onsdag 3. november 2010

Ny hud !


Her møter du en mirakuløs helbredelse !
Og denne begivenheten skjedde ikke i en kirke eller et bedehus, men på en arbeidsdag. Baklgrunnen for dette Guds inngrepen taler sitt eget språk.

hvordan jeg vet at denne beretning er absolutt sann?
Jo, det skal jeg si deg: Mannen som erfarte dette er min egen far- Joel E. Eberson. Etter sin omvendelse i unge dager på "moen", ble han gift med min mot Helga. Begge var troende og aktivt med i menighet og kristen arbeid.

Angående denne hendelse, må den betegnes som selve "underet" i min fars liv. Han kunne nok senere vitne om andre ting, men dette er spesielt. Både m.h.t bakgrunn, utvikling og slik det faktisk skjedde.

Far ble rammet av uhelbredelig eksem. han merket det først som uskyldig kløe. Men da det slett ikke ville gi seg, oppsøkte han lege. Dermed startet en omfattende prosess med resepter og diverse medikamenter. Bena som vare særlig hardt rammet, ble forbundet og behandlet etter kyndig råd. Men det viste seg- at ingen ting lindret eller helbredet. Sårene ble bare verre og verre.

Etter en vanskelig tid, oppsøkte far en spesialist i hudsykdommer. Han forskrev en form for strålebehandling. Men denne viste seg like nedslående som før. Etter omfattende prøver og forsøk, ser spesialisten omsider på far og sier ham rett ut :

Dette må de ok regne med å beholde resten av livet unge mann !

Den dag gikk far hjem fortvilet. Han hadde liksom fått sin dom. Sårene gav ham ikke ro tidlig eller sent. Og den beskjed hudspesialisten hadde gitt ham, hadde ribbet han helt for alt menneskelig håp.

DA ble Jesus og evangeliet fars eneste håp !
Dog, ikke uten kamp og anfektelser: Alle tvilens røster gikk imot med alle slags innvendinger. Det verste angrepet var dette :

Jo, Jesus kan nok lege, men erfaringen viser jo at han ikke alltid gjør det !

Far tok da en beslutning: Han ville granske alle de 4 evangeliene, for å se om han kunne finne et eneste sted hvor Jesus avviste eller sa nei til noen i nød....

Far begynte å lese i det Nye testamentet som aldri før. De fire evangeliene om Jesu liv og gjerning ble gransket. Og hans brennende spørsmål var altså: Avviste Jesus noen gang noen, ved for eksempel si noe slikt:

"Kjære deg, denne plagen kan jeg ikke hjelpe deg med!, Eller : Du skal få kraft til å bære dette ! " Eller kanskje " Denne lidelse skal jeg bruke til ditt beste ! "

Far leste og leste. Og selv om han visste at Gud kunne vende alt til det gode for sine, så fant han ingen slike utsagn. Tvert imot: Alle de som oppsøkte Jesus, de ble hjulpet.
Ingen ble avvist av de mange som var i nød. Mens far på denne måten gikk inn i skriften, ble han oppmuntret og styrket i son tro...og forventningene økte.

Imidlertid drøyet det med svar. Hele tiden var hans plager en stor prøvelse. Men noe hadde skjedd i hans indre:

"Herre, det er ikke tvil....du har sagt det !"

Dermed begynte far å salve seg selv med olje i Herrens navn, slik som disiplene salvet mange syke med olje og helbredet dem.. Slik Jakob forteller i sitt 5 kapittel.

Far ropte og bad, og hans salvet seg selv med olje igjen og igjen. Han tenkte ikke særlig på om dette var "det rette" og "vanlige praksis". Nei troen på en levende Jesus hadde bare fylt hans sinn og sjel- og tross smerter og plager levet han i den forvissningen han hadde fått gjennom løftesordet.

En formiddag satte far seg på en krakk ved kjøkkenbordet for å ta seg en kaffekopp. Mor var ute et ærend. Idet han foldet sine hender til bordbønnen....da, mine venner, tenk da grep Gud inn !

Himlen åpnet seg, og far falt sammen- og ble liggende på gulvet overveldet av Guds godhet. det var som strømmer av liv og kraft fløt inn i hele hans vesen. Sønderknust av takk og tilbedelse ble han liggende slik-uvisst hvor lenge.

Om sider merket han noe underlig ved føttene. Far kommer seg omsider opp.

Det var skjedd et mirakel ! Eksemen var borte, og alle skorpene var falt ned i strømpene. Og over de onde og "uhelbredelige" sårene var det trukket ny fin hud - som på et barn !

Slik opplevet far sitt livs under....da bønnesvaret kom fra den levende Gud...vår himmelske Far, Han som i Jesus Kristus åpenbarer seg for os arme menneskekryp...i sin nåde, godhet og frelsesmakt.

TF-ref: Egil J.E.-1,69
Tro og fakta


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar