tirsdag 31. mai 2011

Latt tilbake.


Hvilken forferdelig stilling det må være å bli latt tilbake når Jesus kommer ! Det må være tungt for mennesker som gang på gang har hørt Guds ord forkynt, og som allikevel har latt kallet gå forbi seg. Hvor grufullt må det ikke bli for de barn som har vokst opp i et kristent hjem, men som ikke selv har villet ta imot frelsen. Aller verst blir det kanskje for de frafalne, de som en gang kjente frelsens visshet og frelsens fryd i sitt hjerte, men som er glidd tilbake. Som aldri før vil de se verdens bedrag og tomhet.Et grufullt mørke vil senke seg ned over verden etter at Herren har hentet sitt folk. Verdens lys er tatt bort, det blir som når lyset slås av i et belgmørkt rom. Profeten ser denne tid, og han sier : " Mørke dekker jorden, mulm folkene. " " De fromme er blitt borte fra jorden, " sier Mika. " det finnes ikke en ærlig mann blant meneskene. Alle sammen lurer de etter blod, hver mann vil fange sin bror i sitt garn." Så forderdelig vil tilstanden bli blant menneskene. Det blir jordens mørkeste tid.Antikrist vil tre fram og forføre folkene. De som ikke vil ta dyrets merke og tilbe dyrets bilde, mister sitt liv.Før trengselen bryter løs over jorden, vil Herren hente sine hjem til seg. Lammets vrede skal ikke ramme Lammets brud !

Vi venter ikke på forføreren Antikrist, vi venter på vår forløser Jesus Kristus !A.C Gabrielsen.

" Adgang kun for troende "


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar