tirsdag 31. mai 2011

Hvor står du når Jesus kommer?


Av Elin S. Eriksen.

Det er noe som har talt slik til meg i det siste, fordi at jeg har møtt mennesker som er helt overgitt over den tilstanden menigheten er i som de går i, men gjør de noe med det, nei, de går der likevel. Jeg vil si til deg som ser dette, hva gjør du med det? Du ser at Jesus har ikke fått være der på masse år, det er kommet kunst og kultur med kultiverte sangere og kultivert orgelmusikk, de sangene man sang før er borte, de det var ånd med er erstattet med kunstneriske kor uten ånd og innhold, og det er bare de som er av de øverste som kan delta, for de er nok kultiverte.

Det arrangeres allslags aktiviteter, slik som, julemesse, loppemarked, kakelotteri og ungdomskvelder med visning av akkurat det samme som verden har osv, for der menigheten er død må man ha aktiviteter slik at det skal sees utad at man er ei slik aktiv menighet, men jeg kan si deg at alt dette er avskyelig for Gud. Jesus tok svepa si og rev ned alle bordene da de gjorde slikt på hans tid, og han avskyr det i dag å. De eier ikke åndelig bedømmelse for Guds ånd er veket fra de, de er blitt en helt vanlig verdslig kose klubb, kraften er borte.

En eller to ganger i året har de jo fellesmøter hvor de horer med hverandre og de er så kjærlig, vi må jo elske hverandre, uansett læren, vi må jo ikke nevne dåpen, det er jo ett stridsspørsmål, jeg bare sier at det Gud har sagt i sitt ord, det er sannhet. Da møtes pinsevenner, luteranere, metodister, katolikkere, adventister, osv, ja det er en herlig lapskaus, jeg blir kvalm av dette, men det er det store frafallet Jesus sa skulle vøre før han kommer igjen.

Du som ser dette hykleriet, og ser at noe må jo være riv ruskende galt og du rister på hodet av dette, hva gjør du? Tør du og gå ut av disse ugudelige menigheter eller sitter du der fremdeles. Du sier det til andre at noe er jo galt, men tør du og si det til noen i menigheten eller til de høye pastorer eller ledere, nei, du går der fortsatt, du deltar fortsatt i det som foregår, for du er så redd for ditt gode navn og rykte.

Kanskje noen får høre det og begynner og snakke stygt om deg, kanskje pastoren tar deg til side og gir deg en korreks og ber deg tie stille, kanskje mister jeg vennene jeg har og blir utestengt, kanskje de ikke vil vite av meg mer og jeg blir så alene, kanskje det blir splid midt inni min familie, og jeg blir annerledes enn alle de andre, men jeg spør hva sa Jesus i Matteus, 19, vers 29. “Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv”.

Jeg sier til deg, kom deg ut av disse menigheter med sine fangevoktere og la Jesus få være din hyrde og mester, for når du går ut derfra står Jesus der og venter på deg med sine åpne armer og sier, hva vil du at jeg skal gjøre for deg, da får du himmelske åpenbaringer, da får du se inni de rike skattkammer han har på lønnlige steder. Da kjenner du at du lever og at hans ånd bor i deg til å tjene ham med hele ditt liv, for han sier at når vi holder oss nær til ham, skal han holde seg nær til oss.

Det er en ensom vei og gå med Jesus, du blir ikke særlig populær av de andre såkalte kristne, for du ser så uendelig mye som de ikke ser. Det er også hån og spott, de sier, du tror du er så mye bedre enn oss, hva tror du at du er, men hva bryr jeg meg om det, når jeg kjenner at det guddommelige livet pulserer inni meg, og Gud fyller meg med en himmelsk glede som overgår all forstand.

Jesus sa i , Lukas 6, vers 22 og 23 “Salige er dere når menneskene hater dere, og når de ikke vil vite av dere, og spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt, for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dag og spring av fryd, se deres lønn er stor i himmelen, for på samme vis gjorde deres fedre med profetene“.

Hva slags forfølgelse har de religiøse, ingenting, for de gjør jo alt så riktig og pyntelig i sine egne øyne, de støter ingen og de taler hverandre etter munnen. Ja, vi må jo være enig, det er jo helt motsatt av det Jesus sa, men de er blinde veiledere for blinde og da faller de begge i grøften.

Jeg har også opplevd og få se hva andre har sagt om meg og fått advarsler i drømmer og syner om ting som skal skje, og det er vondt mange ganger, men så er jeg så glad fordi det er Jesus som forteller meg det, så da er jeg forberedt når det skjer, og da nytter det ikke for mennesker og komme og hykle med meg, da vet jeg hvor de står. Jeg vil heller stå alene enn og være i dette religiøse sirkuset, og de tror jo at alle er frelst uansett hva de holder på med eller kaller seg.

Jeg er glad at Jesus har vist meg alt dette, det er nåde alt sammen, jeg har ingenting og rose meg av, jeg er avhengig av Jesus hele døgnet, men jeg er så takknemlig til Jesus at jeg er helt annerledes enn alle de andre. De sier Norge er ett kristen land, det har det aldri vært, det er ett religiøst land, men jeg vil stå utafor leiren og bære hans vanære, det står at Israels folk var ett folk som bodde for seg selv, og der vil jeg også være.

Så jeg spør deg som ser dette hykleriet, skal du fortsatt være der uansett hva du ser, jeg sier; pass deg, plutselig ser du ingen ting, det er kommet ett dekke over dine øyne, slik som alle de andre har, og du blir og sove en religiøs tornerosesøvn, så når Jesus kommer sover du sammen med dem og merker ikke engang når Jesus henter sine.

Valget er ditt, hvor skal du være i evigheten.

Jesus kommer meget snart. AMEN

http://www.basunensrost.com/side18.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar