onsdag 8. juni 2011

Kanalisering, ånder, demoner.Kanalisering er en prosess der en person kaller fram en demon for å kommunisere med den. Dette kan foregå enten individuelt eller i en gruppe. Ånden taler gjennom munnen til vedkommende som har åpnet seg for den. Enkelte ganger taler den eller viser seg etter å ha blitt kontaktet ved en seanse ledet av et medium. Det å mane fram demoner, blir ofte kalt spiritisme. Sinnet er hovedsetet for kampen om menneskets sjel. Det er her Satans plan blir nedlagt i bevisstheten til dem som er med i New Age, og som er dumme nok til å invitere demoner inn i seg.


Hvem sier Demonene at de er?

Demonene hevder å være gode. Noen hevder å være Guds representanter. Noen av Demonene hevder å være «engler» sendt av Gud med guddommelige åpenbaringer. Noen sier at de er menneskeånder som har overlevd den fysiske død. Noen sier at de er avdøde slektninger eller venner.Demoner er mestere i å etterligne de døde. «Vi vil snakke med dere om kjærlighet. Vi ønsker å blande oss med dere - vi ønsker å blande vår energi med deres, slik at vi kan berøre hverandre - slik at vi kan arbeide sammen» (Lazaris, en demon). Andre kan utgi seg for å være romvesner som besøker jorden ved hjelp av såkalte UFOer. Noen sier at de er guder fra gamle kulturer, naturånder, Gud, Jesus Kristus, Opphøyde mestere, Det høyere selv, Oversjelen, Det overbevisste sinn, Den Hellige Ånd, Gjenferd, ånden til dyr og planter, kjente historiske personer, religions-stiftere, vismenn fra gamle tider, ofte fra India, Tibet eller Egypt.J.Z.Knight er et velkjent medium i USA. Når hun faller i dyp trance, snakker en grov mannsstemme som tilhører «Ramtha den opplyste», seg gjennom henne. Ramtha skal ha vært en åndelig og politisk leder som levet for 35 000 år siden. Han kom fra Lemuria og erobret Atlantis. Ramtha fremlegger en gnostisk lære som man kan kalle okkult almengods.Det engelske mediet Rosemary Brown hevdet i 1970 at store avdøde komponister som Beethoven, Brahms, Chopin m.fl. dikterte nye verker gjennom henne ved hjelp av «styrt hånd». Kritikere har imidlertid påpekt at de nok var betydelig bedre komponister mens de levde! Den amerikanske psykologen Helen Schucman utgav i 1976 et stort kursmateriell på ialt 1188 sider som ble kalt «Et kurs i mirakler» (A.Course in Miracles, forkortet ACIM). Schucman mente at materialet var diktert av en indre stemme som kalte seg Kristus og brukte et bibelsk språk.Boken er mye brukt i New Age. Bibelen advarer oss og befaler oss å «prøve åndene» (1.Joh.4,1) Hvis åndenes lære ikke stemmer overens med Guds ord, kan de ikke være fra Gud. Sier de seg å være fra Gud, lyver de. Margit Sandemo som skapte den populære «Sagen om isfolket» i 47 bind, sier at det ikke er hun selv som har skrevet bøkene. «Noen har stått bak ryggen min og pisket på meg. Hvis ikke, ville jeg aldri ha klart det», sier hun (Aftonbladet søndag, 3.12.1989).Når hun skriver i trance, har hun en «hjelper» ved sin side. Det er ikke forbausende at det okkulte er selve grunntemaet i bøkerne hennes, spesielt gjelder det serien om «Heksemesteren». Sandemo forteller om alle de store opplevelsene hun har hatt under arbeidet av «sagen om isfolket». Hun forteller om møtet med «den falne svartengelen, enormt høy...vakker som en gud og glinsende svart». Forfatteren identifiserer skikkelsen som Lucifer og antyder at det var han som sto bak romanseriens fremvekst. I Norge er det solgt ca 4 millioner eksemplarer av hennes bøker.


Hva lærer Demonene?

Demonene gir opplysninger som lurer folk til å tro at de er i kontakt med mennesker som engang levde på jorden, men som nå er døde og lever lykkelig videre etter døden. De sier at de er her for å hjelpe oss. Demonene hevder at de gjennom døden har funnet svaret på livet og har fått vite at alle mennesker skal leve evig. De sier at de er her for å opplyse oss åndelig. Demonene sier at alle mennesker vil reinkarneres inntil de oppnår fullkommenhet.Demonene taler med selvsikkerhet om Guds natur, livets hensikt og hva som skjer i døden. Demonene lærer at Gud er en upersonlig kraft, og at Jesus er en opphøyet merster. At det ikke eksisterer noen personlig Gud. Jesus er ikke Guds enbårne sønn, og Han er ikke den eneste Kristus. Jesus døde ikke for våre synder. Det finnes ikke noe slikt som synd og ondskap.Det finnes ingen treenighet bestående av Fader, Sønn og Hellig Ånd. Bibelen er full av feil. Det finnes ingen himmel og ikke noe helvete. De lærer at menneskets sanne natur er fullkommen. Demonene lærer at frelse er å innse at man allerede er Gud. De lærer at det ikke er noen dom i tilknytning til døden. Døden er bare en overgang til åndeverden.Det finnes bare to kilder til kraft som kan tale til mennesker, Guds kraft eller Satans kraft. Og fordi budskapene til disse åndene konsekvent fornekter at Gud og hans Sønn eksisterer, og rakker ned på Hans hellige ord, vet vi med sikkerhet at det er Djevelen disse menneskene kommuniserer med. Demoniske ånders oppdrag er: å føre krig mot Guds ord. Bibelen sier oss at åndenes egentlige motiv er å ta med seg så mange mennesker som mulig til helvete ved å hindre at de blir frelst (Joh 8,44 - 2.Kor.11, 3-4 - 2.Kor.11, 13-14).


Demonene lyver

Det er interessant å legge merke til at mange ekte okkultister -kanaliserere, sjamaner, spiritister, medier og guruer - selv forteller at åndene noen ganger har lurt dem. Disse okkultistene sier at åndene etterligner gode ånder, men egentlig bedrar, lyver for eller skader vertene sine. Okkultister har oppdaget at åndene uten problemer kan imitere nesten hvem som helst og hva som helst.

Satprem, en disipel av hinduguru og okkultist Sri Aurobindo, setter derfor disse ordene på det enhver okkultist vet: »Åndene kan ta alle de former de ønsker». Robert Monroe har foretatt mange såkalte astral-reiser, og de opprivende opplevelsene han kan fortelle om, er typiske. En av de mange gangene han har hatt ute-av-kroppen-opplevelser, ble han gang på gang hensynsløst overfalt av onde ånder.Under kampens hete forvandlet to av dem seg på et øyeblikk til nøyaktige kopier av de to døtrene hans, og han kom i emosjonell ubalanse. Når okkultister selv forteller at åndene har lurt dem og at de med onde hensikter har tatt forskjellige skikkelser, sier det seg selv at en ikke bør stole på dem.Et annet eksempel er det berømte mediet Emanuel Swedenborg. Han brukte hele sin liv sammen med ånder. Det finnes kanskje ingen i den vestlige verden som har bredere erfaring med åndeverdenen enn ham. Han sa om åndene at de er så slu og falske at det er nesten umulig å fastslå deres sanne natur. Som autoritet på det okkulte, advarte Swedenborg mennesker mot demoniske ånder, og påpekte at de er begavede skuespillere og rutinemessig imiterer de døde. Han fortsetter:«Når ånder begynner å snakke med et menneske, bør vedkommende vokte seg for å tro på det de sier; for de kan si nesten hva som helst. De finner på ting, og de lyver ... De forteller så mange løgner og med så stor troverdighet at folk ville bli målløse... Hvis noen lytter og tror på dem, går de på med full kraft og lurer og bedrar på mange måter ... Derfor bør mennesker være på vakt og ikke tro dem».Til tross for alle advarsler han ga andre, ble Swedenborg selv et offer for forførende ånder fordi han trodde at hans Gud hadde gitt ham tillatelse til å kontakte åndeverdenen. Swedenborg ignorerte Guds advarsel mot alle former for spiritistisk kontakt «Når du kommer til det land Herren din Gud gir deg, da skal du ikke ta etter disse folks vederstyggelige skikker. Det skal ikke finne hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådommeskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren.»(5.Mos 18, 9-12).Han tok ikke Guds advarsel alvorlig fordi han trodde at "gode" ånder hadde vist ham sannheten. Likevel har den "kirke" Swedenborg grunnla utfra de åpenbaringer "gode" ånder ga ham, hele tiden siden formidlet spiritistiske åpenbaringer som er blant de mest antibibelske og antikristne trykksaker som noen sinne er laget.Kan vi da stole på ånder som taler gjennom kanaliserere? Hvis det finnes onde ånder, og okkultister sier at det er umulig for dem å skille mellom de gode og de onde, hvem er da trygg? Det trengs en eller annen form for objektiv standard for å kunne teste dem. Kanalisererne innrømmer at de ikke har noen slik standard. Følgelig er deres tillit til åndene blind. Hvis disse åndene er demoner, kan de altså skjule sine onde hensikter i årevis, og ingen vil vite det. Bibelen underviser om nøyaktig hva som skjer (2. Kor.11,14 - I. Tim 4,1). I mange tilfeller er åndenes egentlige mål å komme med falsk lære, og konsekvensene kommer først for dagen når det er for sent - eller går opp for folk som en fryktelig sannhet etter døden (Matt.24,24 - Gal. 1,6-8 - 1.Joh. 4,1 - Åp. 16,14)


Ødelagte menneskeliv

De menneskene som kommuniserer med demoner vet det ikke selv. Men de betrakter disse åndelige vesenene som sine hjelpere - som gode. Derfor blir disse demonene kalt ved ulike navn: «Lysets ånder, åndelige veiledere, indre veiledere, psykiske veiledere, åndelige rådgivere, indre barn». Folk flest vet ikke at det berømte mediet Arthur Ford ble avhengig av morfin og alkohol. Bishop Pike døde en tragisk død på grunn av sitt spiritistiske engasjement.Mediet Jane Roberts ble bare 55 år. Andre er blitt narkomane. Mediet Edgar Cayce døde i en elendig forfatning, bare vel 30 kilo tung. Joseph Millards biografi om Cayce viser klart hvor mye hans okkulte engasjement egentlig kostet han: Spiritistiske angrep, mystiske branner, perioder da han mistet stemmen, uberegnelige personlighetesforvandlinger og emosjonelle lidelser, konstant «uhell», en stadig skyldfølelse fordi hans spiritistiske budskap ødla andre menneskers liv.M. Lamar Keene tilbrakte 13 år sammen med profesjonelle medier som et berømt (men falskt) medium. I sin offentlige tilståelse: «The Psyshic Mafia», kommenterer han: «Alle de medier jeg har kjent eller visst om, har fått en tragisk endelikt. Søstrene Fox, som begynte det hele, endte opp som alkoholiserte vrak. William Slade, berømt for sitt triks med å skrive på skifer, døde som en gal på et sanatorium i Michigan.Mediet Margery lå på sin dødsseng som en håpløs dranker. Hvor jeg enn vendt meg, så jeg det samme: Medier som døde en miserabel død etter et miserabelt liv...Jeg var så syk og lei av alt sammen - bedrageriet, narkotikaen, drikkingen, hele greia». Spiritist og guru Sri Chinmoy, åndelig rådgiver for FN, kommenterer: «Mange, mange mennesker som driver med svart magi og har kontakt med ånder, er blitt kvalt eller drept.Jeg vet det fordi jeg har stått en del av tilfellene ganske nær». Professor Edmund Gruss nevner flere tilfeller av mord som er begått etter råd fra åndene. Ett tilfelle var en 15 år gammel pike som drepte sin far. I et annet tilfelle ble en 77 år gammel mann bokstavelig talt tvunget til å drepe sin hustru i selvforsvar, fordi hun trodde på åndens løgner om at han var utro. Det finnes mange slike saker.Forfatteren John Weldon har selv snakket med en massemorder som mente det var hans «religiøse oppdrag» å dra land og strand rundt for å drepe mennesker hans veilederånd fortalte at »fortjente å dø». (Åndene sørget alltid for at han fant måter å skjule likene på, slik at de ikke ble oppdaget.) Dr. Kurt Koch har i 45 år hjulpet mennesker som er okkult undertrykket, og kan fortelle utfra sin egen praksis at «en lang rekke tilfeller av selvmord, dødelige ulykker, slag og galskap er å se blant dem som driver med okkulte aktiviteter». Videre sier han at «enhver som har kunnet observere virkningene av spiritisme gjennom 45 år, kan ikke annet enn å advare mennesker med all den styrke han har til rådighet».


En advarsel mot Spiritismeav Gunnar Lund Juli 2001Fra bøkene:

Håndboken om religioner og kulter

av John Ankerberg og John Weldon,

utgitt på Hermon Forlag i 1994.

New Age bevegelsens hemmeligheter,

Texe Marres, utgitt på Hermon Forlag i 1991.
 

3 kommentarer:

 1. Dæven, her var det mye Sci-Fi, venter spent på filmen :)

  Hilsen Iver

  SvarSlett
 2. Hei hilde:)
  Hvor har du hentet informasjonen om kanalisering fra?

  SvarSlett
 3. Mye som kan skje med mennesker som holder på med det overnaturlige ja. Vi får heller holde oss til Jesus som er Guds sønn.

  SvarSlett