søndag 5. juni 2011

Pinsefest på ny !


Los Angeles er nå besøkt av en vekkelse som minner om den som omtales i Ap.gj.2. Jeg gir så en skildring av den merkverdige utgytelse av Den Hellige Ånd på møtene, med de medfølgende tegn. Allerede da var det 13 000 sjeler som hadde mottatt åndsdåpen og talte i tunger som på pinsefestens dag.Den Hellige Ånd sang også gjennom dem. Denne skildring ga uten tvil mange av leserne i Norge et mektig støt, da de leste den i Byposten. Men den beredte veien for det som fulgte etter. I nr.22 forteller jeg om min egen opplevelse under tittelen : " dsa jeg fikk min pinsedåp" Jeg trodde nemlig at jeg nå hadde fått den fulle åndsdåp.Jeg hadde våget å tro på en full renselse den siste dag i september ( søndag ) kl. 5.30, og akkurat åtte dager etter på samme sted og samme klokkeslett fikk jeg en mektig opplevelse av Åndens kraft som jeg trodde var selve åndsdåpen. Men det ble klart for meg siden at hva jeg enn opplevde den gang av åndelig velsignelse, så kunne en først kalle det åndsdåp når en fikk det på samme måte som de første kristne, det som Jesus selv kalte åndsdåpen ( Ap.gj.1,5) .Den velsignelse disiplene fikk når Jesus åndet på dem og sa : " Motta Den Hellige Ånd ! " - ble ikke av Ham regnet som åndsdåp. Det var sikkert en forsmak på den, men ikke selve ånddåpen. Den ble alltid ledsaget av tungetale, profeti og lovprisning. Av de fem tilfellei Apostlenes gjerninger hvor åndsdåpen omtales, nevnes tungetale alltid i forbindelse med den, unntagen i Samaria, men det er ingen grunn til å mene at Ånden fornekter sin vanlige praksis der. ( Sml. Ap.gj. 8,14-19 )Heller ikke når det gjelder Paulus. ( Sml. Ap.gj. 9,17; 1. Kor. 14, 18 )Det han omtaler i 1.kor 11 og 14 gjaldt de spesielle nådegaver som vedvarer og for hvis bruk bestemte regler ble oppstilt. For DEN tungetale som forekomemr i forbindelse med åndsdåpen finner vi ingen bestemmelse om bruk. Det at apostlene senere på ny ble fylt av Ånden, ble heller ikke betegnet som åndsdåp. Det var en innledende åndsdåp, derpå kravene som tiden medførte gjøre nye påfyllinger nødvendig. ( Ap.gj. 4,31; 1.Tim 4, 14)T.B.Barrat !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar