tirsdag 31. mai 2011

Tale av Aage Samuelsen fra et lydbåndopptak fra 1965


Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.
Hva er evangeliet? Det er som Gud har sagt. Det er et
eneste vers fra Paulus brev til Romerne, et meget velkjent vers. 1, kap. 16.-17. vers, i Jesu navn. For jeg skammer meg ikke ved evangelist, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker, for i det åpenbares Gulls rettferdighet av tro til tro som skrevet er: Den rettferdige, ved tro, skal hen leve.Det er kanskje mange som undrer seg over hva evangelist er. Først og fremst så er det det som Gud har sagt, og for det andre så er det en Gulls kraft til frelse. Alt det som er rundt evangelist, det er ikke selve evangelist, men selve evangelist er det som Gud har sagt. Og hvis du leser 1. Mosebok, I. kap, så står det der at Gud sa: Og det er det som Gud har sagt som er evangelist, det er ikke det som følger evangelist, men det er det som Gud har sagt. Og det er det som Gud har sagt som er en Guds kraft til frelse.Men satan hen har et mottrekk imot det som Gud har sagt, og det er det som står i 2. kap.1. Mosebok, da hen sier til Eva. Har Gud virkelig sagt? det er mottrekket som satan kommer med, idet hen søker å så tvil inn i hjertene, og så sier hen: Har Gud virkelig sagt? Han gikk rett imot det som Gud hadde sagt, og sådde tvil i Evas hjerte, idet hen sa : Har Gud virkelig sagt? Og ved dette så falt Adam og Eva idet de åpnet sitt hjerte for det som satan sa istedenfor at de holdt fast på det som Gud hadde

sagt.Og det er den veien som satan alltid går, for å skape forviklinger og ødeleggelse over alt, for ve dat hen får sådd tvil inn i hjertene, så er de maktstjålet, og gjør ikke det som Gud har sagt, men de gjør det som satan har sagt. Men evangelist om det gir gjenklang i hjertene og de tror fullt og fast på det som Gud har sagt, så skal det være en Gulls kraft til frelse både for jøde først -og så for greker. Men legge merke til også at evangelist har to sider. I første korinterbrev, det første kap., så kan du lese der. 18. vers. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Gulls kraft.Altså evangelist virker en dårskap for den som ikke vil bli frelst, og det har alltid virket den vei for den som ikke vil bli frelst, det er en dårskap, så en kan ikke undre seg over at folk synes at vi i blant er underlige, at vi ter oss underlige, og det var så sent som brodehen her sa at når de prøvde på å anklage Jesus selv, så er det ikke: underlig at de prøver på å anklage Gulls vidner. For det er bare en som var god, det var bare en som var ren og uten synd belt igjennom, og det var Jesus.Men det er bedrøvelig ,at folk kommer til møtene for å prøve å få anklage Guds vidner, og til og med i forbindelse med helbredelse som fariseerne og de skriftlærde, de kom til møte for å lure på om Han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage Ham for. De var ikke fornøyd når en syk en ble helbredet, når en med en vissen arm ble fullstendig frisk, så skulle de være fornøyd, men i steden så ble de rasende. Men du kan være rasende så mye du vil, du får ikke en bit, men det er bare dem som får kjenne at det er en Guds kraft til frelse både for ånd, sjel og legeme.Takk og lov og det er herlig. Det er ikke å undre: seg over at satan raser når folkemassene samles på en St. Hansaften istedenfor å gå ut å feste og more seg, så kommer de i skarer til møtene, for å lytte til evangeliet som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er ikke underlig at djevelen begynner å lee på seg. Han har hatt ferie lenge nok. Han har tatt det med ro fordi Guds folk har tatt det med ro.Men når Guds folk begynner å tro at evangeliet virkelig er en Guds kraft, så forkynner de evangeliet ikke i teori, men i praksis. Det finnes teoretiske Gudsbekjennere det vet vi, hvis du forstår hva jeg sa det finnes teoretiske Gudsbekjennere, men så finnes det praktiske Gudsfornektere. Men jeg skulle ønske det kunne bli omvendt. At det kunne bli praktiske Gudsbekjennere, som kunne praktisere evangeliet.For da Jesus sendte disiplene ut, så står det i den engelske bibelen: Og de gikk ut og demonstrerte ordet, det er fint, skjønner du. De gikk ut og demonstrerte ordet, og Herren var med og stadfestet ordet, med de medfølgende tegn idet Han lot helbredelser, tegn og under skje.Det er mange som henger seg opp i metoder nå for tiden. De synes vi bruker så underlige metoder på møtene våre. Jeg fikk også høre det så sent som i dag. Dette er noe helt nytt for oss. Ja, det var da fint. Jeg preket om de nye ting i formiddag. Så det er jo flott det at folk kan si det er noe nytt. Men dog i grunnen så er det gammelt. Det er eldgammelt, men det er bare ligget bortgjemt. Vi har preket evangeliet i teori, men nå går vi ut og demonstrerer ordet, og Herren er med og stadfester ordet med de medfølgende tegn.Halleluja. Nå kan det godt hende at de kommer til å .skrive i avisene nå denne uke her ganske sikkert kommer de til å gjøre det, men da ber jeg deg undersøke, ikke sluke alt sammen. Det skal du ikke gjøre. Nå må du virkelig vise at du er sindig og at du har vettet i behold, 'så du kan lese avisen med omtanke, og du har iallfall hvis det skulle komme noe som ikke stemmer overens med det som har vært på møte, at du tar med forbehold og undersøker først.For det er alltid noen ute for å lage sensasjoner og forsøke å kaste smuss over hver tjeneste for Gud, for å legge en demper på det hele. Men når -Guds ord begynner å bli praktisert så blir det aldri demping, det skal jeg si deg. Det blir mange underlige metoder som blir praktisert, men så ber jeg deg ikke heng deg opp i metodene. Bry deg ikke om det, for det er ikke metodene du skal ha tak i, det er det som Gud har sagt. Og Gud har alltid vært en metodens Gud, det har Han vært. Han har alltid brukt metoder så dette her er ikke nytt av dato dette her, skjønner du. Det er gammelt dette her. Ja, det er gammelt.Når for eksempel Israel skulle gut fra trelldommen fra Egypten, så brukte Gud en underlig metode, som ikke ville smake så godt for det fornuftige og intelligente menneske. For det er noen vet du som har en sånn ypperlig intelligens her oppe (i hodet). De vet mer enn alle andre, og da når det ikke passer for deres fornuft, så kan de ikke godta det om det er aldri så underlige metoder.Men du skal legge merke til det som Gud gjorde når Han førte Israel ut i fra trelldommen, så var det ikke det som Gud gjorde, som frelste Israel fra trelldommen, men det var nemlig det som Gud hadde sagt. Når israelittene sto foran Det Røde hav, de hadde fienden bak seg som bare hadde en hensikt, og det var å drepe og ødelegge Israels folk, og så hadde de Det Røde hav foran seg, så det var stenkt både foran og bak. Så menneskelig sett så var det umulig å komme noen vel. Men Gud baner veien hvor vei ikke er. Han stiller stormenes vær. Takk og lov.Og så kom Gud med en underlig metode. Og vet du hva Han sa? Du Moses! - - Ja . . . . Du ser egypterne bak deg. Ja, det er visst ikke vanskelig å se. Jeg både ser og hører. Så sa Gud til Moses: Som du ser dem i dag' skal du aldri i evighet se dem mere. Hva er det du sier, sa Moses, det høres nokså underlig ut. Hva er det Gud finner på nå?Så sa Han: Hva er det du har i hånden din? Ja, jeg har en stav. Nå skal du to den staven Moses, og så skal du løfte ut over havet og i samme øyeblikk som du løfter staven så skal havet skille seg og stå som en mur på begge sider, så skal dere gå over på det tørre, dere skal ikke bli våt på benene engang.Ja, hvis Moses hadde stolt på den veldige visdommen som han hadde fått mens han var hos kongen i Egypten, han var nemlig oppvokst der, men det måtte en radikal forandring til for Moses. Han måtte flytte det han hadde her oppe, ned i hjertet, og så .stolte han på Gud i et og i alt sev om det var aldri så underlige metoder. Ja så godtok Moses det som Gud sa. Og så sto Moses der, og i samme øyeblikk som han løftet staven, så delte havet seg, og sto som en mur på begge sider, og så gikk de over Det Røde hav og over på den andre siden. Halleluja.Men da egypterne prøvde det, så druknet de. Det var for det de hørte ikke hva Gud sa og de trodde heller ikke på det som Gud sa, men både Moses og Israels folk hørte det som Gud sa og de gjorde det som Gud sa og det blir herlig forløsning!Det var ikke metoder som reddet dem, men det var det som Gud sa. Og Gud han står bakom sitt ord fordi evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror! Halleuja. Engang som Israel på sin vandring kom til et vann som de kalte for Maravann. Så var hele Israel menighet tørstige, og de kastet seg ned for å drikke av vannet, men da de hadde drukket lite grann så kunne de ikke drikke det, fordi det var bittert å også begynte de å knurre imot Moses.Og så sa de det er fine greier, her omkommer vi av mangel på vann. Hva skal du nå gjøre? Si det nå! Nå er vi ferdig nå! Vi har mange ganger kommet til den stillingen vi, som Guds folk, at vi kjenner oss nesten ferdig på grunn av press fra åndeverdenen, på grunn av sladder og baktalelser, på grunn av kanskje noe annet, men vi vet at vi lar en Gud som holder øye med sitt folk. Halleluja og Han lar aldri sitt folk omkomme så sant vi vil to imot det som Han sier. Men da henvendte Moses seg til Gud, og Gud sa det er fint, skjønner du.Du Moses! Ja . . . . Ser du det treet der? I den danske bibel står det: Og Gud pekte på et bestemt slags tre, og så sa han : Ser du det treet der, Moses? Ja, det ser jeg. Du er veldig enfoldig? Ja, ja . .. . det kan hende det. Gud (svarer Moses). Ja, d-u tror på hvert ord av det som jeg sier. Ja det gjør jeg Gud. Vil du hugge ned det treet der og kaste det ut i vannet, så skal vannet bli søtt. Hva - tror det han sa? Skulle det treet der gjøre vannet søtt? Det er det rareste jeg har hørt. Ja . . . .Og så befalte Moses, treet skal hugges ned og kastes ut i vannet, så skal vannet bli søtt. Da var det mange fornuftige mennesker i menigheten som sto der begynte å kritisere. Ja det der må da være svermeri det der. Det må ganske sikkert være svermeri. Vi går ikke så lett på pinnen. En må da aldri tro det at det treet der kan gjør a vannet søtt? Nei takk, den metoden der godtar vi ikke.Men så var det noen som hugg ned treet, og de gjorde som Moses sa. Idet Moses befalte det som Gud hadde sagt, og så tok de treet og hev uti. Og så sa Moses : Værsågod, nå kan dere drikke. A langt ifra . . . . å, nei, Moses, det går nok ikke så lett. Kom ikke her og narr oss ut i elendigheten, det vil vi si deg. Jeg har merket det mange ganger i møtene, når jeg har innbydd. Kom fram så skal du bli helbredet.

- hva var det du sa for noe? Jeg synes han sa vi skulle bli helbredet? ”Åssen” kan han vite det da? Han har vel ikke greie på om vi kommer fram her og han legger hendene på oss, så skal vi bli helbredet?Kom fram så skal du bli åndsdøpt? Hva var det han sa for noe? Trur du det går så lett du da. Det skal mange måneder til det her, det skal jeg fortelle deg. Det skal en veldig helliggjørelse til for å bli åndsdøpt, når du har gått igjennom den prosessen, så er det enda litt til og når du er ferdig med det som er litt til så blir det enda noe, og så holder du på helt til du ligger i graven, og så har du ikke fått en eneste dråpe.Men den som godtar Guds metoder, han gjør akkurat slik som det blir sagt. Og så var det en sånn enfoldig en da vet du, som trodde på alt mulig. Han tar den første rennet. og så sa han: Jeg tror på det Moses sier jeg. Jeg går bort jeg, sier han. Og så gikk han bort, og så la han seg på magen.Og det skal noe til det for et fornuftig menneske å legge seg rett ut og begynne å drikke av vannet. Og der sto alle de andre fornuftmenneskene og smilte og hånte den stakkaren som lå der, og plutselig så sa de: Du verden så lenge han ligger da? Jeg tror nesten det må være noe i det jeg Gud? Og så var det en til som gikk bort. Jeg tror jeg får kjenne jeg også. Han kan da umulig ligge så lenge uten det må ha skjedd en forandring.Og så la han seg rett ut han også, og tenk så kom enda en, og enda en, og enda en, og til slutt så lå hele menigheten på magen. Og det er herlig det ja - Halleluja . . . Glory .... Men jeg spør deg: Var det treet som forandret vannet? Nei, langtifra, men det var det som Gud sa. Dette var bare metoder, og vi godtar metodene om de går aldri så mye på tverke av vår fornuft. Priskje Gud.www.nordenvinden.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar