slipp troen din løs nu, enten du er blind, lam, kreftsyk eller hva det enn feiler deg. Pris Jesus, den oppstandne Frelser. Han er hos deg nu. Si takk uten å føle, det er levende tro. Abraham hadde aldri fått se Isak om han hadde gått etter følelser, men han trodde Gud uten å regne med seg selv. Pris Jesus nu, ved å gi ham æren for det du enda ikke ser. Og dersom du tror, skal du få se Guds herlighet. Halleluja! Amen.

Aage Samuelsen

Talen er hentet fra Cd`n ”I går, i dag, til evig tid,
2.kapittel. Utgitt av Master music.Innsendt av: Kenneth Kiplesund
www.nordenvinden.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar