søndag 11. desember 2011

Ild !

Ilden på møtene !

Satan bryr seg ingenting om en menighet full av medlemmer.
Men så fort ilden begynner å brenne, og Kristi lemmer blir fylt
av den Hellige Ånd, vil satans hær straks mobilisere alle krefter
for å hindre at ilden brer seg. ~ Aage Samuelsen ~

Dette har jeg vært med på og sett hvordan ilden har brent på møter og mennesker har blitt frelst, døpt i vann og døpt i Ånd og man har prist Jesus og gleden har vært stor !! Men så har det kommer inn splittelser, intriger og man har blitt mer opptatt av å diskutere læresetninger og snakke om hverandre enn å prise Jesus !!!!!

Det begynner i det små, lurer seg sakte men sikkert inn så blir det større og så skaper det uvennskap mellom kristne mennesker. En ting er om det er vranglære, noe man ikke skal godta !!!

Men når troende mennesker begynner å peke på hverandre istedet for å peke på Jesus så blir det mer menneskelig enn åndelig !!!

Som bibelen taler om misunnelse og selvhevdelse , ja at det er DEMONISK !!! Ja så vet vi jo hva som kommer inn å slukker ilden i menighetene !!!

Må ilden brenne og må hjertene være oppriktige , for verden har sett nok falskhet !!!

Kun det EKTE består og kun det ekte setter mennesker i fullstendig frihet !!!

Søk den FULLE og HELE sannhet og du skal få se at SANNELIG Jesus er den Han sier Han er !!! ♥ ♥ ♥

AMEN ♥

~ Hilde Heimdal ~
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar