søndag 5. juni 2011

Ikke av denne verden.


Det er to årsaker til at verden forakter de kristne. den ene årsaken er : all strid, uenighet og verdslighet som har grepet de kristne, for aldri har vel de kristne vært mer grepet og besatt av verdslighet, kiv, strid og uenighet enn de er idag.Den andre årsaken til hån, forakt og spott er Den Hellige Ånd som lager et klart skille mellom verden og de kristne, nemlig ved den forkynnelsen som er skarpere enn noget tveegget sverd, så det dømmer hjertets tanker og råd.Det var dette som særpreget menigheten på apostlenes tid. De som ikke aktet sitt liv noe verdt, var veivisere, banebrytere og eksempler på det Jesus sa :" I ER I VERDEN, MEN I HØRER IKKE DENNE VERDEN TIL."De visste hva som ville møte dem i den forfølgelsen som raste overalt hvor troens budskap ble forkynt. De avslørte demonene, hvem de var og hvor de kom fra. Fylt av den Hellige Ånds kraft og visdom.Aage Samuelsen

Levende kristendom - død religion

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar