søndag 7. november 2010

Våkn opp! Våkn opp!


T.B.Barratt

(1862-1940)

T.B.Barratt er blitt kalt «pinsevekkelsens apostel i Europa». Han var forfatter, grunnla Filadelfiaforlaget, var redaktør for bladet «Korsets seier.», sangforfatter og pastor i menigheten Filadelfia i Oslo fra begynnelsen til han døde i 1940.

Det er en sikker kjensgjerning nå som før at millioner av sjeler er innesperret i fortapelsens mørke. Millioner er på vei dit, skarer omkring deg har ingen levende visshet om sine synders forlatelse og samfunn med Gud ved troen på Jesus Kristus og hans hellige blod.Mangfoldige som bekjenner seg til kristendommen, har bare en ytre føling med den, de har aldri kjent dens kraft i sine hjerter, de deltar i møter og synger salmer, men det hele går bare mekanisk for seg, noe liv i Gud eier de ikke. Alle disse er på vei mot en evig fortapelse! Tal til dem, be for dem, før dem til Jesus - så mange som du kan overtale med kjærlige og alvorlige ord. Ansvaret hviler for en stor del på oss hvis alle disse går fortapt.Vi må alvorlig spørre oss selv om vi har gjort hva vi kan for å nå dem med livets ord. Ikke bare sådan henslengt - som om det hele ikke var om å gjøre! Nei, med kjærlighetens brennende alvor. Tiden går! Snart kan det være gjort - og disse kostbare sjeler vil være i evigheten. Men hvor? Guds ord er ikke forandret. Men satans list har gjennom russelianernes tåpelige skrifter og andre skrifter utslynget den tanke blant folk at det ingen evig fortapelse er.Som strutsen borer sitt hode ned i sanden når den blir forfulgt av sine fiender, således søker disse å innbille seg at den gamle boken -Bibelen - har tatt feil, eller er blitt forvrengt, eller misfortolket, at Gud umulig kan kaste mennesker i fortapelse - og det ikke er noen evig fortapelse, aller minst for slike som lever et skikkelig og respektabel liv, sådanne som kanskje har vunnet et navn i verden!Satan vet meget vel at hvis han kan få folk til å tro at det ikke blir noen straff for synden hisset, aller minst en evig straff, så vil de fortsette i hans tjeneste. Men ingen har med slik intensitet som Jesus selv advart menneskene om den forestående dom. Han har i grunnen talt mere om det helvete man bør sky enn om den himmel man skal søke.Det går ofte med sådanne som med en som stadig motarbeidet læren om de evige straffer. Da han skulle dø, utbrøt han: «Jeg føler helvetes luer samler seg om meg allerede nå!» Det er ingen tid å spille. Be om åndsdåpen, så du kan få kraft å vitne om sannheten, når Herren gir deg anledning til det. Han vil gi visdom og nåde, så du går fram på rett måte. Elsker du Jesus - elsker du døende menneskesjeler, så lys opp det hjørne hvor du bor, før det er for sent.
1 kommentar:


  1. Ekte kjærlighetsspell Caster Dr.Obodo. Staver for å tiltrekke kjærlighet, Stopp skilsmisse, Ekteskapsstaver, Ta tapt kjærlighet, Penger og velstående staver, Beskyttelsesformer, Staver til ..Kontakt informasjon
    E-post: templeofanswer@hotmail.co.uk
    Ring, Viber og whatsapp +2348155425481

    SvarSlett