lørdag 4. desember 2010

Gå ut i stuen !


Det skjer stadig ulykker i verden. Og folk sier så ofte: - Hvis Gud er til, hvorfor hindrer Han det ikke?! Det spørsmålet er jo vanlig iblandt oss...og for mange er det et argument for IKKE å tro ! Men visste du at Gud faktisk forhindrer ulykker mer enn vi vet og er klar over ?

En tretti år gammel dame lever, har et godt hjem, familie og 2 velskapte barn. Takket være et Guds under! For en tid siden fikk jeg besøke hennes foreldre i Oslo- Åse og Olav Bergly.

De er gufryktige og aktive kristne; særlig engasjert av arbeidet blant utlendinger og fremmede...utvilsomt et kall ovenfra ! Men dette tilfellet gjelder altså deres datter. Og den episoden det dreier seg om skjedde da hun bare var en baby; en episode som for meg er langt mer enn bare en "hverdagshendelse". Den beviser faktisk at Guds nærhet og bevarende makt er realiteter...som også åpenbares, når forutsetningene er tilstede. Du kan jo selv vurdere det Åse Bergly her forteller oss:

" Den dagen dette skjedde, stod jeg og vasket noe barnetøy inne på kjøkkenet. Samtidig hadde jeg satt i gang kjøkkenmaskinen med en røre av sukker og egg.

Lille Gunveig- datteren vår, satt på gulvet og puslet med sitt. Hun var ennu ikke et år.

Mens jeg står i mine egne tanker-opptatt av vaskingen, sa med ett en klar og tydelig stemme til meg:

"Ta barnet og gå ut i stuen !"

Forbauset og undrende tok jeg barnet opp på armen og gikk inn i stuen. Jeg handlet bare helt spontant. Inne i stuen satte jeg med ned på en stol..med vesla på fanget- fortsatt spørrende og liksom avventende.

DA- bare sekunder etter, hørtes et voldsomt brak fra kjøkkenet. Jeg fòr opp, gikk mot kjøkkendøra og åpnet bevende....
Det viste seg at kjøkkenmaskinen- som var skrudd opp på veggen, hadde revet seg løs og blitt slynget ut på gulvet.

Den hadde falt ned akkurat der hvor lille Gunveig hadde sittet...bare for øyeblikk siden !! "

Tro og fakta, 01,92


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar