torsdag 23. juni 2011

Gud, gi oss menn som vil arbeide anonymt !


Jesu brødre ville at han skulle gjøre sine gjerninger offentlig så folk kunne se at Gud var med ham. De sa: Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør." (joh.7.3) Det er slik kjødet tenker - " Gjør noe som kan bli sett ! Bygg noe stort ! Gjør noe storslått ! slik at folk kan se hvor salvet og full av kraft du er."Lytt til kjødets filosofi. " For ingen virker i det skjulte, hvis han vil bli kjent. Når du nå gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden. " ( joh.7.4)Ingen Guds mann på jorden vil innrømme at han bygger for å "bli kjent". Hvem vil innrømme at han ved sine store arbeider "står fram for all verden"? Men hvorfor skjer det da at pastorer som bygger slike fantastiske byggverk, ved åpningen av dem inviterer så mange reportere og fotografer? Hvorfor vil de at hele nasjonen ska se og høre historien om hva de har prestert? Bare hvis målet er ren evangelisering, kan Gud virkelig velsigne det.Hvor sant er det ikke at den eneste Guds mann som ikke gjør noe for å ære seg selv, er den mannsom gjør ting i "det skjulte", borte fra pressen. Kristi brødre hadde så rett. Ingen mann - ingen unntakelse fra regelen. Det som blir gjort så høyrøstet i offentligheten er av en mann som søker å bli kjent!Hør på den strålende beskrivelsen - se på de praktfulle brosjyrene, se alle de kjente personene på plattformen - alle avis- og TV-reporterne. Hvor, å vil bygge for å møte behovet; og gjøre det raskt, i det skjulte, og alltid holde seg ydmyk i bakgrunnen?Men vi vil fortsette med å gjøre våre arbeider i offentlighetens lys, og søke å bli kjent, og vise oss fram for all verden. Jesus sa: " Når du gior til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør det i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn . Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre hånd gjør, men gi din gave i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg." (matteus6.2-4)

David Wilkerson fra boken: Den siste basun.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar