søndag 26. juni 2011

Kristendom og religion


Det er umulig å sammenligne bibelsk kristendom med nutidens religion fordi religionen skjuler seg bak kristendommens kappe. Omkring 300 år etter Kristi oppstandelse raste forfølgelse overalt hvor evangeliet slo røtter. Jo større forførlgelsene var, desto flere var det som tok imot Kristus som sin frelser. Men da Satan så at han ingen vei kom med sin forfølgelsestaktikk, brukte han andre metoder, og til slutt lokket han de kristne inn i en felle, - han trakk sine angrepstropper tilbake.For en tid ble dette stillstand, men så kom forføreriske ånder inn blant de kristne. Etterhvert som tiden gikk, under mer eller mindre gode keiserdømmer og kongeriker, sluknet den ild som ble tent på pinsefestens dag i flere og flere av de kristnes hjerter.Det samme fenomen som skjedde på profetenes tid, skjedde etter tiden også blant de kristne. De blandet seg mer og mer med verden. Men som det står om Guds lampe på Samuels tid - "GUDS LAMPE VAR ENNU IKKE SLUKNET. "Paulus sier så treffende: " VI ER IKKE UVITENDE OM SATANS TANKER." Kan ikke Satan få overvunnet kristendommen ved forfølgelser, klarer han det som oftest ved listige infiltrasjoner og tar så gjerne en fredsperiode med de kristne for på den måten å gi demonene mere fritt spillerom i menigheten.Fra boken : Levende kristendom og død religion, av Aage Samuelsen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar