onsdag 20. februar 2013

Ånd og kjøtt

Det Åndelige og himmelske kan aldri forståes uten ved åpenbaring av Den Hellige Ånd. Har du ikke fått Ånden så kan du aldri forstå og kjenne til de åndelige sannheter, da blir det rene ord, og selv om ordene er fine nok i seg selv så kan de likevel ikke bli levende for deg uten at de blir det ved den Gode Hellige Ånd !!!! ♥

Derfor er det så viktig bli døpt i den Hellige Ånd, få den Hellige Ånds gave som alle som omvender seg har blitt lovet ♥

Du kan aldri få Åndens frukter i ditt liv uten at du først har motatt Ånden. Når du da fyller deg med Ånden og lever etter den DA kommer de gode fruktene i ditt liv som er :

kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. ♥

Dette er gode frukter som kun kommer av et liv i Ånden, for kjøttets frukter er disse :

Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

Vi kan alle snuble og falle og noen ganger kan det være så vanskelig å komme ut av synd vi sitter fast i, problemer og håpløshet, men søker vi det der oppe så vil Jesus fri oss ut fra det alt sammen og det går til seier, derfor må vi rete våre sinn mot det himmelske og fylle oss med den gode Hellige Ånd og vandre der så skal det gå til full seier ♥ !!!!!!!

Jesus kom ikke for å dømme oss men for å frelse oss og lede oss på himmelveien ♥

Han er med oss HVER eneste dag inntil Han kommer, Han går ikke bort fra oss men vi kan noen ganger rote oss bort, men da står Han med åpne armer og ønsker oss velkomne atter en gang ♥

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar