tirsdag 22. februar 2011

Kjærligheten som ikke blekner

Guds kjærlighet er anderledes enn noe på jorden.
Den er inderlig og ren. 
( 1.pet 1:22)

Hva er denne kjærligheten ?
Å, kjære, jeg vil fortelle dere hva det er. 
Det er en fornektelse av deg selv idet Kristi kraft kommer over deg,
slik at du kan gå gjennom ild, vann
eller hva det skulle være av forfølgelse.

Han elsket deg mens du enda var en synder, og Han søker din kjærlighet som svar tilbake. 

Det er en kjærlighet som ikke blekner, en kjærlighet som kan stå imot 
latterliggjøring, forfølgelse, baktalelse og ærekrenkelse. 
 Kjærligheten kan motstå alt dette fordi den er utøst i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd, 
så du kan forvandles av Ånden fra et nivå av herlighet til et annet.

Da vi ennå var Kristi fiender, døde Han for oss ! Idag er det lett å se at Han hadde muligheter som
intet annet menneske i verden har blitt tilbudt.

Det var ikke bare Guds herlighet som ble tilbudt ham,.
men også menneskelig ære, for i enkelte kretser ønsket de å gjøre Ham til konge.

Hvis du ble fortalt at et land ønsket å gjøre deg til konge, ville du kanskje miste all fornuft.
Men Guds Kristus gikk isteden avsides for å be.
Han var den største kongen verden noensinne vil se. Han er kongenes Konge og Herrenes Herre.

Å, hvilken Herre vi tjener ! 

*
Smith Wigglesworth 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar