onsdag 25. mai 2011

Hvordan får man så Helligånden? Torben Søndergaard


Man kan selv bede om det, eller man kan få en person som har Helligånden i sig til at bede for sig. Det er ikke så lang tid siden, at 4 personer blev døbt med Helligånden i vores stue og begyndte at tale i tunger. Det skete ved, at vi bad sammen. Vi som havde Helligånden lagde hænderne på dem, og Helligånden kom over dem og fyldte dem. De begyndte så selv at tale i tunger, ligesom vi læser om i Bibelen. (Tungetale er et guddommeligt sprog, som dem, der kender Gud, kan få. Det er et sprog, som man ikke selv forstår, hvor ens ånd beder til Gud og derigennem går i forbøn/opbygger én, tilbeder Gud m.m.)Apostlenes Gerninger kapitel 19 vers 3-6: "Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes' dåb." Så sagde Paulus: "Johannes døbte med omvendelsesdåb (dåb i vand) og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus." Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede."Her læser vi om nogle, der var kristne, men som aldrig havde hørt om Helligånden. Sådan er det også i dag, men det er ikke for sent, du kan blive døbt med Helligånden i dag.http://www.oplevjesus.dk/index.php?page=bedraget

Torben Søndergaard


1 kommentar: