onsdag 25. mai 2011

Sannhetens Ånd, Tale av Hilde Heimdal 19.01.2010


Blandt de kristne idag er det så mye forvirring ute å går når det gjelder det grunleggende i Guds Ord.Bibelvers blir blandet sammen og forkynt som en sannhet så nærme selve sanneheten at det vanskelig blir oppdaget. Jeg VET at Gud har lagt på mitt hjerte dette å forkynne om Ånden med tungene som tegn.Jeg klandrer ingen og dømmer ingen fordi jeg vet at Gud vil ha fram sannheten så dette kan bli klart for oss. Jeg er helt overbevist på at det er bare EN bitteliten feil som hindrer Ånden i å komme til.Jeg har fått mange anklager når jeg forkynner dette , fra " kristne ". Er anklagene fra Gud ? Eller fra kjøttet, bedøm selv.Det er 3 viktige ting når det gjelder frelsen, det er Omvendelse, dåp i vann og dåp i Ånd. Det er her satan har kommer inn å ødelegger for kan han få ødelagt her kan han få hindret Ånden. I alle de store vekkelser vi har hørt om så er det Ånden som har fått sluppet til, det er mennesker som har blitt fylt av Ånden og tegnene følger med.Man kan IKKE ha Den Hellige Ånd som pant i hjertet uten å ha fått tungene. For å kunne be I Ånden, så må man be i tunger." For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." ( 1.kor.14.14)Her sier Paulus RETT ut at at når han BER og TALER i TUNGER så er det ånden som ber. Tungene er ånden." Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen DISIPLER og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd DA dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. (Apostlenes gjerninger 19.1) "Her ser vi at de ALLEREDE var kommet til tro. Ja de hadde sagt ja til Jesus og trodde. MEN de hadde IKKE fått Den Hellige Ånd, det står rett ut her i dette verset.Men heldigvis FIKK de Ånden :)!!" Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. " (Apostlenes gjerninger 19.1)Mange sier : Kommer du her å sier at jeg ikke har ånden !! Så blir de gjerne litt sinna. Sier du at jeg ikke er frelst ???Da svarer jeg igjen og igjen....når du sier ja til Jesus så er du på VEIEN ! Det er en vei å gå !Man har ikke døpt seg i vann idet man sier ja til Jesus det tror jeg alle er enige i. Man må GÅ ned i vannet og BLI døpt i vannet for å være døpt ikke sant! Da ser vi at det er en vei å vandre.Man er ikke automatisk frelst idet man sier ja til Jesus og så kan man bare gi blaffen i resten ! Det er et liv å leve !!

Og derfor gav Gud oss Den Hellige Ånd, FORDI at når vi vandrer etter ånden så få vi seier over de ting vi ikke klarer selv i vårt eget kjøtt... :) !!Den Hellige Ånd er en GAVE :)Du som har sagt ja til Jesus, ta imot Guds gave,
Den Hellige Ånd og du vil få oppleve kraften i ditt kristenliv :) !!

*


1 kommentar:

  1. Radikalt....men det var jo slik de første kristne og de første pinsevennene i vår tid forkynte.

    Bjørn Arne Rosland

    SvarSlett