fredag 12. november 2010

Siste natt hørte jeg et kor av engler synge!


Dette skjedde 7. oktober 2001, den dagen krigen begynte i Afghanistan. Det var rett etter midnatt, og jeg var på kjøkkenet for å forberede lunsjen til neste dag, da jeg plutselig hørte disse vakre stemmene synge. Først skremte det meg, og jeg tenkte at kanskje var TV eller radioen på, men jeg undersøkte det, og fant at de var avslått.


Så jeg bestemte meg for å sitte ned og ba over det, og så hørte jeg på mens ordene kom klarere og klarere. Jeg tenkte for meg selv at det må være englene som synger og Guds hellige som forener seg med dem. De sang»O Store Gud.» Så hørte jeg dem synge en strofe som jeg aldri har hørt tidligere eller kunne gjenkjenne som en salme. De sang: «Å hellige Jesus på opprykkelses grunn, du har kommet for å ta oss hjem. Pris Herren, Pris Hans hellige navn. Pris Gud! Amen!» De sang det igjen og igjen, og jeg var med, jeg følte en slik veldig salvelse komme over meg, slik en fred, slik uforstyrrelighet, slik åpenhet med Herren.


Jeg talte og sa: «Herre Jesus, du kommer snart, til og med ved døren roper dine hellige om ditt komme.» Jeg lyttet på og gikk til sengs og sov fredfylt gjennom natten, og bare visste at Gud fremdeles har alt under kontroll, og at Hans Sønn, Frelseren, kommer snart. Priset være Herren! Vær klar, for når du minst venter det, vil Han komme! Kom snart Herre Jesus, kom snart!

Valerie Skrzyiak


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar