tirsdag 13. desember 2011

Falskt evangelium

Falskhetens evangelium er avslørt.

Jesus med alle sine Hellige som fulgte Lammet hvor det gikk og hvor det stod har seiret over satan og hans åndehær, og over jordens forferdelige tiltrekningskraft.

Den Hellige Ånds kraft var sterkere enn alle andre krefter. Forakter du tungetale,
forakter du også ham som har sagt :

" I SKAL FÅ KRAFT IDET DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER EDER. "

Og så kommer det :

" I SKAL VÆRE MINE VIDNER."

~ Aage Samuelsen ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar